Kagerup
------ Edith Antonia Olsson
Kajemosen, HolmStrup Sogn, Holbæk Amt
------ Nielsine Dorthea Nielsen
Kaldred, Bregninge, Holbæk Amt
------ Niels Sørensen
------ Ane Jørgensen
Kallerup
------ Bodil Mauridsdatter
------ Poul Mouritsen
------ Poul Mouridsen
------ Bodil Jensdatter
------ Niels Jensen Morsing
------ Birgitte Mouridsdatter
------ Maren Mouridsdatter
------ NN Mouridsdatter
Kallerup eller Skyum
------ Bodil Mouridsdatter
Kallerup Kirke
------ Bodil Mauridsdatter
------ Niels Jensen Morsing
------ Bodil Jensdatter
------ Bodil Mauridsdatter
------ Johanne Kathrine Harkjær
------ Else Harkjær
------ Marius Kristian Hammer
------ Johanne Agnete Boesen
------ Maren Louise Boesen
------ Thomas Krabbe
Kallerup Kirkegård
------ Poul Mouritsen
------ Bodil Jensdatter
------ Poul Mouridsen
------ Bodil Jensdatter
------ Niels Jensen Morsing
------ Zidsel Christensdatter Søe
------ Zidsel Christensdatter Søe
Kallerup Sogn
------ Bodil Jensdatter
------ Niels Jensen Morsing
------ Jørgen Christensen Morsing
------ Anne Nielsdatter
------ Zidsel Christensdatter Søe
------ Zidsel Christensdatter Søe
Kallerup Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
------ Marianne Christensdatter Baun
Kallerup Sogn, Thisted Amt
------ Johanne Kathrine Harkjær
------ Else Harkjær
------ Johanne Agnete Boesen
------ Maren Louise Boesen
------ Kristian Andersen Søndergaard
------ Anders Søndergaard
------ Maren Jensen
Kallerup, Hundborg herred
------ Mourids Poulsen
------ Poul Mouritsen
------ Bodil Jensdatter
Kallerup, Thisted Amt
------ Jens Mouritsen
------ Bodil Mauridsdatter
------ Bodil Jensdatter
------ Jens Poulsen
------ Niels Jensen Morsing
------ Mourits Christensen
------ Maren Madsdatter
Kalum, Serridslev
------ Anders Jensen
Kalum, Serridslev, Hjørring
------ Anders Jensen
Kalundborg
------ Cecilie Gerda Larsen
------ Anthony De Loschye
------ Peder Thomsen
------ Karen Thomsen
------ Marie Thurøe
------ Jens Jacobsen
------ Anne Susanne Jacobsen
------ Nicoline Jacobsen
------ Mariane Jensen Nørgaard
------ Christen Nielsen Knakkergaard
------ Kirstine Knakkergaard
------ Louise Knakkergaard
------ Mariane Thurøe
------ Anne Susanne Jacobsen
Kalundborg Fæstning
------ Elisabeth Pedersdatter
Kalundborg kirke
------ Jens Peter Carlslund
------ Christiane De Loschye
------ Anthony De Loschye
------ Dorthea Christine Christensdatter Senninch
------ Jacob Jørgensen
------ Ane Kirstine Sørensen
------ Karen Thomsen
------ Hans Phillip Rasmussen
------ Anna Mortensdatter
------ Christen Poulsen
------ Ane Hansdatter
------ Anna Margrethe Poulsen
------ Magnus Sejling
------ Christen Nielsen Knakkergaard
------ Ingeborg Christensen
Kalundborg Sogn
------ Anna Hansine Cornelia Olsen
------ Hans Christian Schwartzkopf
Kalundborg Sogn, Holbæk Amt
------ Ingeborg Christensen
------ Solveig Schwartzkopf
------ Henning Schwartzkopf
------ Petra Kristine Iversen
Kalundborg Sygehus
------ Jens Andreas Emauel Schou
Kalundborg, Holbæk Amt
------ Dorthea Christine Christensdatter Senninch
------ Barnhardin Anton De Loschye
------ Christian De Loschye
------ Peder Hansen
------ Marie Frederiksen
------ Peder Thomsen
------ Karen Thomsen
------ Hans Phillip Rasmussen
------ Anna Mortensdatter
------ Strange Ulfeldt
------ Niels Strangesen Ulfeldt
------ Anders Grosen Ulfeldt
------ Elisabeth Pedersdatter Ulfeldt
------ Ingeborg Pedersdatter Ulfeldt
------ Niels Ove Knakkergaard
------ Kaj Knakkergaard
------ Margit Knakkergaard
------ Ebba Kirstine Marie Laursen
Kalundborg, Sjælland
------ Peder Strangesen Ulfeldt
------ Ingeborg Esbensdatter Hvide
Kalundborg, Viskinge, Svebølle, Holbæk Amt
------ Christen Poulsen
Kalundborg,Ars,Holbæk
------ Jens Peter Carlslund
------ Christiane De Loschye
Kalø skov
------ Povel Lauritzsen
Kamelgade, Nyboder, København
------ Britta Charlotte Wilhelmine Nielsen
Kamelgade, Nyboder, København Amt
------ Robert Alexander Nielsen
Kampensgade 3, Dragør, Store Magleby Sogn, København Amt
------ Lars Pietersen
Kanderød
------ Arne Munch Christensen
Kankbølle Mark, Todbjerg Sogn, Randers Amt
------ Jens Peter Jensen
------ Jørgen Jensen
------ Ellen Nielsen
Kankbølle, Hjortshøj Sogn, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt
------ Anders Carl Marius Michelsen
Kanne, Aarhus Amt
------ Mikkel Lassen
Kapernaum kirke
------ Per Christian Gottschalck
Kappel kirke
------ Inger Pedersdatter
Kappel kirkegård
------ Micheline Thorine Bagger
------ Hendrich Christian Hertz
Kappel Sogn, Maribo Amt
------ Micheline Thorine Bagger
------ Hendrich Christian Hertz
Kappel,Lolland
------ Inger Pedersdatter
Kappel,Sunkeby,Lolland
------ Ingeborg Johanne Christensen
Karby Kirke
------ Lars Jensen Leth
------ Mette Jensen
------ Jens Larsen
------ Jens Christensen
------ Dorthe Sørensdatter
------ Johanne Hansdatter
------ Maren Kirstine Pedersen
------ Mads Krestian Larsen
------ Niels Peder Larsen
------ Johan Karl Marius Larsen
------ Poul Mikkelsen Jensen Gade
------ Ellen Kristensen
------ Niels Madsen Skjøtt
------ Erik Kristensen
------ Anne Josefsen
------ Inger Marie Svenningsdatter
------ Lars Jensen Bech
------ Ellen Marie Larsdatter
------ Maren Svenningsdatter
------ Maren Stephansen
------ Niels Jensen Bach
------ Ellen Marie Svenningsdatter
------ Anne Svenningsdatter
------ Dorthe Marie Bejer
------ Ole Bay Stephansen
------ Svend Egon Heltborg Kristensen
------ Herman Nielsen Ladefoged
------ Gunnar Emil Heltborg Kristensen
------ Karen Margrethe Heltborg Kristensen
------ Bent Vester Mark
------ Bjarne Vester Mark
------ Ib Heltborg Neesgaard
------ Frederik Grundtvig Knakkergaard Madsen
------ Signe Pedersen Kusk
------ Maren Mehlsen
------ Claus Knudsen
------ Knud Kristian Knudsen
------ Else Kristiane Poulsen
------ Erling Søndergaard
------ Niels Jensen Bech
------ Maren Johanne Jensen Bech
------ Niels Jensen
------ Ane Marie Hansen
Karby kirke, Hjemmedøbt den 19.juli 1856
------ Inger Marie Jensen Bech
Karby kirke, Hjemmedøbt den 22.juli 1819
------ Jens Larsen
Karby kirke, Hjemmedøbt den 30.marts 1862
------ Nicoline Jensen Bech
Karby kirke, Hjemmedøbt den 8.oktober 1821
------ Svenning Larsen
Karby Kirke, Morsø, Thisted Amt
------ Christen Nielsen
------ Sidsel Pedersdatter
Karby kirkegård
------ Maren Madsdatter Knakkergaard
------ Johanne Madsdatter Knakkergaard
------ Peder Madsen Knakkergaard
------ Christen Olesen
------ Ellen Marie Ejlersdatter
------ Maren Stephansen
------ Anne Svenningsdatter
Karby Kirkre
------ Lars Jensen Leth
Karby Sogn
------ Maren Kirstina Madsdatter Knakkergaard
------ Dorthe Sørensdatter
------ Ellen Marie Ejlersdatter
------ Anne Svenningsdatter
------ Dødfødt dreng Christensen
------ Niels Iversen Mehlsen
Karby Sogn, Thisted Amt
------ Svenning Chrestensen Dall
------ Lars Jensen Leth
------ Jens Chrestensen Leth
------ Mads Krestian Larsen
------ Niels Peder Larsen
------ Johan Karl Marius Larsen
------ Jette Skjøtt
------ Stephan Stephansen Møller
------ Christen Olesen
------ Inger Marie Svenningsdatter
------ Lars Jensen Bech
------ Ellen Marie Larsdatter
------ Maren Stephansen
------ Niels Jensen Bach
------ Jens Christian Svenningsen
------ Ellen Marie Svenningsdatter
------ Anne Svenningsdatter
------ Dorthe Marie Bejer
------ Ole Bay Stephansen
------ Christen Svenningsen
------ Stephan Stephansen Møller
------ Karen Margrethe Stephansdatter Møller
------ Svend Egon Heltborg Kristensen
------ Herman Nielsen Ladefoged
------ Gunnar Emil Heltborg Kristensen
------ Karen Margrethe Heltborg Kristensen
------ Ingrid Heltborg Kristensen
------ Dødfødt dreng Mark
------ Bent Vester Mark
------ Bjarne Vester Mark
------ Signe Pedersen Kusk
------ Knud Kristian Knudsen
------ Erling Søndergaard
------ Peter Frederik Villiam Christensen
------ Svenning Larsen
------ Jens Larsen
------ Inger Marie Jensen Bech
------ Niels Jensen Bech
------ Maren Johanne Jensen Bech
------ Nicoline Jensen Bech
------ Ane Marie Hansen
------ Valdemar Kristian Mikkelsen
------ Lars Kristian Mikkelsen
------ Karen Andersen
------ Ane Kirstine Jørgensdatter
------ Karen Margrethe Stephansen
Karby, Mors
------ Laurits Thøgersen Lassen
Karby, Morsø, Thisted Amt
------ Anders Bonde Christensen
------ Christen Nielsen
------ Sidsel Pedersdatter
------ Peder Christensen
------ Niels Christensen
------ Veronika Christensdatter
------ Christen Christensen
------ Anne Christensdatter
------ Dorthe Marie Christensdatter
Karby, Nieby, Dorf im Schwansener Güterdistrikt, Slesvig
------ Christoph Ludewig Blaase
------ Augusta Friederika Rosina Schröder
------ Margaretha Elisabeth Blaase
------ Johan Rudolph Friederich Blaase
Karby, Nieby, Krebye Sogn, Slesvig Amt
------ Jügen Friederich Blaase
Karby, Thisted Amt
------ Jens Larsen
------ Hans Jensen
------ Maren Clausdatter
Karen Andersdatter den 5 Jul. 1776 i Smidstrup Kirke, Smidstrup S, Holmans H, Vejle A
------ Christen Nielsen
Karen Larsdatter
------ Peder Christensen Buchau
Karen Lorentsdatter den 3 Aug. 1798 i Viuf Kirke, Viuf S, Brusk H, Vejle A
------ Jeppe Mogensen
Karen Lyngbak Nielsen
------ Karl Emil Sørensen
Karen Magrete Jensdatter den 9 Jun. 1827 i Taulov Kirke, Taulov S, Elbo H, Vejle A
------ Anders Jørgensen Elkrog
------ Anders Jørgensen Elkrog
Karen Margrethe Andersen den 29 Mar. 1890 i Vejlby Kirke, Vejlby S, Vends H, Odense A
------ Anders Jørgen Elkrog
Karen Marie Enevoldsen
------ Jens Jørgen Thomassen
Karen Michelsdatter
------ Christen Christensen Hammer
Karen Møller Pedersen
------ Ejler Pedersen
Karen Pedersdatter Jagd den 12 Aug. 1866 i Vester Nebel Kirke, Vester Nebel S, Brusk H, Vejle A
------ Peder Christensen Schou
Karen Pedersdatter Jagd den 19 Jul. 1851 i Smidstrup Kirke, Smidstrup S, Holmans H, Vejle A
------ Søren Jørgensen
Karen Pedersdatter Jagd den 3 Okt. 1862 i Vester Nebel Kirke, Vester Nebel S, Brusk H, Vejle A
------ Mikkel Thomsen
Karen Pedersdatter Jagd den 6 Maj 1871 i Vester Nebel Kirke, Vester Nebel S, Brusk H, Vejle A
------ Peder Christian Madsen
Karen Petrine Hansine Andersen den 6 Feb. 1897 i Middelfart Kirke, Middelfart S, Vends H, Odense A
------ Anders Christophersen
Karensminde Ved Hurup
------ Ane Kirstine Hansen
------ Edel Marie Jensen
Karise
------ Jacob Larsen
------ Karen Margrethe Hansen
Karl Poulsen den 23 Mar. 1924 i Fredericia Michaelis Kirke, Fredericia Michaelis S, Elbo H, Vejle A
------ Marie Kirstine Elkrog
Karlby, Krogsbæk Sogn
------ Simon Mortensen
Karlby, Krogsbæk Sogn, Randers Amt
------ Else Marie Pedersdatter
------ Andreas Mortensen
------ Ane Marie Kathrine Simonsen
Karlbye Sogn, Randers Amt
------ Inger Kirstine Rasmussen
Karlbygaard
------ Mads Nielsen
Karlebo Kirke
------ Ingrid Margrethe Caroline Hansen
------ Harald Peter Christoffer Hansen
------ Karen Nikoline Jacobine Hansen
Karlebo, Frederiksborg Amt
------ Inger Jørgensdatter
Karleby
------ Rasmus Bruun
------ Dorthe Rasmussen
------ Fru Rasmus Rasmussen
------ Dorthe Rasmussen
------ Rasmus Rasmussen
------ Anne Rasmussen
------ Kirsten Rasmussen
Karleby, Lolland
------ Maren Hansen
Karleby, Maribo
------ Rasmus Rasmussen Bruun
------ Anne Hansdatter
------ Rasmus Bruun
------ Dorthe Rasmussen
------ Rasmus Rasmussen
------ Dorthe Rasmussen
------ Peder Rasmussen
------ Rasmus Rasmussen
------ Anne Rasmussen
------ Jens Bruun Rasmussen
------ Kirsten Rasmussen
------ Giertrud Rasmussen
------ Hans Piil
------ Fru Hans Piil
Karleby, Maribo, Halsted,Lolland
------ Rasmus Rasmussen Bruun
Karleby, Maribo, Lolland
------ Anne Hansdatter
Karlskrona, Sverige
------ Adolfine Teresia Johansson
Karlslyst i Skellingsted, Skamstrup Sogn, Holbæk Amt
------ Asta Kathrine Jensen
Karlslyst, Skellingsted, Skamstrup Sogn, Holbæk Amt
------ Karl Erik Jensen Gobjerg
Karlsøy
------ Inger Christensdatter Lorch
Karrebæk
------ Matthias Christiansen
------ Ane Poulsdatter
Karrebæk Kirke
------ Christian Mathiassen
------ Frede Arnold Jensen
------ Ida Asta Jensen
------ Betty Jensen
------ Erna Marie Jensen
Karrebæk Sogn, Sorø Amt
------ Frede Arnold Jensen
------ Ida Asta Jensen
------ Betty Jensen
------ Erna Marie Jensen
Karup, Viborg kommune, Jylland
------ Isabella Jensen
Kastager,Lolland
------ Ane Cathrine Jensdatter
Kastanievej 13, 1, Holbæk, Holbæk Amt
------ Ruth Nielsen
Kastbejrg Sogn, Randers Amt
------ Jens Rasmussen
Kastbjerb kirke
------ Johanne Marie Jensen
Kastbjerg
------ Maren Sørensen
------ Rasmus Sørensen
------ Mauritz Sørensen
------ Anders Rasmussen
------ Niels Rasmussen
------ Jens Rasmussen
------ Peder Mogensen
Kastbjerg kirke
------ Jens Jensen
------ Johanne Marie Sørensdatter
------ Søren Rasmussen
------ Ane Marie Mouritsen
------ Rasmus Sørensen
------ Anders Rasmussen
------ Anne Rasmusdatter
------ Peder Mogensen
------ Dorthe Rasmussen
------ Birthe Marie Nielsdatter
------ Søren Rasmussen
------ Jens Rasmussen
------ Johanne Marie Jensen
------ Jens Rasmussen
------ Rasmus Rasmussen
------ Ane Marie Rasmussen
------ Mariane Christine Andersdatter
------ Hanne Marie Jensen
------ Birthe Marie Jensen
------ Rasmine Jensen
------ Anders Peter Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Birthe Marie Jensen
------ Søren Jensen Busk
------ Rasmus Nielsen
------ Niels Marius Rasmussen
------ Jens Marius Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Nielsine Kirstine Rasmussen
------ Jensine Marie Rasmussen
------ Rasmine Rasmussen
------ Ottine Nielsen
------ Elise Andrea Rasmussen
------ Severine Johanne Nielsen
------ Johannes Severin Nielsen
------ Niels Rasmus Jensen
------ Peter Christian Jensen
------ Marius Jensen
------ Jens Marius Nielsen
------ Peter Martin Petersen
------ Peter Gotfred Petersen
------ Peter Emil Jensen
------ Rasmus Johannes Pedersen
------ Søren Christian Gotfred Jensen
------ Johannes Sigfred Jensen
------ Sigrid Marie Jensen
------ Elisabeth Møller
------ Jensine Jensen
------ Maren Nielsen
------ Maurits Simonsen
------ Søren Johansen
------ Jensine Mikkeline Andersen
------ Martha Laursen
------ Frederik Brøbech Jørgensen
Kastbjerg kirke, andet ægteskab
------ Rasmus Sørensen
------ Anders Albertsen
------ Jensine Severine Rasmussen
Kastbjerg kirke, Hjemmedøbt den 10.juni 1889
------ Niels Christian Nielsen
Kastbjerg Kirkegård
------ Søren Rasmussen
------ Ane Marie Mouritsen
------ Anne Rasmussen
------ Rasmus Andersen
------ Johanne Sørensdatter
------ Anders Rasmussen
------ Anne Rasmusdatter
------ Birthe Marie Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Niels Kristian Nielsen
------ Mette Kirstine Jacobsen
------ Severine Johanne Nielsen
Kastbjerg Sogn
------ Ane Marie Mouritsen
------ Maren Sørensdatter
------ Mauritz Sørensen
------ Dorthe Rasmussen
------ Mette Marie Mikkelsdatter
------ Niels Kristian Nielsen
Kastbjerg Sogn Randers
------ Johanne Sørensdatter
Kastbjerg Sogn, Djurs Nørre, Randers
------ Johanne Marie Sørensdatter
------ Søren Rasmussen
------ Ane Marie Mouritsen
------ Rasmus Sørensen
------ Lauritz Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Maren Sørensdatter
------ Rasmus Sørensen
------ Mauritz Sørensen
------ Rasmus Andersen
Kastbjerg Sogn, Randers
------ Anders Rasmussen
------ Anne Rasmusdatter
------ Niels Rasmussen
------ Jens Rasmussen
Kastbjerg Sogn, Randers Amt
------ Maren Laursdatter
------ Ane Sofie Hansen
------ Hans Laursen
------ Birthe Marie Nielsen
------ Birthe Marie Nielsdatter
------ Søren Rasmussen
------ Jens Rasmussen
------ Laurits Rasmussen
------ Niels Tækker
------ Maren Andersdatter
------ Johanne Marie Jensen
------ Anders Rasmussen
------ Rasmus Rasmussen
------ Ane Marie Rasmussen
------ Mariane Christine Andersdatter
------ Hanne Marie Jensen
------ Birthe Marie Jensen
------ Rasmine Jensen
------ Anders Peter Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Gjertrud Christensdatter
------ Rasmus Andersen
------ Maren Andersdatter
------ Dødfødt Dreng Jensen
------ Birthe Marie Jensen
------ Birthe Marie Sørensen Busk
------ Maren Sørensen Busk
------ Niels Marius Rasmussen
------ Nielsine Kirstine Rasmussen
------ Ottine Nielsen
------ Elise Andrea Rasmussen
------ Dødfødt Pige Nielsen
------ Andrea Jacobine Jensen
------ Severine Johanne Nielsen
------ Niels Christian Nielsen
------ Jens Marius Nielsen
------ Maren Nielsen
------ Maurits Simonsen
------ Søren Johansen
------ Jensine Mikkeline Andersen
------ Albertine Kathrine Albertsen
------ Albert Andersen
------ Ane Kathrine Sørensdatter
------ Frederik Brøbech Jørgensen
------ Oswald Jørgensen
------ Birte Marie Kristensen Brøbech
Kastbjerg Sogn, Skindbjerg, Randers Amt
------ Margrethe Sørensdatter
Kastbjerg ved Rimsø kirke
------ Jens Jensen
------ Anne Jensdatter
Kastbjerg ved Rimsø, Randers Amt
------ Anne Jensdatter
Kastbjerg, Randers
------ Rasmus Sørensen
------ Anders Sørensen
------ Maren Sørensen
------ Rasmus Sørensen
------ Mauritz Sørensen
------ Anne Rasmussen
------ Maren Jensen
------ Niels Rasmussen
------ Jens Rasmussen
Kastbjerg, Rimsø Sogn, Djurs Nørre, Randers Amt
------ Jens Jensen
Kastbjerg, Rimsø Sogn, Randers Amt
------ Jens Jensen
------ Søren Smed Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Peder Jensen
------ Maren Rasmusdatter
------ Anne Marcussen
------ Jens Rasmussen
Kastelskirken, København K
------ Carl Sørensen
Kastnjerg kirkegård
------ Rasmus Sørensen
Kastrup
------ Anders Christensen Castrup Castrup
------ Peder Tønnesen
------ Karen Jørgensen
------ Margrethe Rasmusdatter
------ Robert Andreas Gottlieb Hansen
------ Niels Peter Valdemar Nielsen
------ Bodil Kirstine Andersen
------ Jørgen Nielsen
------ Marie Nielsen
------ Thora Ellen Christensen
------ Ludvig Andersen
------ Ane Andersen
------ Edith Rosita Jørgensen
------ Vera Christiane Jørgensen
------ Jens Sørensen Fyrst
------ Charles Johannes Jensen
Kastrup Allé 25, Kastrup Sogn, København Amt
------ Thomas Arno Orup Schwartz
Kastrup By, Lime Sogn, Randers Amt
------ Ane Kathrine Pedersdatter
------ Maren Sørensdatter
------ Jens Marius Jensen
------ Caroline Jensen
Kastrup Kirke
------ Inga Maibrit Nielsen
------ Thomas Andersen Schwartz
------ Else Elisabeth Christensen
------ Peter Alfred Petersen
------ Harly Georg Jans Hagen
------ Julie Petrea Bothmann
------ Nelly Marie Bothmann
------ Marie Helene Larsen
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Dirch Cornelius Weichel
------ Doris Marie Kromann Jensen
------ Rigmor Margrethe Petersen
------ Frida Alvilda Persson
------ Gunnar Jensen
------ Robert Andreas Gottlieb Hansen
------ Emma Johanne Andersen
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Grete Annie Rasmussen
------ Edith Rosita Jørgensen
------ Vera Christiane Jørgensen
------ Anna Marie Christensen
------ Caroline Johanne Jensen
------ Thomas Arno Orup Schwartz
------ Erik Ejnar Strøbæk
------ Mogens Weichel
------ Povl Strøbæk
------ Claus Norman Birkedal Hansen
------ Kirsten Mona Schucany
------ Hanne Weichel Adriansen
------ Annie Elisabeth Weichel
------ Lis Bente Strøbæk
------ Kirsten Elisabeth Weichel
------ Grith Weichel
------ Trein Weichel
------ Anette Strøbæk
------ Jan Peter Weichel
------ Ebba Edith Mary Frandsen
Kastrup kirke, første ægteskab
------ Helge Verner Bøgvald
Kastrup kirke, København
------ Johanne Signe Knudsen
------ Evan Hansen
Kastrup Kirke, Tårnby Sogn, Københavns Amt
------ Laurits Svenning Glad
------ Peter Zimling
Kastrup Kirkegård
------ Albert Larsen Østrup
------ Villy Kirckhoff Østrup
------ Egon Kirckhoff Østrup
Kastrup Mark
------ Agnete Marie Andersen
Kastrup Mark, Tårnby Sogn, Københavns Amt
------ William Harald Sørvin
------ Peder Emil Sørvin
Kastrup Rådhus
------ Jens Peter Christian Tommerup Andersen
------ Angela Jarmila Franciska Streit
Kastrup Skovfogedhus, Haraldsted S, Ringsted H, Sorø A
------ Anna Sophie Hansen
Kastrup Sogn
------ Emmy Johanne Emilie Jans
------ Emil Henry Schmidt
Kastrup Sogn, Amager, København Amt
------ Olga Cirstine Hansen
------ Caroline Johanne Jensen
Kastrup Sogn, København Amt
------ Tønnes Hansen
------ Ejnar Hans Strøbæk
------ Erik Ejnar Strøbæk
------ Poul Adriansen
------ Neel Trein Riber
------ Hanna Rosengreen
------ Hans Ingemann Nielsen
------ Anne Grethe Nielsen
------ Ebba Edith Mary Frandsen
------ Holger Peter Frandsen
Kastrup Sogn, Københavns Amt
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Martin Carl Nielsen
Kastrup, Amager
------ Kitty Kodelia Jensen
Kastrup, Hørby
------ Niels Sørensen
Kastrup, Hørby, Tuse, Holbæk
------ Ane Lisbeth Nielsdatter
Kastrup, Hørby,Tuse,Holbæk
------ Karen Michelsdatter
------ Ana Michelsdatter
Kastrup, Lime Sogn
------ Madsine Jensen
Kastrup, Lime Sogn, Randers Amt
------ Karen Sørensdatter
------ Ane Sophie Jensen
------ Søren Christian Jensen
------ Madsine Jensen
------ Marie Dorthea Jensen
------ Søren Sørensen
------ Christian Christiansen
------ Karl Cilius Kjeldsen
------ Kristian Severin Sørensen Fyrst
------ Marinus Sørensen Fyrst
------ Jensine Marie Sørensen Fyrst
------ Jenny Sørensen Fyrst
------ Anna Margrethe Andersen
------ Agnete Marie Andersen
------ Karl Marius Viggo Andersen
------ Gunnar Andersen
------ Bodil Henriette Kunz Fyrst
------ Villy Fyrst
------ Karen Ester Andersen
------ Margit Fyrst
------ Ane Sophie Jensen
------ Karen Sørensdatter
------ Karl Cilius Kjeldsen
Kastrup, Randers Amt
------ Søren Sørensen Møller
------ Søren Rasmussen Møller
Kastrup, Saltværksvej 187, Københavns Amt
------ Grith Nielsine Strøbæk
Kastrup, Sokkelund, København
------ Vilhelm Kristian Petersen
------ Arne Peter Christen Christensen
Kastrup, Søndre Bygade, Tårnby Sogn, Københavns Amt
------ Peter Zimling
Kastrup, Tårnby Sogn, Amager, København Amt
------ Cornelius Eibertsen
Kastrup, Taarnby Sogn, Amager, København Amt
------ Anny Amalie Schwartz
Kastrup, Tårnby Sogn, Københanvs Amt
------ Emilie Nielsine Olsen
Kastrup, Tårnby Sogn, København
------ Mogens Svendsen
Kastrup, Tårnby Sogn, København Amt
------ Ane Marie Frantsen
------ Jens Jensen
Kastrup, Tårnby Sogn, Københavns Amt
------ Marchen Jacobs
------ Ijsbrandt Jacobsen Schoenmaker
------ Christian Frederik Hansen
------ Thorvald August Adamsen
------ Jens Tønnesen
------ Edvard Nikolai Holm Hansen
------ Julie Petrea Bothmann
------ Nelly Marie Bothmann
------ Edvard Strøbæk
------ Peter Strøbæk
------ Jan Ole Jansen
------ Ole Wibrand Johansen
------ Vibrand Johansen
------ Margrethe Olsen
------ Oskar Reinholdt Persson
------ Rigmor Margrethe Petersen
------ Frida Alvilda Persson
------ Sofus Emilius Olsen
------ Agnes Bodil Nielsen
------ Sofus Thorvald Alsø
------ Jan Ole Jansen
------ Ole Vibrand Johansen
------ Jens Poul Petersen
------ Laurits Hansen Castrup
------ Anna Kirstine Jensen
------ Dorothea Ludvigsen
------ Johanne Petersen
------ Ane Elisabeth Agerlin
------ Anders Agerlin
------ Svendborg Nielsen
------ Villy Kirckhoff Østrup
------ Egon Kirckhoff Østrup
Kastrup, Tårnby Sogn, Københavns Amt.
------ Gjertrud Kirstine Mikkelsen
------ Anna Marie Thornberg
Kastrup, Tårnby, København
------ Maren Pedersen
Kastrup,Hørby,Tuse,Holbæk
------ Søren Michelsen
------ Mette Michelsdatter
------ Maren Michelsdatter
Kastrup; Nordre Bygade, Tårnby Sogn, Københavns Amt
------ Laurits Svenning Glad
Kastruplundsgade 15B, Kastrup, Tårnby Sogn
------ Doris Marie Kromann Jensen
Kasybjerg kirke
------ Andrea Jacobine Jensen
Katholske Menighed i Grenaa
------ Kethy Dorthea Sørensen
Kathrineholm Piber, Krummerup Sogn, Sorø Amt
------ Sofie Vilhelmine Jensen
Katrineholm Piber, Krummerup Sogn, Sorø Amt
------ Rasmine Petrea Jensen
Kattesundet, Vor Frue Sogn, København
------ Caroline Sørensen
Kattinge by, Herslev, Roskilde
------ Lars Jensen
------ Jens Larsen
Kattinge, Herslev
------ Margrethe Hansdatter
------ Hans Christensen
Kattinge, Herslev Sogn, Roskilde Amt
------ Karen Hansen
------ Christian Larsen
Kattinge, Herslev, Roskilde
------ Niels Peder Larsen
------ Anne Kirstine Larsen
------ Maren Christiansdatter
------ Margrethe Hansdatter
Kattinge, Herslev, Roskilde i FT
------ Hans Christensen
Kattrup By, Koldt Sogn
------ Karen Jørgensdatter
Kauslunde Kirke
------ Johannes Andersen
------ Mette Kirstine Madsen
Kauslunde Kirke, Kauslunde S, Vends H, Odense A
------ Anders Andersen
Kaustrup, Nimtofte Sogn, Randers Amt
------ Christian Andersen Bjerregaard
Kavslunde
------ Jens Munch Jensen
Kavslunde Kirke, Kavslunde S, Vends H, Odense A
------ Karen Hansine Margrete Hansen
Kavslunde S, Vends H, Odense A
------ Anders Christophersen
Kavslunde Sogn, Odense Amt
------ Anine Wendel
Kbh
------ Alice Inga Olsen
------ Tove Olsen
------ Hanne Ravn
------ Lene Christiansen
------ Denise Witzansky Kjeldsen
------ Charlotte Witzansky Kjeldsen
Kbh.
------ Emma Petrea Meincke
------ Jensine Frederikke Mathiasen
------ Tonny Bent Birkedal Jørgensen
------ Anja Karin Birkedal Jørgensen
------ Jim Rene Birkedal Jørgensen
------ Magda Marie Birkedal Sørensen
------ Hanne West
Kedelskov, Valsølille Sogn
------ Niels Andersen
Kejlstrup
------ Anne Jepsdatter
Kejlstrup, Feldballe Sogn, Randers Amt
------ Ane Møller Pedersen
------ Anton Marius Sørensen
Keldby,Kjeldbyemagle,Præstø Amt
------ Karen Kirstine Nielsdatter
Kelleklinte
------ Hans Gundersen
------ Peder Gundersen
------ Ane Gundersen
Kelleklinte, Svebølle, Holbæk Amt
------ Karen Jensdatter
------ Carl Philip Glacer
Kelleklinte, Ubby, Holbæk Amt
------ Søren Hansen
------ Niels Hansen
------ Gunder Pedersen
------ Karen Sørensdatter
------ Karen Hansdatter
------ Søren Gundersen
------ Peder Gundersen
------ Ane Gundersen
Kelstrup, Grevinge Sogn, Holbæk Amt
------ Morten Hansen
------ Morten Hansen
------ Morten Hansen
------ Morten Hansen
------ Pige Hansdatter
------ Christen Hansen
------ Morten Thygesen
------ Karen Christensen
------ Maren Clausen
Kelstrup, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Hansine Karoline Kjeldsen
------ Hansine Karoline Kjeldsen
------ Rasmus Johansen
------ Søren Andersen
------ Birthe Marie Andersen
------ Jens Kristian Andersen
------ Sidfsel Andersen
------ Poul Andersen
Kelstrup, Vig Sogn
------ Mette Larsdatter
------ Ole Klausen
Kelstrup, Vig Sogn, Holbæk Amt
------ Hans Mortensen
------ Gertrude Jensdatter
------ Maren Hansdatter
------ Sidse Hansdatter
------ Mette Hansdatter
------ Jens Hansen
------ Ole Klausen
Kendt bopæl er Esbejrggade 13
------ Ellen Katrine Knudsen
Kendt bopæl er Esbjerggade 13
------ Johan Christian Ludvig Wengel
Kenosha, Wisconsin, USA
------ Hans Peter Nielsen
Kent
------ Hengest Konge af Kent
Kerte på Als
------ Kirsten Marie Jensdatter Mammen
Kerteminde
------ Hans Christian Wilhelm
------ Caroline Wilhelmsdatter
------ Rasmus Wilhelm
Kerteminde Kirke
------ Hans Christian Wilhelm
Kerteminde Sogn
------ Anna Jensen
Kerteminde,Fyn
------ Karen Rasmusdatter
Kerteminde,Odense
------ Johan Wilhelm
Kerteminde,Odense Bjerge
------ Jacob Wilhelm
------ Andreas Jensen Wilhelm
Kettinge,Musse,Maribo
------ Thora Marie Winther
Kettinge,Raagelunde,Maribo
------ Povel Høy Blicher Winther
Kettrup, Thisted Amt
------ Anders Laursen Norre
Kgl. Borgmesterkontor i Århus
------ Ellen Margrethe Jensen
------ Karl Gunnar Lykke Rasmussen
Kgl. Fødselsstiftelse
------ Lauritz Emilius Lindberg
Kgl. Fødselsstiftelse, København
------ Lauritz Emilius Lindberg
Kgl.Fødselsstiftelse
------ Elvira Margrethe Anthoni
Kgl.Fødselsstiftelse, København
------ Jens Kristian Nielsen
Kgs.Enghave, København
------ Erna Sara Iris Therkildsen
Kgs.Enghave.Kbh.
------ Jette Lisa Thomsen
Kgs.Lyngby Kirke
------ Niels Nielsen
------ Rasmine Christine Andrea Jensine Nielsen
Kidserup, Tuse Næs, Holbæk Amt
------ Maren Jensdatter
Kiel
------ Erik Christoffersen
------ Mette von der Wisch
------ Øllegaard Pogwisch
------ Johannes Ernst Louis Mammen
Kiel, Holsten
------ Mette Clausdatter
Kiersten Christensdatter den 19 Dec. 1801 i Smidstrup Kirke, Smidstrup S, Holmans H, Vejle A
------ Andreas Pedersen
Kiersten Pedersdatter
------ Peder Christensen
Kiestrup, Heltborg, Thisted Amt
------ Morten Andersen Mardahl
------ Maren Andersdatter Mardahl
------ Jens Andersen Mardahl
------ Mads Andersen Mardahl
------ Fru Anders Mortensen Mardahl
Kildebrønde Kirke
------ Bodil Nielsdatter
------ Vivi Karen Ruth Jensen
------ Torkil Hugo Jensen
------ Alfred Nielsen
Kildebrønde Sogn, København Amt
------ Vivi Karen Ruth Jensen
------ Torkil Hugo Jensen
Kildebrønde, København
------ Bodil Nielsdatter
Kildebrønde, Københavns Amt
------ Bodil Nielsdatter
Kildevælds Sogn, København Amt
------ Preben Max Kjeldskov Hansen
Killed in battle
------ Cuthwine Prince of Wessex
Killed in battle at Sollerup, Svendborg, Denmark
------ Mogens til Holbækgaard og Boller Munk
Killed in rebellion against king
------ Peder Stigsen til Krabberup Krognos
------ Gregers Pedersen til Vidskøfle Krognos
Kim Brædder
------ Susanne Svendsgaard
Kimmerslev
------ Stefan Ravn Pedersen
------ Stine Ravn Pedersen
------ Kathrine Rahbek Pedersen
------ Kasper Rahbek Pedersen
------ Thomas Eiberg Hansen
------ Lærke Eiberg Hansen
Kindertofte kirke
------ Peder Johansen
------ Sidse Hansen
------ Karen Nielsdatter
Kindertofte kirkegård
------ Peder Johansen
------ Sidse Hansen
Kindertofte Sogn, Sorø Amt
------ Karen Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Maren Frederichsdatter
Kindertofte, Sorø Amt
------ Peder Johansen
------ Sidse Hansen
Kingo kirke
------ Børge Max Kjeldskov Hansen
Kingo Sogn, København Amt
------ Børge Max Kjeldskov Hansen
Kingo Sogn, Viborg Amt
------ Maren Andersdatter
Kingos Kirke
------ Axel Edgar Kjeldskov Hansen
Kingos, København
------ Inge Hansen
Kinkelgade, nord for "Hollandsminde", St.Magleby
------ Tønnes Tønnesen Bakker
Kinkelgade, nord for "Hollandsminde",St.Magleby
------ Threin Tønnes Bachers
------ Niel Hendrichs
Kinkelgade, Store Magleby Sogn, København Amt
------ Svend Pedersen Smith
------ Marie Larsdatter
Kirchspiel Enstedt
------ Jacob Friderich Fries
Kirchspiel Feldstedt
------ Abel Catrina Thaysen
Kirke Eskildstrup
------ Karen Jensen
------ Thyge Jensen
------ Inger Jensen
------ Anne Jensdatter
Kirke Eskildstrup, Merløse Sogn
------ Rasmus Hansen
Kirke Eskilstrup Kirke, Kirke Eskilstrup S, Merløse H, Holbæk A
------ Rasmus Hansen
------ Hans Larsen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Kristian Peder Hansen
------ Johanne Marie Hansen
Kirke Eskilstrup S, Merløse H, Holbæk A
------ Lene Rasmusdatter
------ Peder Jørgensen
Kirke Eskilstrup, Kirke Eskilstrup S, Merløse H, Holbæk A
------ Hans Larsen
------ Kristian Peder Hansen
------ Johanne Marie Hansen
Kirke Flinterup kirke
------ Helga Antonie Johansen
------ Hedevig Wilhelmine Valborg Johansen
------ Kristian Markelius Kristiansen
------ Niels Truelsen
Kirke Flinterup Kirkegård
------ Jens Peder Johansen
Kirke Flinterup Sogn, Sorø Amt
------ Hedevig Wilhelmine Valborg Johansen
------ Dagny Sofie Ingeborg Johansen
------ Niels Truelsen
Kirke Flinterup, Sorø Amt
------ Jørgen Truelsen
------ Trugels Jørgensen
------ Anne Hermandsdatter
Kirke Helsinge Sogn, Holbæk Amt
------ Jens Andreas Dybdal Andersen
------ Hjalmar Dybdal Andersen
Kirke Hilsinge Sogn, Holbæk Amt
------ Anders Knudsen
Kirke Hvalsø Kirke
------ Ane Margrethe Georgsdatter
------ Jens Jensen
------ Ane Sophie Larsdatter
------ Tommy Olsen
Kirke Hvalsø Sogn, Roskilde Amt
------ Espen Nielsen
------ Christen Espensen
------ Cathrine Andrea Larsen
------ Frederik Espensen
------ Anders Jensen
Kirke Hvalsø, Københavns Amt
------ Christian Georg Hansen
Kirke Hvalsø, Roskilde Amt
------ Marie Andersdatter
Kirke Hvalsø, Voldborg, Roskilde Amt
------ Ane Margrethe Georgsdatter
Kirke Hvalsø,Voldborg, Roskilde Amt
------ Jens Hansen
Kirke Hvalsø,Voldborg,Rokilde Amt
------ Georg Arntsbiller
Kirke Hvalsø,Voldborg,Roskilde Amt
------ Hans Poulsen
------ Jens Georgsen
------ Anne Kirstine Georgsdatter
------ Stine Georgsdatter
Kirke hyllinge
------ Otto Karl Nielsen
------ Karoline Thomasine Hellemann
Kirke Sonnerup kirke
------ Frands Oluf Jørgensen
------ Mathilde Sørengine Philipsen
------ Inger Marie Nilausdatter
------ Nilaus Andersen
------ Birthe Larsdatter
------ Ellen Kirstine Pedersdatter
Kirke Sonnerup Kirkegård
------ Peder Svendsen
------ Nicolai Nielsen
Kirke Sonnerup Sogn
------ Peder Svendsen
------ Nicolai Nielsen
Kirke Sonnerup Sogn, København Amt
------ Inger Marie Nilausdatter
------ Nilaus Andersen
------ Birthe Larsdatter
Kirke Sonnerup Sogn, Roskilde Amt
------ Peder Svendsen
------ Nicolai Nielsen
------ Ellen Kirstine Pedersdatter
Kirke Stillinge
------ Daniel Jenssen Bartholemæussen Byberg
------ Bartholomaeus Danielsen Byberg
Kirke Stillinge, Slagelse
------ Øllegaard Jensdatter
Kirke Stillinge, Slagelse, Sorø Amt
------ Else Byberg
Kirke Stillinge, Sorø Amt
------ Bartholomaeus Danielsen Byberg
Kirke Såby kirke
------ Frands Oluf Jørgensen
------ Karen Marie Jørgensen
Kirke Saaby kirke
------ Ole Jensen
------ Jens Olsen
------ Ane Margrethe Espensdatter
------ Hans Peter Jørgensen
------ Ole Henrik Jørgensen
------ Niels Jensen
------ Karen Hansdatter
------ Oscar Jørgensen
------ Ane Marie Jørgensen
------ Maren Kristine Sørensen
------ Oscar Jørgensen
------ Karen Marie Jørgensen
Kirkebakken 4, Silkeborg Sogn, Skanderborg Amt
------ Ejgil Andersen
Kirkeby kirke
------ Anders Nicolai Albjerg Krøyer
------ Marie Johansen Hjorth
------ Ulla Hjorth Krøyer
Kirkeby Sogn, Svendborg Amt
------ Ulla Hjorth Krøyer
Kirkeby, Sunds, Svendborg Amt
------ Marie Johansen Hjorth
Kirkeby, Svendborg Amt
------ Martha Kirstine Krøyer
Kirkeby, Aadum Sogn, Ringkøbing Amt
------ Jens Peter Egon Schou
Kirkeby,Sunds,Svendborg
------ Anders Nicolai Albjerg Krøyer
Kirkeby,Svendborg
------ Niels Alfred Krøyer
------ Ester Johanne Krøyer
------ Eva Frederikke Gabel Krøyer
------ Inga Marie Krøyer
Kirkebymagle, Møn, Præstø Amt
------ Karen Kirstine Nielsdatter
Kirkedal, Maarup Sogn, Hjørring Amt
------ Jens Nielsen
Kirkedammen 14, Langenæs
------ Walter Peter Rasmussen
Kirkegade 3, Nykøbing Mors Sogn, Thisted Amt
------ Henrik Svane Søndergaard
Kirkegård, Skyum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Martin Hammer
Kirkegård, Skyum Sogn, Thisted Amt
------ Martin Hammer
------ Ane Nielsdatter Kirk
------ Martin Hammer
Kirkegårdsvej 24, Århus domsogn
------ Axel Henry Brix
Kirkegårdsvej 24, Aarhus Domsogn, Aarhus amt
------ Laura Kirstine Brix
Kirkegårdsvej 9, Hjørring
------ Tage Brandt
Kirkestræde 15, 1. sal, Holbæk, Holbæk Amt
------ Anni Sonja Hansen
Kirkesåby Kirke
------ Peter Jochumsen Christiansen
Kirkevej, Store Magleby
------ Ruth Karla Bøgvald
------ Else Gertrud Bøgvald
Kirkevej, Store Magleby Mark
------ Ruth Karla Bøgvald
------ Else Gertrud Bøgvald
Kirkhuset
------ Søren Christensen Kjeldsen
Kirsey ved Oise i en alder af ca. 51 år
------ Rigshovmester Karl Martell af Franken
Kirsten Christensdatter den 28 Nov. 1786 i Herslev S, Brusk H, Vejle A
------ Hans Jørgensen
Kirsten Jensen Bunk ægteskab
------ Jens Rasmussen Qvist
Kirsten Marie Jensdatter
------ Anders Jensen
Kirsten Pedersdatter før Nov. 1868
------ Hans Larsen
Kirsten Truelsdatter, 2.ægte 11.okt 1826, Maren
------ Hans Hansen
Kirstine Vilhelmine Jensine Elkrog den 1 Nov. 1913 i Middelfart S, Vends H, Odense A
------ Johannes Haagen Hansen
Kisserup, Udby, Holbæk Amt
------ Ole Hansen
KIvanløse Sogn, Holbæk Amt
------ Maren Kirstine Nielsen
Kiærende, Koed, Randers Amt
------ Thyge Therkildsen
Kjarby, Rørby Sogn, Holbæk Amt
------ Dorthea Berteline Nielsen
Kjeldberggård, Gullerup, Bjergby Sogn, Thisted Amt
------ Ingvard Kjeldberg
Kjeldgaard i Lødderup Sogn
------ Mikkel Nielsen Kibsgaard
Kjeldgaard, Lødderup sogn, Thisted Amt
------ Johanne Overgaard Mehlsen Kibsgaard
Kjeldskov, Valsølille
------ Maren Hansen
Kjeldskov, Valsølille Sogn
------ Jens Skafterup Hansen
Kjeldskov, Valsølille, Sorø Amt
------ Rasmus Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Anders Nielsen
Kjeldstrup, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Jenny Marie Andersen
------ Anders Laursen Andersen
------ Inger Elisa Sørensen
Kjeldstrup, Vig Kirke, Holbæk Amt
------ Adolph Nielsen
Kjeldstrup, Vig Sogn, Holbæk Amt
------ Johanne Bodilline Hansen
------ Jens Hansen
------ Carl Anton Hansen
------ Ane Marie Hansen
------ Henriette Frederikke Hansen
------ Jens Kristian Hansen
------ Marie Hansen
------ Lars Hansen
Kjellerup Sygehus
------ Jens Jensen Christoffersen
------ Maren Stoffer Andersen
------ Bodil Marie Pedersen
Kjellerup sygehus, Hørup
------ Karl Emil Sørensen
Kjellerupgaard, Torup, Skallerup Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt
------ Tøger Laursen
------ Laurs Pedersen
------ Maren Nielsdatter
------ Ane Laursdatter
------ Karen Laursdatter
------ Maren Laursdatter
------ Anders Laursen
------ Laurs Laursen
------ Peder Laursen
------ Laust Laursen
------ Niels Laursen
------ Helle Laursdatter
------ Laurs Pedersen
Kjelskov, Valsølille, Ringsted
------ Ane Marie Stedstrup
Kjelstrup, Hillerslev Sogn, Thisted Amt
------ Astrid Salmonsen
------ Frantz Andreas Jensen
------ Anne Marie Nielsine Eriksen
Kjelstrup, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Niels Kristensen
------ Niels Laursen
------ Harald Ibsen Sørensen
------ Svend Ibsen Sørensen
------ Verner Ibsen Sørensen
------ Jane Marie Ibsen Sørensen
Kjelstrup, Vig Sogn, Holbæk Amt
------ Frederik Emanuel Olsen
Kjernede, Koed Sogn
------ Kjersten Marie Rasmusdatter
Kjernede, Koed Sogn, Randers Amt
------ Philip Friderchshøj Jacobsen
------ Ane Philipsdatter
------ Karen Nielsdatter
------ Rasmine Philipsdatter
Kjerstinelund, Them Sogn
------ Charlotte Sørensdatter
------ Søren Sørensen
------ Frans Sørensen
------ Karen Kjerstine Sørensdatter
Kjerteminde,Odense Bjerge
------ Jacob Wilhelm
Kjæderup, Dalby Sogn, Præstø Amt
------ Birte Kristine Hansen
Kjæderup, Thureby Sogn, Præstø Amt
------ Niels Peter Larsen
Kjærby, Rørby Sogn, Holbæk Amt
------ Birthe Jacobsdatter
Kjærbye, Rørby Sogn, Holbæk Amt
------ Niels Peter Mortensen
------ Kirstine Jensdatter
Kjærende Mark, Koed Sogn, Randers Amt
------ Bodil Jensine Boie
Kjærende, Koed Sogn, Randers Amt
------ Niels Christian Nielsen
------ Anne Marie Nielsen
------ Maren Ane Mette Nielsen
------ Ane Johanne Nielsen
------ Nielsine Nielsen
------ Johanne Kirsten Maren Sørensen
------ Karoline Gjertrud Sørensen
Kjærgaard, Harring Sogn, Thisted Amt
------ Albert Martinus Kristian Kjærgaard
------ Anders Kjærgaard
Kjærgaard, Tved Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Peder Nielsen Kiærgaard
Kjærnede, Koed Sogn, Randers Amt
------ Mette Cathrine Pedersen
------ Hans Peder Pedersen
------ Carl Pedersen
------ Rasmus Christian Pedersen
------ Anton Pedersen
------ Jens Nielsen
------ Anders Nielsen
------ Ingeborg Nielsdatter
------ Niels Christian Nielsen
------ Jens Nielsen
Kjærnede, Koed, Randers Amt
------ Jens Sørensen
Kjærsgaard Mølle, Tornby Sogn, Hjørring Amt
------ Lars Christian Christensen
Kjærsgård, Tornby, Hjørring
------ Kirsten Marie Christensdatter Mikkelsdatter
Kjæstrup
------ Nielsine Marie Jørgensen
------ Ane Marie Pedersdatter
Kjæstrup, Heltborg Sogn, Refs Herred, Thisted Amt
------ Martin Luther Pedersen
------ Sara Pedersen
------ Martin Luther Pedersen
------ Alfred Pedersen
Kjøbenhavn
------ Lisbet Iversdatter Kiær
------ Lars Peder Larsen
Klank, Galten Sogn
------ Agnes Magrethe Elisabeth Møldrup
Klaraboderne 16, 1.
------ Jørgen Oscar Jørgensen
Klaringen, Valsølille Sogn, Sorø Amt
------ Kristine Andersen
Klaringen, Valsølille, Sorø Amt
------ Anton Marius Andersen
------ Kristine Andersen
Klarskov pr. Korsør
------ Niels Peder Nielsen
Kleinsmedehuset, Valsølille Sogn, Sorø Amt
------ Valdemar Kristensen
------ Karl Laurids Kristensen
Kleinsmedehuset, Valsølille, Ringsted
------ Maren Jensen
------ Kristian Konrad Hansen
------ Christian Jensen
------ Niels Jensen
------ Ane Johanne Jensen
------ Hans Jensen
Kleinsmedhuset, Valsølille
------ Dødfødt Barn Hansen
Kleinsmedhuset, Valsølille, Ringsted
------ Johanne Hansen
------ Dødfødt Barn Hansen
Klemensker kirke
------ Adolf Sigfred Wahlqvist
Klemensker, Bornholm
------ Adolf Sigfred Wahlqvist
Klemensker. Bornholm Amt
------ Anders Larsen
Klemstrup
------ Laurits Christensen
------ Maren Jensdatter
Klemstrup, 60 Aar gammel
------ Laurs Christensen
Klemstrup, Marie Magdalene Sogn
------ Lisbeth Nielsen
------ Christen Poulsen
------ Inger Laursdatter Holst
------ Inger Laursdatter Holst
------ Christen Poulsen
Klemstrup, Marie Magdalene Sogn, Randers Amt
------ Niels Laursen
------ Laurits Christensen
Klemstrup, Randers Amt
------ Laurs Christensen
Klim Kirke
------ Kristen Pedersen
------ Anne Marie Kristensen
Klim Nørgaard, Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
------ Karen Svendsdatter Nørgaard
Klim Odde
------ Laurits Jensen
------ Ane Marie Jensen
Klim Odde,
------ Ane Marie Jensen
Klim Sogn
------ Anna Marie Dohn
Klim Sogn,
------ Anne Marie Kristensen
Klim Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
------ Kierstine Marie Christensdatter Dragsbech
------ Johan Chrtian Svendsen Harmens
Klinstrup bye og sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt
------ Povel Christensen
------ Anna Pedersdatter
------ Christen Bjerregaard
------ Johanne Poulsdatter
------ Christen Poulsen
------ Barbara Povelsdatter
------ Maren Povelsdatter
------ Kiersten Poulsdatter
------ Anne Christensdatter
------ Jens Christensen
------ Karen Christensdatter
------ Rasmus Christensen
Klint, Højby Sogn, Holbæk Amt
------ Bodil Kirstine Nielsen Larsdatter
Klintrup
------ Rasmus Tomasen
Klintrup Bye, Røgen sogn
------ Laurits Rasmussen
Klintrup bye, Røgen sogn, Gjern Herred, Skanderborg amt
------ Anders Rasmussen
------ Rasmus Sørensen Dyhr
------ Anne Johansdatter
------ Maren Andersdatter
------ Borel Johansdatter
------ Else Lauritsdatter
------ Laurids Rasmussen
------ Michel Rasmussen
------ Jens Rasmussen Dyhr
------ Laurs Rasmussen
------ Laurs Rasmussen
------ Mette Michelsdatter
Klippede, Nordrupøster Sogn, Sorø Amt
------ Søren Pedersen
Klitbo, Randers Amt
------ Anna Dorthea Pedersen
Klitbo, Vejlby Sogn, Randers Amt
------ Peter Marinus Johansen
------ Kristine Johansen
------ Johannes Johansen
------ Anders Johansen
Klitmøller
------ Niels Knudsen Hammer
------ Ingeborg Christensdatter Bach
------ Christen Christensen Kløvborg Bach
------ Niels Pedersen Store Schinderup
------ Bodil Christensdatter Blach
------ Christensen Jensen Olufsen Blach
------ Inger Larsdatter
------ Laurits Christensen
------ Dorthe Christensdatter Bach
------ Christen Christensen Kløvborg Bach
------ Peder Andersen Møller
------ Anders Nielsen Poulsen
Klitmøller Kirke, Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Cecilie Pouline Methea Poulsdatter
------ Anders Christian Clemensen
------ Lars Peter Pedersen
------ Maren Kirstine Nielsen
------ Margrethe Petrine Nielsen
------ Jensine Karen Marie Nielsen
------ Jens Møller Jensen
------ Anders Kristian Heegaard
------ Christen Christensen
------ Pethrine Kirstine Olesen Krogh
Klitmøller Kirkegård, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Jensine Nordentoft
Klitmøller Kirkegård, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt
------ Niels Christian Povelsen
Klitmøller, Thisted Amt
------ Ole Jensen Odde
------ Maren Christensdatter Broe
------ Jens Andersen Odde
------ Mette Kirstine Nordentoft
------ Peter Nordentoft
------ Anne Jensen
------ Christian Petersen Nordentoft
------ Maren Nielsdatter
------ Kirsten Nordentoft
------ Jens Nordentoft
------ Anders Pedersen Nordentoft
------ Maren Nordentoft
------ Maren Nordentoft
Klitmøller, V. Vandet Sogn, Thisted Amt
------ Maren Larsdatter
------ Maren Sørensdatter Legind
------ Johanne Nielsdatter
------ Mads Brandi Nordentoft
------ Johanne Poulsdatter Brandi
------ Niels Jensen Blach
------ Christen Christensen Dragsbech
------ Christen Christensen Dragsbech
------ Else Christensdatter Dragsbech
------ Peder Andersen Kold
------ Søren Larsen Vilsbøl
------ Willads Larsen
------ Maren Larsdatter
------ Niels Petter Larsen
------ Kirsten Nielsdatter Skræder
------ Niels Nielsen Skræder
------ Bertel Nielsen Skræder
Klitmøller, Vester Vadet sogn, Thisted
------ Ane Christensdatter Broe
Klitmøller, Vester Vandet sogn
------ Peder Nielsen Skinderup
------ Anne Nielsdatter
------ Ane Pedersdatter
------ Karen Olufsdatter Dragsbech
------ Maren Nielsdatter Schinderup
------ Peder Nielsen Schinderup
------ Peder Pedersen Broe
------ Maren Salomonsdatter Kløvborg
------ Ane Christensdatter Broe
------ Maren Christensdatter Broe
------ Kirsten Christensdatter Broe
------ Maren Andersdatter Møll
------ Inger kierstine Clemensdatter Momtoft
------ Willads Christian Clemmensen Momtoft
------ Anders Christian Clemmensen Momtoft
------ Dorthe Marie Clemmensen Momtoft
------ Lars Christian Clemmensen Momtoft
------ Dorthe Momtoft
------ Herman Momtoft
------ Otte Momtoft
------ Anders Christensen Møll
------ Inger Christensdatter Krog
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Maren Pedersdatter Møller
------ Christen Andersen Møll
------ Birgitte Christensdatter Krog
------ Kiersten Andersdatter Møll
------ Christen Andersen Møll
------ Kirsten Andersdatter Møller
------ Dorthe Andersdatter Møll
------ Christen Michelsen Krogh
------ Anne Marie Christensdatter Dragsbech
------ Christen Christensen Møll
------ Christen Christensen Møll
------ Dorethe Christensdatter Møll
------ Jens Pedersen broe Kløvborg
------ Karen Marie Christensdatter Møll
------ Michel Christensen Møll
------ Karen Marie Christensdatter Møll
------ Enevold Jensen Holler
------ Michel Christensen Møll
------ Anne Marie Christensdatter Møll
------ Erich Christensen Odde
------ Anders Matzen Bagge
------ Dorethe Christensdatter Dragsbech
------ Anne Christensdatter Møll
------ Christen Olufsen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Anders Andersen Møll
------ Maren Christensdatter
------ Else Andersdatter Møll
------ Inger Andersdatter Møll
------ Christen Andersen Møll
------ Jens Andersen Møll
------ Dorehte Andersdatter Møll
------ Ole Andersen Møll
------ Birgitte Andersdatter Møll
------ Jens Pedersen Skræder
------ Oluf Pedersen Skræder Borg
------ Kirsten Andersdatter Skræder
------ Anders Nielsen Skræder
------ Anne Christensdatter Søe
------ Niels Andersen Skræder
------ Ane Andersdatter Skræder
------ Inger Andersdatter Skræder
------ Peder Andersen Broe
------ Salomon Andersen Skræder
------ Bolle Andersen Skræder
------ Zidsel Jensdatter Broe
------ Anders Bollesen Skræder
------ Anna Bollesdatter
------ Dødfødt Pige Bollesdatter
------ Anna Maria Bollesdatter Skræder
------ Jens Jensen Broe Hundborg
------ Ane Mortensdatter Kløvborg
------ Kirsten Andersdatter Skræder
------ Birgitte Andersdatter Skræder
------ Michael Andersen Broe
------ Morten Michelsen Broe
------ Anders Michelsen Broe
------ Mette Michelsdatter Broe
------ Christen Nielsen Krog
------ Mette Andersdatter Skræder
------ Niels Pedersen Skræder
------ Peder Nielsen
------ Kirsten Andersdatter
------ Peder Nielsen Skræder
------ Bertel Nielsen Skræder
------ Ane Nielsdatter Skræder
------ Salman Nielsen Skræder
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Christenze Mortensdatter Broe
------ Morten Andersen Broe
------ Bodil Christensdatter Kaasgaard
------ Maren Pedersdatter Møller
------ Christenze Andersdatter
------ Peder Andersen Broe
------ Dorthe Pedersdatter Broe
------ Christenze Pedersdatter Broe
------ Andreas Pedersen Broe
------ Maren Pedersdatter Broe
------ Peder Andersen Møller
------ Dorethe Christensdatter Bach
------ Maren Pedersdatter Møller
------ Niels Andersen Møller
------ Maren Kirstine Andersdatter Møller
------ Niels Andersen Møller
------ Anne Andersdatter Møller
------ Oluf Olufsen Brandi
------ Anders Olufsen Brandi
------ Oluf Olufsen Brandi
------ Christen Andersen Olufsen Brandi
------ Peder Olufsen Brandi
------ Inger Olufsdatter Draxbech
------ Niels Olesen Odde
Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Kirsten Jensdatter
------ Oluf Christensen Dragsbech
------ Oluf Christensen Dragsbech
------ Helle Christensdatter Blach
------ Ane Christensdatter Dragsbech
------ Oluf Christensen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Christen Dragsbech Olufsen
------ Christen Christensen Blach
------ Maren Olufsdatter Dragsbech
------ Peder Olufsen Dragsbech
------ Christen Olufsen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Christen Christensen Draxbech
------ Anders Olufsen Dragsbech
------ Poul Olufsen Dragsbech
------ Anders Jensen Broe
------ Ane Christensdatter
------ Niels Skinderup
------ Anne Nielsdatter
------ Ane Pedersdatter
------ Peder Olufsen Dragsbech
------ Niels Pedersen Schinderup
------ Morten Andersen Søe
------ Anders Pedersen Søe
------ Maren Mortensdatter Kløvborg
------ Peder Pedersen Søe
------ Kirsten Pedersdatter
------ Maren Pedersdatter Søe
------ Morten Christensen Kløvborg
------ Ane Christensdatter
------ Chresten Mortensen Kløvborg
------ Maren Nielsdatter
------ Dorthe Christensdatter Kløvborg
------ Morten Christensen Kløvborg
------ Giertrud Mortensdatter Kløvborg
------ Niels Christian Povelsen
------ Jensine Nordentoft
------ Mads Brandi Poulsen
------ Poul Christian Poulsen
------ Sidsel Poulsdatter
------ Jens Christian Poulsen
------ Cecilie Pouline Methea Poulsdatter
------ Anders Christian Clemensen
------ Niels Chistensen Nordentoft
------ Zidsel Madsdatter Brandi
------ Christen Nielsen Nordentoft
------ Ane Nielsdatter Nordentoft
------ Mads Brandi Nordentoft
------ Maren Nielsdatter Nordentoft
------ Marie Nirlsdatter Nordentoft
------ Mads Brandi Nielsen Nordentoft
------ Mads Brandi Nordentoft
------ Peder Holler Nordentoft
------ Christen Pedersen Nordentoft
------ Maren Nielsdatter Møller
------ Mads Bollesen Holler
------ Anna Jensdatter Trilling
------ John Krogh Madsen Brandi
------ Bolle Pedersen Broe Holler
------ Zidsel Andersdatter Odde
------ Jens Christensen Trilling
------ Niels Andersen Møller
------ Johanne Poulsdatter Brandi
------ Peder Nielsen Møller
------ Kirstine Nielsdatter Møller
------ Anders Nielsen Møller
------ Inger Christensdatter Odde
------ Dorthe Christensdatter Søe Krogh
------ Povel Nielsen Møller
------ Povel Nielsen Møller
------ Christina Nielsdatter Broe
------ Zidsel Christensdatter Toft
------ Bodil Kirstine Nielsdatter Møller
------ Sven Andersen Brandi
------ Niels Lauritsen Broe
------ Inger Christensdatter Bach
------ Johanna Christensdatter Brandi
------ Inger Poulsdatter Brandi
------ Dødfødt Søn Brandi
------ Niels Christian Poulsen Brandi
------ Niels Christian Poulsen Brandi
------ Anna Bolette Poulsdatter Brandi
------ Anders Poulsen Brandi
------ Maren Kierstine Poulsdatter Brandi
------ Anders Poulsen Brandi
------ Christian Peter Poulsen Brandi
------ Jens Larsen Blach
------ Christenze Pedersdatter Broe
------ Lars Christensen Blach
------ Anne Pedersdatter
------ Peder Andersen Broe
------ Christenze Andersdatter Møller
------ Maren Pedersdatter Broe
------ Mette Kierstine Jensdatter Blach
------ Maren Jensdatter Blach
------ Mette Kierstine Jensdatter Blach
------ Anders Jensen Blach
------ Peder Jensen Blach
------ Niels Jensen Blach
------ Niels Jensen Blach
------ Zidsel Christensdatter Toft
------ Lars Jensen Blach
------ Christen Jensen Olesen Blach
------ Inger Larsdatter
------ Christen Larsen Blach
------ Mads Larsen Blach
------ Inger Larsdatter Blach
------ Dorthe Larsdatter Blach
------ Anders Christensen Odde
------ Inger Marie Larsdatter Blach
------ Christen Christensen Krogh
------ Mette Larsdatter Blach
------ Peder Larsen Blach
------ Niels Larsen Blach
------ Oluf Larsen Blach
------ Knud Larsen Blach
------ Udøbt Datter Blach
------ Jens Christensen Olesen
------ Birgitte Svendsdatter
------ Laurits Christensen
------ Bodil Christensdatter Blach
------ Maren Christensdatter Blach
------ Bodil Christensdatter Blach
------ Ingeborg Christensdatter Blach
------ Niels Christensen Drasbech
------ Mette Christensdatter Blach
------ Christen Olesen
------ Christen Jensen
------ Ane Christensdatter
------ Christen Christensen Draxbech
------ Birgitte Andersdatter Broe
------ Kiersten Christensdatter Krog
------ Christen Olufsen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Anders Nielsen Broe
------ Giertrud Mortensdatter Kløvborg
------ Maren Christensdatter Dragsbech
------ Christen Michelsen Blach
------ Anders Christensen Dragsbech
------ Christenze Pedersdatter Søe
------ Dødfødt Søn Dragsbech
------ Ane Marie Christensdatter Dragsbech
------ Brorson Pedersen
------ Petra Cathrine Nielsen
------ Margrethe Petrine Nielsen
------ Petra Cathrine Nielsen
------ Jensine Karen Marie Nielsen
------ Pethrine Kirstine Olesen Krogh
------ Ole Nielsen Krogh
------ Mette Larsdatter Hau
------ Christiane Poulsdatter Draxbek
------ Poul Christensen Draxbech
------ Bodil Cathrine Christensdatter Bach
------ Mette Poulsdatter Draxbech
------ Christen Poulsen Bach
------ Maren Cathrine Poulsdatter Dragsbech
------ Ane Bolette Poulsdatter Dragsbech
------ Christen Bach Christensen
------ Ubbe Christensen
------ Poul Draxbech Christensen
------ Ubbe Christian Christensen
------ Ane Christensdatter
------ Bodil Cathrine Christensdatter
------ Ubbe Christian Christensen
------ Christen Poulsen Draxbech
------ Bodil Nielsdatter Krog
------ Anne Christensdatter Draxbech
------ Niels Christensen Draxbech
------ Karen Christensdatter Draxbech
------ Poul Olufsen Draxbech
------ Oluf Christensen Draxbech
------ Maren Michelsdatter Blach
------ Peder Nielsen Skræder
------ Kirsten Jensdatter
------ Inger Nielsdatter Skræder
------ Else Nielsdatter Skræder
------ Povel Nielsen Hammer
------ Karen Nielsdatter Odde
------ Karen Andersdatter Odde
------ Inger Nielsdatter Skræder
------ Else Nielsdatter Skræder
------ Inger Christensdatter Aalekiste
------ Anne Pedersdatter Skræder
------ Jens Pedersen Skræder
------ Niels Pedersen Skræder
------ Kirsten Andersdatter
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Maren Andersdatter
------ Anders Nielsen Skræder
------ Bertel Nielsen Skræder
------ Anne Christensdatter Søe
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Anders Andersen Odde
------ Anders Andersen Odde
------ Jens Andersen Odde
------ Christen Andersen Schiægshøj
------ Anders Andersen Odde
------ Søn Odde
------ Kirsten Andersdatter
------ Anders Andersen Møll
------ Niels Andersen Skræder
------ Ane Andersdatter
------ Inger Andersdatter Skræder
------ Salmon Andersen Skræder
------ Bolle Andersen Skræder
------ Kirsten Andersdatter Skræder
------ Birgitte Andersdatter Skræder
------ Mette Andersdatter Skræder
------ Anders Matzen Bagge
------ Dorethe Christensdatter Dragsbech
------ Ole Andersen Møll
------ Birgitte Andersdatter Møll
------ Christen Andersen Møll
------ Matz Pedersen Bagge
------ Christen Olufsen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Maren Matzdatter Bagge
------ Helle Christensdatter Dragsbech
Klitmøller, Vester Vandet sogn, Thisted
------ Helle Christensdatter Dragsbech
------ Christen Olufsen Dragsbech
------ Else Pedersdatter
------ Peder Nielsen Skinderup
------ Ane Pedersdatter
------ Niels Pedersen Schinderup
------ Karen Olufsdatter Dragsbech
------ Maren Nielsdatter Schinderup
------ Peder Nielsen Schinderup
------ Niels Nielsen Schinderup
------ Peder Andersen Broe
------ Christen Pedersen Broe
------ Peder Pedersen Broe
------ Anders Pedersen Broe
------ Anders Pedersen Broe
------ Maren Salomonsdatter Kløvborg
------ Maren Christensdatter Broe
------ Kirsten Christensdatter Broe
------ Karen Christensdatter Broe
Klitmøller, Vester Vandet Sogn, Thisted Amt
------ Maren Christensdatter
------ Helle Poulsdatter Dragsbech
------ Maren Poulsen Dragsbech
------ Kiersten Christensdatter Krog
------ Ane Marie Christensdatter Dragsbech
------ Christen Michelsen Krogh
------ Peder Christensen Dragsbech
------ Mette Christensdatter Blach
------ Dødfødt Søn Dragsbech
Klitmøller, Vester Vandet sogn,Thisted
------ Anne Nielsdatter
Klitmøller, Vester Vandet, Thisted Amt
------ Ingeborg Christensdatter Bach
------ Christen Christensen Kløvborg Bach
------ Christen Bach
------ Bodil Christensdatter Blach
------ Christensen Jensen Olufsen Blach
------ Inger Larsdatter
------ Laurits Christensen
------ Dorthe Christensdatter Bach
------ Christen Christensen Kløvborg Bach
------ Inger Christensdatter Bach
------ Peder Andersen Møller
------ Christen Pedersen Møller Kløvborg
------ Christen Pedersen Møller Haugaard
------ Maren Pedersdatter Møller Haugaard
------ Christine Pedersdatter Møller
------ Bodil Pedersdatter Møller Haugaard
------ Anders Nielsen Poulsen
------ Maren Pedersdatter Møller
------ Niels Pedersen Skræder
------ Kirsten Andersdatter
------ Anders Poulsen
------ Maren Andersdatter
Klitmøller, Vester Vandet,Thisted
------ Giertrud Mortensdatter Kløvborg
------ Kirsten Nielsdatter Bagge
Klitmøller, Vetser Vandet, Thisted Amt
------ Jens Erichsen Langgaard
Kloster Sogn, Skanderborg Amt
------ Christen Michelsen
Klostergade 137, Nakskov Sogn, Maribo Amt
------ Chresten Julius Johansen
Klostergade 7, Kolding
------ Edvard Iversen Worm
Klostergade, Aarhus
------ Concordia Marie Hjermind
Klosterkirche, Bergen Auf Rüggen
------ Jaromar II Prince of Rügen
Klostersogn, Horsens
------ Christian Hartvig Nielsen
Klov Bye, Thisted Amt
------ Ane Johanne Christensdatter
Klovborg sogn
------ Tina Bjerre
------ Knud Bent Pedersen
------ Dagny Bjerregaard Pedersen
Klovsted, Dalby Sogn
------ Jens Pedersen
Klovtofte, Høje Taastrup Sogn, Københavns Amt
------ Lars Jensen
------ Jens Kristensen
------ Abelone Jacobsdatter
Kløv By, Hundstrup Sogn, Thisted Amt
------ Holger Jensen
Kløv By, Hunstrup Sogn, Thisted Amt
------ Jens Henrik Jensen
------ Mikkeline Nielsen
Kløvborg, Vang Sogn, Hundborg Herred, Thisted Amt
------ Maren Nielsdatter
Knabstrup, Mørkøv Sogn
------ Jens Larsen
Knagstrup, Skader Sogn
------ Jens Nielsen Støve
Knakkegaard, Skyum Sogn
------ Else Kirstine Nørgaard Pedersen
Knakkens gade, Thisted Købstad
------ Kristen Riis Knakkergaard
Knakkergaard, Skyum
------ Maren Lauridsdatter Dybdal
------ Christen Nielsen Knakkergaard
Knakkergaard, Skyum Sogn
------ Otto Karl Knakkergaard
------ Otto Karl Knakkergaard
Knakkergaard, Skyum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Jens Ole Nielsen Knakkergaard
------ Christen Jensen Knakkergaard
------ Johanne Jensdatter
Knakkergård, Skyum sogn, Thisted amt
------ Zidsel Nielsdatter Knakkergaard
------ Mads Nielsen Knakkergaard
------ Maren Nielsdatter Knakkergaard
------ Else Nielsdatter Knakkergaard
------ Zidsel Nielsdatter Knakkergaard
Knakkergaard, Skyum Sogn, Thisted Amt
------ Peder Nielsen Knakkergaard
------ Christen Nielsen Knakkergaard
------ Niels Christensen Knakkergaard
------ Peder Nørgaard Knakkergaard
------ Jens Knakkergaard
------ Kristian Knakkergaard
------ Maren Knakkergaard
------ Johanne Knakkergaard
------ Dorthea Knakkergaard
------ Christen Jensen Knakkergaard
------ Jens Olesen Nielsen Knakkergaard
------ Niels Madsen Knakkergaard
Knakkergaard, Skyum, Thisted Amt
------ Niels Madsen Knakkergaard
------ Christen Jensen Knakkergaard
------ Christen Christensen Knakkergaard
------ Christen Skyum Knakkergaard
------ Kirsten Christensdatter Knakkergaard
------ Mariane Knakkergaard
------ Peder Nørgaard Knakkergaard
------ Jens Knakkergaard
------ Kristian Knakkergaard
------ Maren Knakkergaard
------ Johanne Knakkergaard
------ Dorthea Knakkergaard
------ Marianne Knakkergaard
------ Kiersten Christensdatter Knakkergaard
------ Christen Christensen Knakkergaard
------ Mads Christensen Knakkergaard
------ Niels Madsen Knakkergaard
------ Christen Jensen Knakkergaard
Knakkergård, Thisted
------ Christen Den ældre Jensen
------ Peder Olufsen Knakkergaard
Knakkergård, Øster Vandet
------ Maren Christensdatter
Knakkergård, Øster Vandet sogn
------ Anna Pedersdatter
Knakkergaard, Øster Vandet Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Peder Olufsen Knakkergaard
------ Oluf Knakkergaard
------ Peder Olufsen Knakkergaard
------ Maren Christensdatter
------ Peder Andersen Knakkergaard
Knakkergård, Øster Vandet Sogn, Thisted Amt
------ Anders Christensen Knakkergaard
------ Ane Christensdatter
Knakkergaard, Øster Vandet Sogn, Thisted Amt
------ Maren Pedersdatter Knakkergaard
------ Ellen Pedersdatter Knakkergaard
------ Mette Pedersdatter Knakkergaard
------ Christen Christensen Knakkergaard
------ Bertel Pedersen Knakkergaard
------ Kristen Pedersen Knakkergaard
------ Christen Knakkergaard
------ Peder Christensen Knakkergaard
------ Anders Christensen Knakkergaard
------ Maren Knakkergaard
------ Ane Knakkergaard
Knakkergård, Øster Vandet, Thisted
------ Christen Knakkergaard
------ Christen Knakkergaard
------ Anders Knakkergaard
------ Christen Den ældre Jensen
------ Jens Christensen Tøfting
------ Karen Christensdatter
------ Madz Christensen Tanderup
------ Ingeborre Christensdatter
------ Anders Christensen Knakkergaard
------ Ane Christensdatter
------ Maren Pedersdatter Knakkergaard
------ Ellen Pedersdatter
------ Kristen Pedersen Knakkergaard
Knakkergaard, Øster Vandet, Thisted
------ Niels Christensen Vestergaard
Knakkergård, Øster Vandet, Thisted Amt
------ Mette Pedersdatter
------ Bertel Pedersen
Knarreborgvej 10, Tårnby Sogn, København Amt
------ Tove Gudrun Strøbæk
Knebel
------ Carla Lilly Jensen
------ Karl Emil Nielsen
Knebel kirke
------ Peter Martinus Rasmussen
------ Karl Emil Nielsen
Knebel Sogn, Randers Amt
------ Peter Martinus Rasmussen
------ Jens Rasmussen Høgh
------ Mikkel Peter Rasmussen
------ Anton Rasmussen
------ Karen Rasmussen Høgh
------ Mette Marie Rasmussen
------ Dorthe Marie Jensen
------ Jens Frederiksen
------ Ane Mette Simonsdatter
------ Niels Peter Jensen
------ Ane Kirstine Jensdatter
Knebel, Randers Amt
------ Carla Lilly Jensen
Knejsted By, Østertørslev Sogn, Randers Amt
------ Marius Jensen
------ Karen Jensen
Knfirmeret i Jørsby kirke
------ Josef Kristian Knakkergaard Madsen
Kni Kilde, Randers Amt
------ Marie Kristine Berthelsen
Kni Kilde, Ørum Sogn, Djurs, Randers Amt
------ Karen Marie Berthelsen
Knie Fattighus, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Nielsine Nielsen
Knie Kær, Ørum Sogn, Djurs, Randers Amt
------ Gunnar Berthelsen
Knie Kær, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Niels Immanuel Madsen
------ Johannes Madsen
Knie Mark
------ Carl Rasmussen Boie
Knie Mark, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Nanna Sofie Rasmussen
------ Astrid Kathrine Pedersen
------ Bo Harry Boie
------ Ellen Margrethe Rasmussen
------ Gyda Anancy Boie
------ Birtha Jytte Boie
Knie, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Nikoline Nielsen
------ Mads Nielsen
Knordrup
------ Hans Olsen
Kobberup kirke
------ Niels Kristian Adolf Nielsen
Kobberup Sogn, Viborg Amt
------ Niels Kristian Adolf Nielsen
Koed
------ Hans Jacob Petersen
Koed By, Koed Sogn, Randers Amt
------ Jens Christian Pedersen
Koed By, Koed Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt
------ Peder Jensen Didrich
Koed Fattiggaard
------ Frands Christopher Pedersen
Koed Kirke
------ Gjertrud Marie Pedersdatter
------ Ane Marie Therkilsen
------ Johanne Kirstine Marie Sørensen
------ Caroline Gertrud Sjørine Sørensen
------ Marie Kirstine Jørgensdatter
------ Ane Nielsdatter
------ Ane Nielsdatter
------ Hans Jacob Peder Nielsen
------ Therkel Christian Marius Nielsen
------ Petrea Dorthea Nielsen
------ Anders Jørgen Nielsen
------ Christiane Jacobsdatter Cortsen
------ Mette Cathrine Pedersen
------ Søren Sørensen Bach
------ Christiane Jacobsdatter Cortsen
------ Søren Sørensen Bach
------ Rasmus Sørensen Bach
------ Carl Rasmussen Bach
------ Maren Sørensen Bach
------ Ane Sørensen Bach
------ Karen Marie Sørensen Bach
------ Søren Christian Sørensen Bach
------ Søren Sørensen Bach
------ Søren Sørensen Bach
------ Rasmus Sørensen Bach
------ Maren Sørensen Bach
------ Carl Rask Sørensen Bach
------ Ane Sørensen Bach
------ Karen Marie Sørensen Bach
------ Søren Christian Sørensen Bach
------ Maren Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen Bjerre
------ Jacob Pedersen
------ Peder Jensen Smed
------ Jens Søren Pedersen
------ Inger Marie Nielsen
------ Kirsten Marie Sørensen Boie
------ Jens Sørensen
------ Marie Christensen
------ Christen Christensen Kahr
------ Niels Christian Nielsen
------ Anne Marie Nielsen
------ Maren Ane Mette Nielsen
------ Ane Johanne Nielsen
------ Nielsine Nielsen
------ Søren Peter Seiersen
------ Ane Kirstine Seiersen
------ Harriet Nielsine Simonsen
------ Kristen Marinus Kristensen
------ Marius Olaf Thøgersen
------ Edvard Martin Andersen
------ Gunnar Niels Kristian Simonsen
------ Karla Johanne Simonsen
------ Karen Irene Simonsen
------ Ketty Ingrid Linda Simonsen
------ Jørgen Martinus Sørensen Hougaard
------ Anton Peder Nielsen
------ Niels Jensen
------ Maren Andersdatter
------ Jens Nielsen
------ Ingeborg Nielsdatter
------ Hans Peter Pedersen
------ Emilie Karoline Marie Simonsen
------ Jens Eriksen
------ Rejnholdt Jørgensen
------ Børge Kristian Jørgensen
------ Ane Marie Christensen Udsen
------ Petrea Nielsen
------ Maren Nielsine Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Anton Peter Nielsen
------ Mette Marie Nielsen
------ Kristine Nielsen
------ Peder Hansen
------ Rasmus Bloch
------ Hansine Petrea Nielsen
------ Therkild Christian Marius Nielsen
------ Karoline Augusta Nielsen
------ Frands Carl Vilhelm Christian Pedersen
------ Laurs Christian Laursen
------ Kristen Laursen
------ Martin Mortensen
------ Karoline Dorthea Kirstine Johansen
------ Olga Jørgine Marie Margrethe Laursen Pind
------ Marie Laursen Pind
------ Sophie Marie Nielsen
------ Ingeborg Kirsten Laursen Pind
------ Søren Peter Hougaard Petersen
------ Nielsine Berthea Petersen
------ Søren Nielsen Hougaard
------ Lisbeth Nielsen
------ Anne Marie Nielsdatter
------ Jens Pedersen Caspersen
------ Elisabeth Sofia Cathrine Caspersen
------ Anders Rasmussen
------ Niels Nielsen
------ Hans Daniel Philipsen
------ Laurs Rasmussen
------ Kirsten Marie Pedersdatter
------ Ane Philipsdatter
------ Rasmine Philipsdatter
------ Martha Marie Boie
------ Hans Peder Pedersen
------ Peder Hansen
------ Niels Jensen
------ Jørgen Peter Rafn
------ Inger Marie Pedersdatter
------ Jensine Petrine Margrethe Rasmussen Kruse
------ Kurt Boie Jensen
------ Dorthea Marie Krarup Christophersen
------ Jens Peter Christophersen
------ Grethe Christophersdatter
------ Chresten Madsen Jørgensen
------ Ane Marie Kirstine Adolphsen
------ Jørgen Bertel Jørgensen
------ Jensine Marie Thomsen
------ Jørgen Gunner Jørgensen
------ Georg Rudolf Mikael Jørgensen
------ Hans Sørensen Hansen
------ Hanne Matzen
------ Carl Oskar Frederik Hansen
------ Ester Friis
------ Severine Madsen
------ Laursine Madsen
------ Marie Madsen
------ Martha Rasmine Grauleff
------ Søren Nielsen
------ Folmer Arvid Christian Nielsen
------ Valdemar Svendsen
------ Søren Christian Sørensen
------ Christen Sørensen
Koed Kirke, andet ægteskab
------ Niels Therkildsen
------ Peder Christensen Bjerre
------ Inger Marie Nielsen
------ Niels Christian Nielsen
------ Maren Andersdatter
------ Maren Andersdatter
------ Mads Pedersen Spendrup
Koed kirke, andet ægteskab Peder Bjerre
------ Mette Marie Michelsdatter
Koed Kirke, flere ægteskaber
------ Johannes Pind Laursen
Koed kirke, første ægteskab
------ Peder Christensen Bjerre
------ Inger Marie Nielsen
------ Maren Andersdatter
------ Maren Andersdatter
Koed Kirke, første ægteskab med Rasmus Block
------ Mette Marie Michelsdatter
Koed kirke, første ægteskab, Mads Pedersen
------ Marie Madsen
Koed Kirke, hendes andet ægteskab
------ Ane Marie Nielsdatter
Koed kirke, Maren Pedersdatter Bjerre
------ Jens Andersen
Koed kirke, Randers
------ Jens Sørensen
------ Maren Cortsen
Koed kirke, Randers, 2. ægteskab
------ Terkild Nielsen
Koed kirke, Randers, I kirke 12. marts 1820
------ Niels Therkildsen
Koed kirke, Randers, Vielse Introduceret 14.nov.1819
------ Karen Jørgensdatter
Koed kirkegård
------ Dorthea Cathrine Pedersdatter Rug
------ Therkel Christian Marius Nielsen
------ Frands Christopher Pedersen
------ Maren Sørensen Bach
------ Mette Marie Michelsdatter
------ Jens Søren Pedersen
------ Peder Qvist Mogensen
------ Marie Christensen
------ Niels Christian Nielsen
------ Ane Marie Christensen Udsen
------ Maren Nielsine Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Anton Peter Nielsen
------ Ole Laursen
------ Johanne Marie Nielsdatter
------ Anne Marie Hansdatter
------ Kjersten Marie Rasmusdatter
Koed Sogn
------ Niels Therkildsen
------ Peder Christensen Bjerre
------ Dorthea Cathrine Pedersdatter Rug
------ Therkel Christian Marius Nielsen
------ Søren Sørensen Bach
------ Maren Sørensen Bach
------ Mette Marie Michelsdatter
------ Niels Christian Nielsen
------ Udøbt dreng Laursen
------ Niels Laursen
------ Johanne Marie Nielsdatter
------ Anne Marie Hansdatter
------ Jensine Nielsen
Koed Sogn, Randers Amt
------ Karen Jørgensdatter
------ Gjertrud Marie Pedersdatter
------ Peder Christensen Bjerre
------ Rasmus Jørgensen
------ Marie Kirstine Jørgensdatter
------ Ane Nielsdatter
------ Hans Jacob Peder Nielsen
------ Therkel Christian Marius Nielsen
------ Petrea Dorthea Nielsen
------ Anders Jørgen Nielsen
------ Ane Marie Stephansdatter
------ Jacob Mathias Jensen
------ Søren Sørensen Bach
------ Søren Sørensen Bach
------ Rasmus Sørensen Bach
------ Carl Rasmussen Bach
------ Maren Sørensen Bach
------ Ane Sørensen Bach
------ Karen Marie Sørensen Bach
------ Søren Christian Sørensen Bach
------ Søren Sørensen Bach
------ Rasmus Sørensen Bach
------ Maren Sørensen Bach
------ Carl Rask Sørensen Bach
------ Ane Sørensen Bach
------ Karen Marie Sørensen Bach
------ Søren Christian Sørensen Bach
------ Carl Rask
------ Maren Pedersdatter
------ Mette Marie Michelsdatter
------ Rasmus Pedersen Bjerre
------ Dorthe Sophie Jensdatter
------ Thomas Andersen
------ Peder Jensen Smed
------ Jens Sørensen
------ Christen Christensen Kahr
------ Marinus Seiersen
------ Rasmus Bloch
------ Christen Erichsen
------ Mette Nielsdatter
------ Niels Jensen
------ Mads Koed
------ Ane Cathrine Andersdatter
------ Hansine Petrea Nielsen
------ Therkild Christian Marius Nielsen
------ Karoline Augusta Nielsen
------ Frands Carl Vilhelm Christian Pedersen
------ Ingeborg Kirsten Laursen Pind
------ Udøbt dreng Laursen
------ Jens Jensen Smed
------ Mette Marie Pedersen
------ Søren Jensen
------ Søren Peter Hougaard Petersen
------ Nielsine Berthea Petersen
------ Kirstine Nielsen Hougaard
------ Karoline Katrine Nielsen Hougaard
------ Kirstine Appolone Nielsdatter
------ Stine Nielsen
------ Anne Marie Nielsdatter
------ Laurits Rasmussen Caspersen
------ Cecilie Marie Caspersen
------ Hanne Caspersen
------ Viggo Alfred Elmstrøm
------ Anders Rasmussen
------ Niels Nielsen
------ Laurs Nielsen
------ Jens Nielsen
------ Benedicte Nielsen
------ Anders Nielsen
------ Lisbeth Cathrine Nielsdatter
------ Jensine Nielsen
------ Dødfødt pige Nielsen
------ Hans Daniel Philipsen
------ Maren Andersdatter
------ Niels Jensen
------ Anders Jørgensen
------ Anne Kathrine Abrahamsdatter
------ Jens Rasmussen Kruse
------ Jensine Petrine Margrethe Rasmussen Kruse
------ Jens Jensen
------ Mette Marie Pedersdatter
------ Søren Jensen
------ Dorthea Marie Krarup Christophersen
------ Jens Peter Christophersen
------ Grethe Christophersdatter
------ Ane Margrethe Jensen Krarup
------ Ane Marie Kirstine Adolphsen
------ Adolph Jacobsen
------ Maren Sørensen
------ Jensine Marie Thomsen
------ Jørgen Gunner Jørgensen
------ Georg Rudolf Mikael Jørgensen
------ Ane Margrethe Henningsen
------ Henning Sørensen
------ Sidsel Rasmusdatter
------ Carl Oskar Frederik Hansen
------ Severine Madsen
------ Laursine Madsen
------ Marie Madsen
------ Martha Rasmine Grauleff
------ Søren Nielsen
------ Niels Sørensen
------ Dorthe Marie Rasmusdatter
------ Sine Cathrine Nielsen
------ Rasmus Bjerregaard Nielsen
------ Andrea Nielsen
------ Folmer Arvid Christian Nielsen
------ Mette Kirstine Andersdatter
------ Søren Christian Sørensen
------ Christen Sørensen
------ Jens Nielsen Koch
Koed, Djurs Nørre, Marie Magdalene Sogn Randers Amt
------ Niels Therkildsen
Koed, Randers
------ Ane Marie Therkilsen
------ Ane Nielsdatter
Kofirmeret i Dragør kirke
------ Gunner Niels Severin
------ Henry Thorvald Steffensen
Kofirmeret i Lyndby kirke
------ Niels Olsen
Kofoedgård, Øster Marie, Bornholm
------ Peder Pedersen Kofoed
------ Jacob Pedersen Kofoed
------ Jørgen Pedersen Kofoed
Kofoedgård,Bornholm
------ Anne Pedersdatter Kofoed
Kofoedgård,Øster Marie, Bornholm
------ Elisabeth Marie Kofoed
Kofoedsgård, Øster Marie
------ Peder Poulsen Kofoed
Kofoedsgård, Øster Marie, Bornholm
------ Poul Pedersen Kofoed
Kokkegaard Mark, Gjesing Sogn, Randers Amt
------ Kristine Pedersen
Koldby
------ Kristen Bisgaard
Koldby Kirke
------ Niels Emanuel Schou
------ Sophus Vilhelm Schou
Koldby Kirke, Samsø
------ Andreas Frantz Albert Ivarno Schou
Koldby Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Kristen Bisgaard
------ Inger Bisgaard
Koldby Sogn, Samsø, Holbæk Amt
------ Christian Magnus Hansen
------ Karl Andreas Hansen
------ Kirstine Willumsen Vestborg
------ Niels Emanuel Hansen
Koldby, Hørdum Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Anders Jespersen
Koldby, Samsø
------ Andreas Olaus Christian Schou
------ Vilhelmine Augustine Agnes Schou Wilhelmsen
------ Anne Jørgensdatter
------ Dorthe Sørensdatter
------ Kiersten Espensdatter
------ Laurits Espensen
Koldby, Samsø, Holbæk Amt
------ Anne Jørgensdatter
------ Jørgen Mikelsen
------ Kiersten Espensdatter
------ Birthe Espensdatter
------ Laurits Espensen
------ Laurits Espensen
------ Niels Jensen Krogh
------ Henry Sejling
Koldby, Samsø, Hoobæk Amt
------ Dorthe Sørensdatter
Koldby, Stagstrup Sogn, Thisted Amt
------ Antomine Mølgaard
Koldby,Hassing herred
------ Ottomine Nørgaard Bisgaard
------ Ottomine Nørgaard Bisgaard
------ Peter Kristian Bisgaard
Kolding
------ Axel Iversen Worm
------ Marinus Iversen Worm
------ Mathilde Jørgine Hansen
------ Johanne Caroline Kristine Augusta Rasmussen
------ Caroline Hentzen
------ Agnes Julie Rasmussen
------ Johan Christian Hentzen
------ Kirsten Marie Jocumsdatter
------ Peder Christian Hentzen
------ Karen Sørensdatter
Kolding Kirke
------ Edvard Iversen Worm
------ Caroline Hentzen
------ Agnes Julie Rasmussen
------ Johan Christian Hentzen
------ Kirsten Marie Jocumsdatter
Kolding kirkegård
------ Johan Christian Hentzen
------ Kirsten Marie Jocumsdatter
------ Peder Christian Hentzen
Kolding Købstad S, Brusk H, Vejle A
------ Anders Andersen
------ Anders Andersen
Kolding Nye Kirkegaard, Kolding, Brusk H, Vejle A
------ Marie Kirstine Sørensen
------ Marie Kirstine Sørensen
Kolding Sygehus
------ Johan Christian Hentzen
Kolding, Brusk H, Vejle A
------ Elly Johanne Marie Andersen
Kolding, Brusk H, Vejle A i en alder af 72 år
------ Anna Andersen
Kolding, Brusk H, Vejle A i en alder af 80 år
------ Elly Johanne Marie Andersen
Kolding, Brusk H, Vejle A i en alder af 85 år
------ Peder Sørensen
Kolind By og Sogn, Randers Amt
------ Marius Marinus Nielsen
------ Dagmar Poulsen
------ Carl Frederik Rasmussen
------ Søren Oscar Rasmussen
------ Poul Martin Kjeldsen
------ Rosa Margrethe Kjeldsen
------ Jens Aage Kjeldsen
------ Rosa Margrethe Kjeldsen
------ Poul Martin Kjeldsen
Kolind By, Kolind Sogn, Randers Amt
------ Jens Jepsen Slot
------ Ejnar Mogensen
------ Rasmus Nielsen Tholstrup
Kolind Kirke
------ Christiane Hansdatter
------ Jeppe Rasmussen
------ Rasmus Pedersen
------ Ane Marie Jensdatter
------ Mariana Jensdatter
------ Anne Marie Jensdatter
------ Thomas Andersen
------ Jens Thomsen
------ Hans Laursen
------ Tyge Nielsen
------ Arne Nielsen
------ Carl Frederik Rasmussen
------ Søren Oscar Rasmussen
------ Poul Martin Kjeldsen
------ Rosa Margrethe Kjeldsen
------ Jens Aage Kjeldsen
------ Rosa Margrethe Kjeldsen
------ Poul Martin Kjeldsen
------ Christen Hansen
------ Kirsten Jensdatter
------ Jens Alfred Laursen
------ Hans Marius Laursen
------ Anne Margrethe Nielsen
------ Kirstine Petersen
------ Holger Laursen
------ Bent Henning Laursen
------ Tage Laursen
------ Krista Laursen
------ Birgit Laursen
------ Jens Emil Østergaard Skaarup
------ Birthe Kirstine Jensen
------ Anna Margrethe Nielsen
------ Laurs Nielsen
------ Birthe Marie Laursdatter
------ Maren Laursdatter
------ Hans Hansen Greve
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Mads Sørensen
------ Severine Madsen
------ Maren Mogensen
------ Ane Mogensen
------ Rasmine Mogensen
------ Mette Marie Mogensdatter
------ Nielsine Mathilde Mogensen
------ Ane Marie Laurine Mogensen
------ Mads Peter Mogensen
------ Søren Mogensen Tholstrup
------ Søren Pedersen
------ Jeppe Jensen Hjulmand
------ Jens Jensen
------ Mette Jensen Hjulmand
------ Maren Jensen Hjulmand
------ Severine Sofie Jensen Hjulmand
------ Hans Tausen Grauleff
------ Jensine Kristine Grauleff
------ Petrea Jensen
------ Marie Laurine Tholstrup
------ Mette Kirstine Grauleff
------ Mogensine Grauleff
------ Jens Peter Thygesen Laursen
------ Bertha Marie Grauleff
------ Mette Marie Jensen
------ Ejnar Mogensen
------ Sigvard Marius Grauleff
------ August Helmund
------ Mogens Thorvald Helmund
------ Jens Jensen
------ Maren Mogensen Tolstrup
------ Kristine Jensen
------ Frederik Otto Nielsen
------ Maren Sørensdatter
------ Rasmus Andreas Sørensen
------ Niels Rasmussen Moesmand
------ Søren Nielsen
------ Jenny Marie Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Edle Dorthea Nielsen
------ Mette Rasmussen
------ Karen Marie Rasmussen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Maren Jensdatter
------ Peder Kuk Jensen
------ Anne Marie Jensdatter
------ Inger Marie Jensdatter
------ Rasmus Jensen Hjulmand
------ Maren Pedersdatter
------ Anders Kuk Jensen
------ Maren Jensen
------ Mette Sørensdatter
Kolind Kirke, andet ægteskab
------ Jens Christian Andersen
------ Severine Madsen
------ Jørgen Martin Mogensen Tholstrup
------ Rasmus Nielsen Bak
Kolind Kirke, andet ægteskab, SørenPedersen
------ Marie Madsen
Kolind Kirke, flere ægteskaber
------ Jens Andersen
Kolind Kirke, første ægteskab
------ Mads Pedersen Spendrup
------ Jørgen Martin Mogensen Tholstrup
Kolind Kirke, mange ægteskaber
------ Niels Knap
Kolind Kirkegård
------ Jens Andersen
------ Jens Thomsen
------ Marie Madsen
------ Mette Jensen Hjulmand
------ Inger Marie Jensdatter
------ Maren Pedersdatter
Kolind Sogn
------ Jens Jepsen Slot
------ Jens Andersen
------ Birhte Marie Holst
------ Mette Jensen Hjulmand
------ Søren Rasmussen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Inger Marie Jensdatter
------ Maren Pedersdatter
Kolind Sogn, Randers Amt
------ Jeppe Rasmussen
------ Ane Marie Jensdatter
------ Mads Rasmussen
------ Jens Jepsen Slot
------ Mariane Jensdatter
------ Jens Jensen
------ Jeppe Jensen
------ Ellen Jensdatter
------ Jeppe Jepsen
------ Søren Jepsen Slot
------ Peder Jepsen Slot
------ Søren Jepsen Slot
------ Jens Andersen
------ Michel Nielsen
------ Lisbeth Christensdatter
------ Jeppe Jensen
------ Mariana Jensdatter
------ Anne Marie Jensdatter
------ Jens Jensen
------ Jens Thomsen
------ Anders Andersen Slot
------ Maren Pedersdatter
------ Arne Nielsen
------ Niels Rasmussen
------ Jens Aage Kjeldsen
------ Jens Christian Andersen
------ Kirsten Jensdatter
------ Jens Pedersen
------ Birthe Kirstine Jensen
------ Jens Christian Petersen
------ Mariane Hansdatter
------ Birthe Kirstine Jensen
------ Niels Pedersen Poulsen
------ Laurs Nielsen
------ Niels Hansen
------ Laurs Nielsen
------ Ane Margrethe Nielsdatter
------ Gertrud Marie Laursdatter
------ Maren Laursdatter
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Mogens Rasmussen Tholstrup
------ Maren Mogensen
------ Ane Mogensen
------ Rasmine Mogensen
------ Mette Marie Mogensdatter
------ Nielsine Mathilde Mogensen
------ Ane Marie Laurine Mogensen
------ Mads Peter Mogensen
------ Søren Mogensen Tholstrup
------ Jensine Marie Jensen
------ Hans Tausen Grauleff
------ Jensine Kristine Grauleff
------ Jørgen Martin Mogensen Tholstrup
------ Petrea Jensen
------ Marie Laurine Tholstrup
------ Sofie Kirstine Tholstrup
------ Mette Kirstine Grauleff
------ Mogensine Grauleff
------ Bertha Marie Grauleff
------ Mette Marie Jensen
------ Sigvard Marius Grauleff
------ August Helmund
------ Mogens Thorvald Helmund
------ Rasmus Lauge Simonsen
------ Kirstine Marie Simonsen
------ Laurs Rasmussen Tholstrup
------ Jens Jensen
------ Maren Mogensen Tolstrup
------ Kristine Jensen
------ Maren Sørensdatter
------ Mette Pedersdatter
------ Niels Christensen
------ Anne Rasmusdatter
------ Bodil Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Christen Nielsen
------ Jens Nielsen
------ Christen Larsen
------ Jens Rasmussen Hjulmand
------ Søren Rasmussen
------ Jenny Marie Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Edle Dorthea Nielsen
------ Mette Rasmussen
------ Karen Marie Rasmussen
------ Ane Jensen
------ Maren Rasmussen Jensen
------ Ane Jensine Rasmussen Jensen
------ Peder Jensen
------ Søren Jensen
------ Peter Jensen
------ Kirsten Jensdatter
------ Hansine Jensdatter
------ Rasmus Jensen
------ Maren Christensdatter
------ Rasmus Nielsen Bak
------ Kirsten Pedersdatter
------ Peder Madsen
------ Ane Mikkelsdatter
------ Sidsel Pedersdatter
------ Maren Jensdatter
------ Peder Kuk Jensen
------ Anne Marie Jensdatter
------ Inger Marie Jensdatter
------ Christiane Jensdatter
------ Inger Marie Jensdatter
------ Maren Pedersdatter
------ Anders Kuk Jensen
------ Maren Jensen
------ Jens Pedersen Sloth
------ Kirsten Marie Pedersdatter
------ Mette Sørensdatter
------ Søren Hendriksen
------ Anne Nielsdatter
Kolind Sogn, Tanders Amt
------ Birthe Marie Laursdatter
Kolindbro, Koed Sogn
------ Ole Laursen
------ Karoline Dorthea Kirstine Johansen
Kolindbro, Koed Sogn, Randers Amt
------ Kristen Laursen
------ Olga Jørgine Marie Margrethe Laursen Pind
------ Marie Laursen Pind
------ Tyge Nielsen
Kollerup kirke, Thisted Amt
------ Peder Nielsen Skræder
------ Inger Christensdatter Aalekiste
Kollerup Sogn, Thisted Amt
------ Niels Andersen
------ Anne Andersdatter
Kollerup Sogn, Vejle Amt
------ Eline Mette Knudsen
Kollerup, Thisted Amt
------ Knud Michelsen
Kollerup, Thy, Thisted Amt
------ Mikkel Jensen
Kollerup, Vester Han Herred
------ Marius Hammer
Kollinggården, Birket,Lolland
------ Lars Christensen Slot
Kollund, Ringkøbing Amt
------ Karen Nielsen
------ Niels Mortensen
Kolnd Sogn, Randers Amt
------ Anne Margrethe Nielsen
Kolsmissegade 32, Hjørring Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
------ Meta Marie Andersen
Kolstrup, Nimtofte Sogn, Randers Amt
------ Jytte Kathrine Højmann Bonde
------ Helge Severin Bonde
------ Jacob Frede Bonde
------ Eli Roald Bonde
Kolt
------ Kirsten Hansen
------ Else Marie Hansen
Kolt, Skanderborg, Århus
------ Michel Sørensen
Kolt, Skanderborg, Århus Amt
------ Johanne Jensdatter
------ Sidzel Sørensdatter
Kolt, Århus
------ Povel Pedersen
------ Hr Frands
------ Fru Frands
Kom ikke i kirke til dåb
------ Ane Christensdatter
Kom til Moursund (før 1681). Eide gård i Trondheim
------ Anders Nilsen Moursund
Komfirmeret i Dragør kirke
------ Henrik Cornelius Greisen
Komfirmeret i Holsteinborg kirke
------ Elisa Kerstine Sandberg
Komfirmeret i Svorgerslev Kirke
------ Karen Østergaard Christiansen
KommuneHospiotalet, København
------ Søren Peter Sørensen
Kommunehospitalet
------ Oline Andrea Olsen
Kommunehospitalet i København
------ Carl Sørensen
kommunehospitalet, indført i Sundby sogns kirkebog
------ Julius Christian Petersen
Kommunehospitalet, København
------ Oluf Emil Krabbe
------ Jacob Mathiasen Schmidt
------ Dirch Hartvig Passer
Kommunehospitalet, se noter
------ Alfred Poul Donald Schwartz
Kommunehospitalet. Snorresgade 8, 1. tv. Amager, København
------ Marie Kirstine Hansen
Kommunehospitalets Kirke
------ Cornelius Martin Corneliussen
Kondirmeret i Skyum kirke
------ Kristen Krabbe
Konffirmeret i Øde Førslev kirke
------ Karen Marie Jørgensdatter
Konfirmation findes ikke
------ Maren Kirstine Jensdatter
konfirmeret
------ Ole Hedegaard Pedersen
------ Kirsten Nielsen
------ Karl Martin Overgaard
------ Knud Helge Jørgensen
------ Benno Overgaard
Konfirmeret 1. Søndag efter Påske i Skødstrup kirke
------ Maren Sørensen
Konfirmeret 1.Oktober 1899 i Mørkøv kirke
------ Agnes Sofie Andrea Schou
Konfirmeret 1.søndag efter Michels dag i Nykøbing Mors kirke
------ Nielsine Caroline Andersen
Konfirmeret 12 April 1908 i Skamstrup Kirke
------ Niels Emanuel Schou
Konfirmeret 1784 i Skyum: Mads Knachergaards Datter Stine 17 Aar.
------ Maren Kirstina Madsdatter Knakkergaard
Konfirmeret 4.Oktober 1903 i Mørkøv Kirke
------ Ane Margrethe Schou
Konfirmeret 6.Oktober 1912 i Skamstrup kirke
------ Martin Schou
Konfirmeret Allindemagle kirke
------ Ane Nielsen
Konfirmeret Asnæs kirke
------ Gitte Susse Ravn Hansen
Konfirmeret Egebjerg kirke
------ Villy Florandine Ketty Schou
------ Andreas Frantz Albert Ivernoq Schou
------ Poul Christian Schou
------ Laurits Christian Schou
------ Svend Aage Schou
------ Karen Johanne Vilhelmine Schou
Konfirmeret første søndag efter påske i Nødager kirke
------ Niels Pedersen
Konfirmeret Holmens Kirke
------ Nicolay Wilhelm Lundøe
------ Alexandrine Vilhelmine Magdalene Lundøe
Konfirmeret i Herfølge Kirke
------ Maren Kathrine Kristensdatter
Konfirmeret i Tårbæk, Sokkelund, København
------ Karen Dagny Wøldike
Konfirmeret i Abildgård kirke
------ Kim Klarskov
------ Pia Klarskov Christiansen
Konfirmeret i Absalon kirke
------ Asta Gunhild Petersen Rossen
Konfirmeret i Agri kirke
------ Martin Karl Pedersen
------ Johanne Marie Jensen
------ Maren Holst Jensen
Konfirmeret i Aidt Kirke
------ Niels Pedersen
------ Karen Marie Jensen
------ Christine Pedersen
Konfirmeret i Albøge kirke
------ Terkild Nielsen
------ Severine Rasmussen
Konfirmeret i Allindemagle kirke
------ Bodil Hansen
Konfirmeret i Alsted Amt
------ Søren Peder Sørensen
Konfirmeret i Alsted Kirke
------ Inger Marie Andersdatter
------ Ane Andersdatter
------ Niels Bonde Andersen
------ Maren Jensdatter
------ Hans Nielsen Østergaard
------ Niels Hansen Østergaard
------ Peder Larsen Hansen
------ Peder Hansen Østergaard
------ Anna Østergaard
------ Peter Østergaard
------ Johanne Madsdatter
------ Rasmus Andersen
------ Jens Andersen
------ Jørgen Andersen
------ Christen Andersen
------ Anne Marie Jensdatter
Konfirmeret i Anna Kirke
------ Leo Axel Ludvig Jens Kjeldskov Hansen
Konfirmeret i Ansgar kirke
------ Peder Sandal Kristensen
Konfirmeret i Asferg kirke
------ Marie Jensine Kirstne Christensen Raj
------ Christen Christensen Raj
------ Jens Christensen Raj
Konfirmeret i Asminderød Kirke
------ Gunnild Marie Jørgensen
Konfirmeret i Asnæs Kirke
------ Peter Ravn Hansen
Konfirmeret i Astrup Kirke
------ Karen Marie Sofie Larsen
Konfirmeret i Atore Magleby kirke
------ Marchen Peter Hansens
Konfirmeret i Auning kirke
------ Henning Bang Henningsen
Konfirmeret i Aunslev kirke
------ Martha Sophie Pedersen
Konfirmeret i Aunsø kirke
------ Severine Hansen
konfirmeret i Aversi kirke
------ Jørgen Olsen
Konfirmeret i Bedsted kirke
------ Niels Christiansen
Konfirmeret i Benløse kirke
------ Ane Kirstine Hansen
------ Jens Hansen
------ Hans Peder Hansen
------ Jens Jørgen Julius Hansen
------ Ane Kirstine Albine Hansen
------ Carl Christian Hansen
------ Hans Christian Jørgensen
------ Hans Christian Hansen
------ Marie Sophie Hansen
------ Karen Marie Hansen
------ Niels Christian Hansen
------ Rasmus Vilhelm Hansen
Konfirmeret i Betlehemskirken
------ Richard Johannes Petersen
------ Frode Samuel Petersen
------ Erik Werner Petersen
------ Jørgen Charles Helge Petersen
------ Kirsten Susanne Pedersen
------ Bent Richard Pedersen
Konfirmeret i Bindslev kirke
------ Maria Hansen
------ Maren Hansen
------ Christine Hansen
------ Christiane Hansen
------ Magdalene Hansen Barkholt
Konfirmeret i Bjergby kirke
------ Karen Margrethe Pedersdatter
------ Kamilla Mariane Andersen
------ Søren Caspersen
Konfirmeret i Blidstrup kirke
------ Jens Jensen
------ Ane Jensdatter
Konfirmeret i Bornholms Amt; Allinge Kirke
------ Jens Hansen Holm
Konfirmeret i Borum kirke
------ Jens Søgaard Sørensen
------ Nanna Kirstine Sørensen
------ Ove Viggo Sørensen
------ Esther Lydia Sørensen
------ Børge Evald Sørensen
------ Johanne Marie Jensen
Konfirmeret i Brabrand kirke
------ Johanne Marie Jensen
------ Ane Jensen
------ Hans Iver Bach
------ Marie Bach
------ Alfred Bach
------ Kristian Bach
------ Vilhelm Julius Bach
------ Martha Bach
Konfirmeret i Bregnet kirke
------ Marie Christiane Mikkelsdatter
------ Christen Mogensen
------ Mads Mogensen
------ Kirsten Mogensdatter
------ Edel Rasmusdatter
------ Anders Rasmussen
Konfirmeret i Bregninge kirke
------ Jens Christoffersen
Konfirmeret i Bregninge kirke, bor i Hagendrup
------ Jørgen Peder Jacobsen
Konfirmeret i Bringstrup kirke
------ Peder Hansen
------ Johanne Hansdatter
------ Hans Jensen
------ Karen Marie Pedersen
------ Hans Ferdinand Nielsen
------ Jacob Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Ane Kirstine Hansen
------ Karen Marie Nielsen
------ Karen Jørgensdatter
------ Niels Peder Olsen
------ Rasmus Olsen
------ Ole Olsen
------ Ane Olsen
------ Maren Sophie Olsen
------ Hans Olsen
------ Karen Marie Olsen
------ Ane Kirstine Olsen
------ Ole Jensen
------ Bodil Marie Olsdatter
------ Maren Olsdatter
------ Søren Axel Nielsen
------ Gerda Nielsen
Konfirmeret i Brorsons kirke
------ Dusine Alvine Hansen
------ Karen Margrethe Blaase
Konfirmeret i Brænderup Kirke
------ Niels Hansen
Konfirmeret i Brønderslev kirke
------ Johanne Marie Nielsen
Konfirmeret i Brønshøj Kirke
------ Niels Peter Olsen
------ Georg Urban Martin Lundqvist
Konfirmeret i Bråby Kirke
------ Rasmus Pedersen
Konfirmeret i Budolfi Kirke
------ Albert Georg Brandt
Konfirmeret i Budolfi kirke, Aalborg
------ Rose Marie Brandt
------ Hertha Antonie Brandt
------ Gerda Kristine Brandt
------ Rigmor Ragnhild Brandt
------ Erna Emilie Brandt
------ Marie Caroline Hjermind
------ Johanne Hjermind
------ Concordia Hjermind
------ Augusta Anna Hjermind
Konfirmeret i Budolfi Kirke, Aalborg, Rantzausgade 2
------ Svend Ivan Brandt
Konfirmeret i Butterup kirke
------ Anna Christine Hansen
Konfirmeret i Dragør irke
------ Anna Kristine Frederiksen
Konfirmeret i Dragør kirke
------ Meta Petrine Strømberg
------ Henrik Laurits Glad
------ Anna Marie Glad
------ Julius Peter Schwartz
------ Anna Petroline Schwartz Kromann
------ Alvilda Emilie Schwartz
------ Jan Peter Schwartz
------ Georg Edvard Schwartz
------ Edvard Johannes Schwartz
------ Martin Lavrits Hansen
------ Sigvard Petersen Bleg
------ Carlsine Wilhelmine Wiell
------ Joseffa Lovise Hansen Mikkelsen
------ Anders Marius Louis Mikkelsen
------ Louis Christian Mikkelsen
------ Niels Thorvald Mikkelsen
------ John Jacob Magleby
------ Anna Petroline Kromann
------ Christine Caroline Kromann
------ Hansine Petrea Wiil
------ John Mathias Stephensen
------ Trine Julie Stephensen
------ Anna Jensine Steffensen
------ Mary Andrea Strømberg
------ Thora Henriette Cornelia Strømberg
------ Peter Cornelius Strømberg
------ Valdemar Cornelius Strømberg
------ Anna Margrethe Johansen
------ Martha Hansine Strømberg
------ Emilie Elisabeth Strømberg
------ Kirsten Jens Nielsens
------ Anna Marie Petersen
------ Aph Dorthea Petersen
------ Martin Nøimann Petersen
------ Kirstine Jensine Petersen
------ Thora Vilhelmine Eriksen
------ Edvin Johannes Jansen
------ William Helge Jansen
------ John Thorvald Jans
------ Trine Hansine Jans
------ Olga Bentine Jans
------ Anna Olivia Weichardt
------ Vilhelm Julius Weichardt
------ Oluf Thorvald Weichardt
------ Eduard Martin Weichardt
------ Oluf Julius Jans
------ Marie Christine Greisens
------ Hans Thorvald Jans
------ Jan Olsen Jans
------ Thora Hansine Jans
------ Alma Bethy Jans
------ Anna Marie Jans
------ Mathilde Nielsine Conradine Andersen
------ Ane Bothilde Andersen
------ Petrea Nicoline Andersen
------ Martin Cornelius Andersen
------ Nelly Henriette Andersen
------ Peter Thorvald Madsen
------ Petrine Elisabeth Madsen
------ Niel Henriette Conradine Madsen
------ Charles Peter Cornelius Jans
------ Emmy Johanne Emilie Jans
------ Thora Hansine Elisabeth Jans
------ Jan Alfred Schmidt
------ Agathe Cecilie Schmidts
------ Karen Peter Friises
------ Ellen Olga Schmidt
------ Amalie Petrea Schmidt
------ Laurits Peter Schmidt
------ Alma Mathilde Schmidt
------ Ellen Olga Schmidt
------ Johannes William Schmidt
------ Alfred Martin Schmidt
------ Alfred Hans Petersen
------ Andreas Peter Petersen
------ Caroline Magdalene Petersen
------ Laurits Martin Petersen Strøbek
------ Oluf Peter Strøbæk
------ Peter Theodor Schmidt
------ Mathilde Hansine Schmidt
------ Jacob Theisen Schmidt
------ Thora Anna Marie Riber
------ Marchen Jensine Schmidt
------ Agth Petrine Schmidt
------ Mary Henriette Præst
------ Marie Jensine Eriksen
------ Anna Olivia Agerlin
------ Adolph Andreas Vilhelm Wass
------ Marchen Petrine Wass
------ Marchen Schmidt
------ Bertel Mathias Riber
------ Jan Peter Sørensen
------ Peter Petersen
------ Niels Jens Schmidt
------ Julius Palm Schmidt
------ Ellen Martine Hansine Schmidt
------ Magdalene Mathilde Blichmann
------ Edvard Blichmann
------ Anna Mathilde Riber
------ Peter Jacob Riber
------ Bertha Marie Riber
------ Mathias Jakob Riber
------ Edvard Jakob Riber
------ Jan Jakob Riber
------ Albert Nikolaj Riber
------ Peter Alfred Bøgvald
------ Jacob Jensen Bøgvald
------ Grethe Petrine Strø
------ Nelly Jakobine Strø
------ Peter Cornelius Passer
------ Vilhelmine Jensine Passer
------ Mary Caroline Passer
------ Thora Emilie Theisen
------ Herman Jacob Thorvald Theisen
------ Emmy Theresia Svane
------ Peter Julius Theisen
------ Anna Henriette Marie Theisen
------ Julie Augusta Theisen
------ Henrik Friis Theisen
------ Nelly Margrethe Theisen
------ Jan Friis Theisen
------ Anna Petrine Friis
------ Henrikka Jansine Friis
------ Emmy Theresia Margrethe Hansen
------ Georg Emil Krabbe
------ Oluf Emil Krabbe
------ Grethe Andrea Krabbe
------ Bertha Jensine Krabbe
------ Ellen Maria Magleby
------ Martha Petrine Kromann
------ Hansine Elisabeth Kromann
------ Thorvald Peter Kromann
------ Margrethe Petrea Kromann
------ Martin Peter Kromann
------ Olga Alvilda Kromann
------ Johanne Alvilda Lorentzen
------ Svend Julius Lorentzen
------ Bentine Jensine Schmidt
------ Emma Sophie Schmidt
------ Grethe Petrea Schmidt
------ Peter Isbrandt Schmidt
------ Agnes Charlotte Kromann
------ Grethe Olivia Kromann
------ Mathilde Jansine Kromann
------ Anna Jensine Kromann
------ Jens Christensen Kromann
------ Julius Peter Schwartz
------ Jan Peter Schwartz
------ Georg Edvard Schwartz
------ Edvard Johannes Schwartz
------ Carl Peter Christensen
------ August Vilhelm Holm
------ Hanne Jensine Holte
------ Niels Vilhelm Bothmann
------ Augusta Christine Bothmann
------ Kristine Mathilde Bothmann
------ Ebba Martha Bothmann
------ Alma Henriette Greisen
------ Christian Theodor Greisen
------ Grethe Bethaline Petersen
------ Alfred Peter Greisen
------ Alfred Peter Steffensen
------ Bertha Kirstine Hein
------ Martha Andrea Steffensen
------ Axel Peter Steffensen
------ Thorvald Henrik Steffensen
------ Oluf Thorvald Palm
------ Jan Palm Friis
------ Thorvald Steffen Friis
------ Martin Thorvald Blichmann
------ Agnes Jensine Blichmann
------ Nellie Mathilde Blichmann
------ Richard Jørgen Blichmann
------ Harald Mathias Steffensen
------ Thora Nelly Steffensen
------ Leudo Petersen
------ Oda Kitty Steffensen
------ Henry Thorvald Steffensen
------ Richard Thorkild Steffensen
------ Gerda Emilie Steffensen
------ Fransiska Nielsine Steffensen
------ Holger Vilhelm Steffensen
------ Emilie Olivia Blaes
------ Ellen Neel Magdalene Steffensen
------ Karl Peter Steffensen
------ Adrian Palm Steffen
------ Agnes Mathilde Steffen
------ Oluf Martin Andersen
------ Povl Jakob Steffen Andersen
------ Magnus Albert Mogensen
------ Emma Petrea Mogensen
------ Jensine Elisabeth Mogensen
------ Laurits Cornelius Mogensen
------ Ellen Agnes Mogensen
------ Marchen Jensine Petersen
------ Christine Benthine Peter Christensen
------ Jens Peter Christensen
------ Carl Peter Christensen
------ Christine Caroline Kromann
------ Anna Jensine Christensen
------ Peter Julius Christensen
------ Carl Jens Nielsen
------ Peter Alfred Petersen
------ Karl Adrian Petersen
------ Julius Lavrits Petersen
------ Ingeborg Helene Petersen
------ Bernhard Simon Bendtsen
------ Kristian Herman Bendtsen
------ Martin Herman Cornelius Petersen
------ Christian Peter Schmidt
------ Hans Peter Isbrandt Schmidt
------ Margrethe Petrea Bleg
------ Anine Karla Theodora Bleg
------ Peter Thorvald Frederiksen
------ Anna Christine Bleg
------ Carl Emil Bleg
------ Ingeborg Rasmine Bleg
------ Elly Rigmor Bleg
------ Ole Julius Jans
------ Peter Oluf Jans
------ Aksel Valdemar Jans
------ Agnes Sigrid Jansen
------ Børge Edmund Rassow Jansen
------ Robert Ejner Rassow Jans
------ Ingeborg Thora Rassow Jans
------ Ejner Erik Rassow Jans
------ Ellen Johanne Rassow Jans
------ Alfred Cornelius Jansen
------ Agnes Petrine Sørensen
------ Anna Magrethe Jans
------ Leo Jerne
------ Asger Oluf Jerne
------ Sigrid Sørine Jerne
------ Ellen Jerne
------ Anna Hansine Jansen
------ Vilhelm Georg Weichardt
------ Ellen Weichardt
------ Emil Jansen Weichardt
------ Anna Mathilde Jansen
------ Verner Rudolf Andersen
------ Jens Peter Christian Tommerup Andersen
------ Marinus Crilles Tommerup Andersen
------ Peter Martin Schink
------ Poul Alfred Schink
------ Ejgil Andersen Schink
------ Henry Orla Jensen Jans
------ Gunnar Christian Jans
------ Oda Johanne Hagen
------ Leo Rudolf Jans Hagen
------ Kirsten Edith Hagen
------ Harly Georg Jans Hagen
------ Doris Margrethe Hagen
------ Sonja Dorthea Hagen
------ Ellen Margrethe Tønnesen
------ Anna Nikoline Hansen
------ Kristine Hansine Hansen
------ Neel Jansine Hansen
------ Harald Jan Hansen
------ Hans Christian Schmidt
------ Laura Jensine Schmidt
------ Jan Henrik Palm
------ Henrik Carl Bertelsen
------ Peter Henrik Bertelsen
------ Jan Hendrik Bertelsen
------ Martha Palma Frida Bertelsen
------ Thorvald Henrik Bertelsen
------ Anna Christine Marie Friis
------ Vilhelmine Augusta Bothmann
------ Emma Marie Palm
------ Trine Olivia Wass
------ Anna Petrea Wass
------ John Oluf Wass
------ Betty Hansine Wass
------ Grethe Jensine Krabbe
------ Trine Emilie Krabbe
------ Ernst Emil Friis
------ Frits Carl Friis
------ Adrian Palm Friis
------ Karla Emmy Jansen
------ Inger Oline Friis
------ Jacob Henrik Strømberg
------ Meta Petrine Strømberg
------ Jan Henrik Strømberg
------ Thorvald Hans Strømberg
------ Henrik Palm Strømberg
------ Metty Frida Elisabeth Strømberg
------ Tekla Margrethe Johanne Strømberg
------ Marie Augusta Strømberg
------ Elisabeth Palma Schmidt
------ Mary Henriette Schmidt
------ Ejnar Johannes Schmidt
------ Agathe Cecilie Schmidt
------ Bertha Dorthea Schmidt
------ Anna Petrea Christine Schmidt
------ Marie Theresia Anna Strømberg
------ Thyra Margrethe Elisabeth Strømberg
------ Niels Peter Schmidt Strømberg
------ Anna Kristine Emma Strømberg
------ Emma Louise Hedvig Strømberg
------ Carl Alfred Henrik Strømberg
------ Ellen Alice Ingeborg Strømberg
------ Agnes Gerda Theodora Strømberg
------ Hertha Alvilda Dagmar Strømberg
------ Mathilde Elvira Greisen
------ Agnes Louise Greisen
------ Christine Marie Schmidt
------ Agnes Nicoline Schmidt
------ Niels Peter Magleby Schink
------ Peter Martin Schink
------ Alfred Henrik Schink
------ Martin Peter Schmidt
------ Mathilde Petrine Schmidt
------ Hansine Marie Schmidt
------ Ellen Alvilda Schmidt
------ Thorvald Henry Schmidt
------ Peter Mathias Schmidt
------ Robert Emil Schmidt
------ Georg Alfred Schmidt
------ Gudrun Marie Schmidt
------ Emmy Mathilde Larsen
------ Erna Rigmor Larsen
------ Gunner Schmidt Larsen
------ Peter Isbrandt Richard Jans
------ John Richard Jans
------ Agnes Thora Mathilde Jans
------ Martin Julius Jans
------ Martin Peter Greisen
------ Elise Andrea Greisen
------ Georg Julius Greisen
------ Asger Mathias Grejsen
------ Holger Palm Grejsen
------ Peter Jakob Grejsen
------ Nelly Henriette Schmidt
------ Elisabeth Petrea Schmidt
------ Else Marguerithe Jensine Schmidt
------ Jan Adrian Petersen
------ Elisa Schmidt Petersen
------ Volmer Schmidt Petersen
------ Frode Schmidt Petersen
------ Elly Schmidt Petersen
------ Emmy Mathilde Larsen
------ Jan Blaes Schmidt
------ Klara Othilia Hansen
------ Peter Strøbæk
------ Agth Margrethe Strøbæk
------ Grith Nielsine Strøbæk
------ Hans Strøbech
------ Alfred Cornelius Strøbæk
------ Ejnar Thorvald Strøbæk
------ Christian Peter Strøbæk
------ Peder Svendsen Strøbæk
------ Mary Hansine Strøbæk
------ Agnes Mathilde Strøbæk
------ Jens Munk Petersen
------ Cornelius Martin Munk Petersen
------ Edvin Aage Munk Petersen
------ Henrik Palm Strømberg
------ Peter Christiansen
------ Alfred Johannes Christiansen
------ Neel Andrea Christiansen
------ Emil Martin Christiansen
------ Jens Richard Christiansen
------ Nelly Johanne Christiansen
------ Johanne Emilie Christiansen
------ Mary Petrea Kristiansen
------ Vilhelm Kristiansen
------ Gustav Christiansen
------ Anna Marie Christiansen
------ Aage Kristiansen
------ Agth Jakoba Christiansen
------ Erik Krogh Hansen
------ Betty Petrea Krogh Hansen
------ Peter Thorvald Krogh Hansen
------ Emil Andreas Krogh Hansen
------ Thorvald Jakob Holte
------ Johannes Holte
------ Ida Nielsine Holte
------ Theodor Anders Holte
------ Thyra Margrethe Holte
------ Petra Anna Holte
------ Valborg Louise Margrethe Sørensen
------ Carlo Dirch Arthur Sørensen
------ Betty Helene Theresia Sørensen
------ Gerda Petrine Nielsen
------ Karla Martha Sørensen
------ John Adrian Petersen
------ Palm Schmidt
------ Jakob Jan Petersen
------ Marie Jensine Eriksen
------ Margrethe Hansine Kindler
------ Anna Nikoline Borg
------ Bertha Augusta Borg
------ Peter Cornelius Larsen
------ Else Karen Mathilde Larsen
------ Louis Ole Larsen
------ Nikoline Eva Larsen
------ Ingeborg Elisabeth Jensine Larsen
------ Erna Johanne Larsen
------ Karen Margrethe Cornelia Larsen
------ Julius Mathias Larsen
------ Rigmor Ellen Mary Larsen
------ Ejnar Peter Rudolf Larsen
------ Poul Ingvard Larsen
------ Dusine Malvina Larsen
------ Jakob Peter Riber Larsen
------ Kirstine Laurine Munch
------ Jens Mathias Riber
------ Aage Johannes Riber
------ Else Rigmor Riber
------ Paula Elisabeth Riber
------ Kristian Peter Bøgvald
------ Sofus Andreas Bøgvald
------ Emmy Olivia Bøgvald
------ Ingeborg Marie Bøgvald
------ Willy Alfred Bøgvald
------ Helge Verner Bøgvald
------ Mathilde Andrea Juncher
------ Mathilde Kirstine Bøgvald
------ Ellen Nikoline Bøgvald
------ Helga Magdalene Bøgvald
------ Else Gudrun Bøgvald
------ Asta Bøgvald
------ Inger Bøgvald
------ Zacharias Johan Christensen Kastrup
------ Ejnar Strøe Nielsen
------ Carlo Strø Kastrup
------ Lilly Kastrup
------ Bertha Jensine Krabbe
------ Emma Olivia Jans
------ Carl Herman Friis Thejsen
------ Dagny Ingrid Schmidt
------ Knud Jacob Mørk
------ Karoline Amalie Mørch
------ Peter Cornelius Passer
------ Hans Peter Malm
------ Emil Henry Schmidt
------ Agnete Præst Schmidt
------ Doris Marie Kromann Jensen
------ Hans Adrian Emil Johansen
------ Magda Knudsen
------ Carl Henry Malm
------ Niels Frederik Arnesen
------ Johanne Louise Arnesen
------ Kirsten Margrethe Elisabeth Arnesen
------ Helmer Jan Holte Arnesen
------ Louis Martin Holte Arnesen
------ Marie Kristine Schmidt
------ Anders Peter Bothmann
------ Henrik Jørgen Palm
------ Inger Anna Bothmann Palm
------ Aage Bothmann Palm
------ Martin Thorvald Blichmann
------ Børge Blichmann
------ Edith Anna Blichmann
------ Tove Mathilde Blichmann
------ Martin Jacob Jansen
------ Mary Caroline Jansen
------ Carla Hansine Jansen
------ Thorvald Peter Julius Palm
------ Isbrandt Jørgen Palm
------ Dorthea Kristine Johansen
------ Ester Agnes Steffensen
------ Kristine Mathilde Bothmann
------ Frits Ferdinand Petersen Egerod
------ Jørgen Christian Blichmann Egerod
------ Grethe Blichmann Egerod
------ Mary Sofie Lundqvist
------ Gerhard Harald Steffensen
------ Hans Julius Steffensen
------ Martin Bodulf Steffensen
------ Grethe Mary Steffensen
------ Knud Johannes Pedersen
------ Helga Marie Hansen
------ Magda Nielsine Mogensen
------ Carl Julius Johansen
------ Alfred Frants Mogensen
------ Emma Alfrida Petersen
------ Jørgen Kristian Petersen
------ Otto Peter Petersen
------ Rigmor Margrethe Petersen
------ Frida Alvilda Persson
------ Carlo Reinholdt Petersen
------ Poul Thomas Petersen
------ Peter Martin Petersen
------ Peter Hansen Malm
------ Gotfred Lundqvist
------ Jan Lundqvist
------ Ingeborg Ellen Lundqvist
------ Kaj Lundqvist
------ Emil Christian Sindahl
------ Harry Carl Sindahl
------ Theresia Jensine Sindahl
------ Anna Margrethe Scheller
------ Gudrun Scheller
------ Dirch Scheller
------ Thorvald Scheller
------ Knud Scheller
------ Nielsine Petrine Jørgensen
------ Henrik Laurits Glad
------ Agth Petrine Schmidt
------ Martin Julius Jans
------ Poul Richard Jans
------ Svend Erik Jans
------ Knud Henning Jans
------ Lavrits Enghardt Johan Hansen
------ Inger Johanne Anna Hansen
------ Elly Margrethe Hansen
------ Karen Hansen
------ Tove Rigmor Hansen
------ Jan Rasmussen
------ Evald Johannes Rasmussen
------ Kaj Niels Peter Rasmussen
------ Peter Thorvald Schmidt Rasmussen
------ Jan Børge Schmidt Rasmussen
------ Carl Jørgen Johansen
------ Clara Julie Johansen
------ Erna Marie Johansen
------ Dagmar Caroline Amalie Johansen
------ Jan Christian Frederik Jansen
------ Grethe Agnes Elisabeth Johansen
------ Gerda Karla Hansen
------ Edith Hansine Amalie Hansen
------ Karen Agnete Schøbel
------ Ole Max Schøbel
------ Lis Engelbrechtsen
------ Anna Helene Riber
------ Nelly Henriette Andersen
------ Nelly Andrea Kindler
------ Johannes Villiam Schmidt
------ Jack Bernhard Hansen
------ Agnes Kirsten Schiellerup
------ Metty Frida Elisabeth Strømberg
------ Theodor Valdemar Schmidt
------ Iris Asta Schmidt
------ Helge Schmidt
------ Cornelius Adrian Petersen
------ Cornelius Marius Leth
------ Holger Johan Leth
------ Inger Anni Mathilde Leth
------ Henning Jensen
------ Edith Marie Strøbech
------ Carl Henrik Jans
------ Ane Adriane Petersen
------ Willy Svendsen
------ Jenny Hansine Petersen
------ Henrik Crilles Petersen
------ Ellen Thora Petersen
------ Ejnar Isbrandt Petersen
------ Margrethe Elisabeth Petersen
------ Henry Peter Petersen
------ Edvard Isbrandt Petersen
------ Victor William Schmidt
------ Harry Jan William Schmidt
------ Jutta Marie Arentoft
------ Ingeborg Dora Arentoft
------ Ellen Vilhelmine Arentoft
------ Valdemar Arentoft
------ Jacob Theisen Schmidt
------ Thora Anna Marie Riber
------ Marchen Jensine Schmidt
------ Agth Petrine Schmidt
------ Marchen Guldborg
------ Anna Guldborg
------ Kirstine Guldborg
------ Hans Peter Stephensen
------ Julius Palm Schmidt
------ Ellen Martine Hansine Schmidt
------ Jan Peter Sørensen
------ Nicoline Mathilde Riber
------ Bertel Mathias Riber
------ Anna Elisabeth Jansen
------ Emma Jansen
------ Peter Jansen
------ Alma Cornelia Jans
------ Jan Bertelsen Mørch
------ Emma Olivia Jans
------ Dagmar Mathilde Jans
------ Jan Carl Theodor Jans
------ Henrik Jensen Magleby
------ Peter Alfred Magleby
------ Meta Marie Caroline Rander
------ Jens Munk Petersen
------ Cornelius Martin Munk Petersen
------ Edvin Aage Munk Petersen
------ Henrik Palm Strømberg
------ Richard Peter Andersen
------ Agth Elisabeth Andersen
------ Otto Johannes Andersen
------ Ejnar Guldborg Andersen
------ Carl Herman Andersen
------ Ernst Jens Andersen
------ Agth Christensen
------ Gerda Astrid Borg
------ Palm Schmidt
------ Jakob Jan Petersen
------ Valborg Louise Margrethe Sørensen
------ Carlo Dirch Arthur Sørensen
------ Betty Helene Theresia Sørensen
------ Karla Martha Sørensen
------ John Adrian Petersen
------ Agnes Mathilde Petersen
------ Willy Jansen Hejnsvig
------ Jan Peter Jansen Hejnsvig
------ Leudo Petersen
------ Jan Raagaard Jansen
------ Martin Peter Jansen
------ Gerhard Peter Jansen
------ Neel Agnes Jansen
------ Peter Julius Theisen
------ Carl Herman Friis Thejsen
------ Martin Jakob Borg
------ Edvard Isbrandt Petersen
------ Anna Margrethe Petersen
------ Hans Adrian Emil Johansen
------ Olga Alvilda Jansen
------ Ellen Margrethe Jensen
------ Carl Jan Mathias Larsen
------ Mathilde Hansine Severin
------ Rudolf Hans Severin
------ Caroline Dorthea Leth
------ Ellen Bodil Mathilde Larsen
------ Nikoline Mathilde Hansen
------ Peter Hansen Taarnby
------ Klara Othilia Hansen
------ Helga Marie Hansen
------ Ellen Margrethe Hansen
------ Margrethe Nicoline Johansen
------ Esther Hanne Severin
------ Karen Else Rigmor Reinhard
------ Carla Luise Jensen
------ Karen Margrethe Lauritsen
------ Lorentse Jensen
------ Adrian Palm Steffen
------ Else Hansen
------ Torben Bredegaard Rasmussen
------ Harald Sofus Bredegaard Rasmussen
------ Elise Nelly Nelsine Borg
------ Elise Borg Hansen Taarnby
------ Zitta Borg Hansen Taarnby
------ Alfred Martin Schmidt
------ Peter Alfred Bøgvald
------ Jacob Jensen Bøgvald
------ Grethe Petrine Strø
------ Nelly Jakobine Strø
------ Georg Peter Larsen
------ Anine Amanda Jensen
------ Albert Larsen Østrup
------ Anna Petrine Christine Østrup
------ Carl Emil Sørvin
------ Niels Peter Sørvin
------ Harald Emil Sørvin
------ Petrine Emilie Sørvin
------ Kristian Peter Bøgvald
------ Sofus Andreas Bøgvald
------ Enny Olivia Bøgvald
------ Ingeborg Marie Bøgvald
------ Willy Alfred Bøgvald
------ Helge Verner Bøgvald
------ Mathilde Andrea Kuncher
------ Margrethe Kristine Bøgvald
------ Ellen Nikoline Bøgvald
------ Helga Magdalene Bøgvald
------ Else Gudrun Bøgvald
------ Asta Bøgvald
------ Inger Bøgvald
------ Zacharias Johan Christensen Kastrup
------ Ejnar Strøe Nielsen
------ Carlo Strø Kastrup
------ Lilly Kastrup
------ Henning Peter Martin Glad
------ Ketty Elisabeth Glad
------ Elga Marie Glad
------ Elise Kristine Glad
------ Alvina Martha Glad
------ Anna Marie Asta Glad
------ Gerner Villy Høpner Glad
------ Gudrun Valborg Høpner Glad
------ Robert Emanuel Larsen
------ Verner Peter Larsen
------ Arne Aksel Larsen
------ Gerhard Svend Larsen
------ Tyge Alfred Jensen
------ Astrid Rosa Karen Petersen
------ Ingeborg Sørvin
------ Henry Sørvin
------ Peter Petersen
------ Else Eleonora Jensen
------ Verner Rudolf Andersen
------ Dagmar Caroline Amalie Johansen
------ Neel Agnes Jansen
------ Otto Peter Petersen
------ Kirsten Skriver
------ Helga Magdalene Bøgvald
------ Emil Alfred Peter Petersen
------ Viggo Stig Andersen
Konfirmeret i Dragør kirkegård
------ Martha Caroline Schwartz
------ Margrethe Julie Sofie Schmidt
------ Esther Rigmor Arnesen
Konfirmeret i Dronninglund kirke
------ Peder Christian Pedersen
Konfirmeret i Draaby kirke
------ Dorthe Sørensdatter
Konfirmeret i Ebdrup kirke
------ Jeppe Jensen
------ Jens Jensen
------ Jens Rønde Jørgensen
------ Knud Rønde Jørgensen
------ Mogensine Grauleff
Konfirmeret i Egebjerg kirke
------ Urban Lerche Schou
------ Preben Schou
------ Asta Elisabeth Schou
------ Effi Harriet Schou
------ Margit Schou
------ Jens Peter Egon Schou
------ Johan Vilhelm Emauel Schou
------ Rosa Viola Schou
------ Andreas Frants Albert Ivernou Schou
------ Lilly Johanne Schou
------ Peter Frede Grenaa
------ Preben Schou
Konfirmeret i Egaa kirke
------ Jens Anton Brix
Konfirmeret i Elev kirke
------ Kristine Marie Sørensen
------ Jensine Frederikke Sørensen
------ Karen Sofie Sørensen
Konfirmeret i Elsted kirke
------ Ane Sørensen
------ Frederik Julius Christian Sørensen
Konfirmeret i Elsted kirke, Skødstrup
------ Anders Sørensen
Konfirmeret i Engelstrup
------ Karen Sophie Jensen
Konfirmeret i Enghave kirke
------ Gurli Angvik Albrecht
------ Else Margrethe Albrecht
Konfirmeret i Erslev kirke
------ Niels Christian Nielsen Knakkergaard
------ Jens Nielsen Knakkergaard
------ Peder Dahlgaard
------ Else Marie Nielsen
Konfirmeret i Esbønderup Kirke
------ Karen Johanne Olsen
Konfirmeret i Estruplund kirke
------ Jens Johan Severin Krog
Konfirmeret i Estvad kirke, Ringkøbing Amt
------ Anna Margrethe Pedersen
Konfirmeret i Fanefjord kirke
------ Jens Hansen
------ Jens Hansen
Konfirmeret i Fangel kirke
------ Kristian Ulrik Andersen
Konfirmeret i Farendløse kirke
------ Hans Henrich Josephsen
------ Karen Sophie Olsen
------ Hans Olsen
------ Ole Olsen
------ Maren Nielsen
Konfirmeret i Farringløse kirke
------ Marie Juliane Nielsen
------ Maren Sophie Nielsdatter
------ Ane Lisbeth Nielsen
------ Karen Sophie Nielsen
------ Kirstine Nielsen
Konfirmeret i Farum, Ølstykke
------ Peter Frederik Ludvig Wøldike
Konfirmeret i Fausing kirke
------ Hans Boie Mogensen
------ Jens Bodum Mogensen
Konfirmeret i Felballe kirke
------ Niels Tholstrup Laursen
Konfirmeret i Feldballe kirke
------ Orla Reinhardt Møller
------ Ejvind Reinhardt Møller
------ Ole Laursen
------ Sigrid Amalie Friis
------ Niels Hansen
------ Kirstine Jensen Friis
Konfirmeret i Fiellerup Kirke, Dominica qvasimodogeniti, aldrig været gift,
------ Jens Johansen Boie
Konfirmeret i Fjellerup kirke
------ Poul Edvard Rasmussen
------ Marie Kirstine Rasmussen
------ Anna Pouline Rasmussen
------ Mortencia Dorthea Mogensen Friis
------ Ane Marie Sørensen
Konfirmeret i Fjellerup Kirke (meget gode Kundskaber, sædelig Opførsel)
------ Grethe Marie Jensen
Konfirmeret i Fjenneslev Kirke
------ Ane Hansen
Konfirmeret i Fjenneslev Magle kirke
------ Maren Hansdatter
Konfirmeret i Flade kirke
------ Kirsten Marie Sørensen
------ Søren Nielsen Øster
------ Mariane Nielsdatter
------ Ane Nielsdatter
------ Stephan Josephsen Buchau
------ Mariane Pedersdatter Buchau
------ Anders Pedersen Buchau
------ Just Pedersen Buchau
------ Just Pedersen Buchau
------ Jacob Nielsen Thøgersen
------ Thøger Nielsen Thøgersen
------ Karen Lauritzen
------ Mikkel Villadsen Knudsen
------ Karen Christensen
------ Jens Thøgersen Buchave
------ Maren Thøgersdatter Buchave
------ Johanne Thøgersdatter Buchave
------ Christen Jensen Thøgersen Buchave
------ Ane Thøgersdatter Buchave
------ Else Thøgersdatter
------ Jens Pedersen Buk
------ Stefan Pedersen
------ Niels Pedersen Buch
------ Jens Christian Mikkelsen
------ Christen Mikkelsen Dam
------ Mikkel Mikkelsen Dam
------ Jens Kristian Mehlsen Nielsen
------ Anders Kristian Bovbjerg
------ Johanne Nielsen Mehlsen
------ Jensine Nielsen Mehlsen
------ Maren Nielsen Mehlsen
------ Jens Laursen Nielsen Mehlsen
------ Dagny Mehlsen
------ Petrea Nielsen Mehlsen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Jens Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Ane Pedersen Pleidrup
------ Kisten Pedersen Pleidrup
------ Søren Pedersen Pleidrup
------ Laurids Pedersen Pleidrup
------ Stephan Josephsen
------ Maren Josephsdatter
------ Zidsel Marie Stephansen
------ Christen Thøgersen
------ Jens Thøgersen
------ Else Thøgersdatter
------ Maren Thøgersdatter
------ Ane Thøgersdatter
------ Johanne Thøgersdatter
------ Laurits Pedersen
------ Jens Christensen
------ Søren Pedersen
------ Søren Christensen
------ Joseph Sørensen
------ Laurs Christensen
------ Villads Christensen
------ Jens Christensen
Konfirmeret i Folding kirke
------ Peder Pedersen Rossen
Konfirmeret i Framlev kirke
------ Aage Bach Pedersen
------ Hans Christian Vagner Bach Pedersen
------ Arne Kristian Bach Pedersen
Konfirmeret i Frederiksborg kirke på Mikkelsdag
------ Peter Petersen Karlskov
Konfirmeret i Frøslev kirke
------ Søren Willumsen
------ Anders Kristian Svane Willumsen
------ Kristen Søndergaard
------ Kristen Willumsen
------ Johannes Søndergaard
------ Petronelle Kirstine Willumsen
------ Gerda Søndergaard
------ Karen Søndergaard
------ Erna Willumsen
------ Anna Margrethe Søndergaard
------ Inga Willumsen
------ Edith Willumsen
------ Villy Kristian Willumsen Toft
------ Anna Elise Rokkjær Pedersen
------ Niels Søndergaard
------ Richardt Willumsen
------ Laust Søndergaard
------ Aksel Søndergaard
------ Anna Jensine Kirstine Nielsen
------ Anna Margrethe Overgaard
------ Gerda Overgaard
------ Ellen Marie Overgaard
------ Marie Overgaard
------ Ingrid Emilie Overgaard
------ Aage Evald Overgaard
------ Ingeborg Marie Overgaard
Konfirmeret i Fuglslev kirke
------ August Kjeldsen
------ Vera Margrethe Johansen
------ Mary Hansine Johansen
------ Hans Peter Adolph Andersen
------ Ane Dorthe Andersen
------ Eline Mariane Andersen
Konfirmeret i Faarevejle kirke
------ Niels Christian Pedersen
------ Peder Madsen
------ Ane Sophie Pedersen
------ Mads Peder Pedersen
------ Sidse Marie Pedersen
------ Mads Madsen
------ Ane Madsdatter
Konfirmeret i Faarup kirke
------ Carl Oskar Christensen Raj
Konfirmeret i Galten kirke
------ Marie Søgaard
------ Jens Sørensen Søgaard
------ Jensine Søgaard
Konfirmeret i Galthen kirke
------ Johan Glud
Konfirmeret i Galtrup kirke
------ Lars Andersen Resen
------ Maren Platvanggaard Andersdatter
------ Peder Andersen
------ Karen Andersdatter
------ Jeppe Larsen
Konfirmeret i Galtrup kirke, 1. søn efter Påske
------ Jens Andersen
Konfirmeret i Galtrup kirke, 1. søndag efter Påske
------ Niels Jensen Poulines Far Andersen
------ Zidsel Andersdatter
------ Christen Jensen Andersen
Konfirmeret i Garnisons Kirke
------ Henriette Vlhelmine Charlotte Nielsen
------ Sophia Sabrina Danielsen
------ Johan Carl Galberg
------ Lovise Jensine Galberg
Konfirmeret i Gethsemane Kirke
------ Lilli Elvira Doris Therkildsen
------ Edith Helene Rosa Therkildsen
------ Svend Aage Arne Therkildsen
------ Elva Doris Nora Therkildsen
------ Anna Christine Blaase
Konfirmeret i Gethsemane kirke, København
------ Kristian Emil Albrecht
------ Ejnar Albrecht
------ Astrid Marie Albrecht
Konfirmeret i Ginnerup kirke
------ Kirsten Pedersdatter
------ Dorthe Marie Sørensen
------ Dorthe Marie Christensdatter
------ John Christensen
------ Anders Christensen
------ Petrine Christensdatter
------ Hansine Jacobine Christensen
------ Mette Marie Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen
------ Ane Kathrine Pedersdatter
------ Jenny Kirstine Jensen Gunni
------ Christen Johnsen Hansen
------ Christen Johnsen Christensen
------ Margrethe Kirstine Christensen
------ Laursine Johnsen Christensen
------ Theodor Marius Hansen
------ Peder Christensen
------ Dorthea Marie Christensen
------ Christian Christensen
------ John Christensen
------ Helene Nielsine Christensen
------ Rasmus Sørensen Busk
------ Mette Marie Busk
------ Johanne Marie Busk
------ Laura Birgitte Busk
------ Christiane Busk
------ Svend Johannes Christensen Hougaard
------ Niels Osvald Christensen Hougaard
------ Ejnar Christensen Hougaard
------ Valdemar Christensen Hougaard
------ Jens Rasmus Hougaard
------ Ellen Hougaard
------ Mariane Hansen
------ Hans Julius Pedersen
------ Valborg Marie Pedersen
------ Magda Pedersen
------ Astrid Pedersen
------ Hans Osvald Sørensen
------ Carl Volmer Sørensen
Konfirmeret i Gislinge kirke
------ Wisti Hansen
Konfirmeret i Gjerning kirke
------ Johanne Kirstine Andersen
------ Niels Kristian Kristensen
------ Mette Pauline Andersen
konfirmeret i Gjerning kirke, 1. søndag efter Michels dag
------ Jensine Klausen
Konfirmeret i Gjesing Kirke
------ Jenny Marie Sørensen
------ Karen Kirstine Rasmussen
------ Søren Peter Rasmussen
------ Gyde Sørensdatter
------ Niels Peder Steffensen
------ Anders Marius Steffensen
------ Andreas Steffensen
------ Ane Jensine Steffensen
------ Marie Sofie Steffensen
------ Ane Nielsdatter
------ Helene Kathrine Hansdatter
------ Birthe Andersdatter
------ Maren Hansdatter
------ Jens Friis Hansen Boie
------ Lene Kathrine Hansdatter Boie
------ Maren Hansdatter Boie
------ Jens Friis Hansen Boie
------ Niels Nielsen
------ Martine Nielsdatter
Konfirmeret i Gjesing Kirke, 14 Aar gammel,
------ Kirsten Andersdatter
Konfirmeret i Gjesing Kirke, Dominica 1 post Pascha
------ Jens Jensen Friis
------ Jens Jensen Friis
Konfirmeret i Gladsakse kirke
------ Morten Pedersen
Konfirmeret i Glim kirke
------ Hans Peter Jensen
Konfirmeret i Glæsborg kirke
------ Karen Pedersen
------ Johanne Marie Petersen
------ Astrid Frandsine Petersen
------ Olga Birthe Petersen
Konfirmeret i Glæsborg-Fjellerup Kirke
------ Johan Sørensen
Konfirmeret i Grandløse kirke
------ Niels Peter Wilhelm Sørensen Hansen
------ Hanne Marie Sørensdatter
------ August Alexander Pedersen
------ Valdemar Christian Pedersen
------ Ane Marie Pedersen
------ Alvilda Christine Pedersen
Konfirmeret i Granslev kirke
------ Jens Pedersen
Konfirmeret i Grenå kirke
------ Søren Gissel Severinsen
Konfirmeret i Grenaa kirke
------ Johan Severin Pedersen
------ Niels Andersen
------ Andersine Petrea Andersen
------ Karen Marie Andersen
Konfirmeret i Grinderslev kirke
------ Ide Marie Nielsdatter
Konfirmeret i Grurup kirke
------ Peder Alfred Knakkergaard
Konfirmeret i Guidbjerg Kirke
------ Anna Kristine Johanne Hansen
Konfirmeret i Gullev kirke
------ Carl Andersen
Konfirmeret i Gundsømagle kirke
------ Annelise Balle Nielsen
Konfirmeret i Gyrstinge Kirke
------ Jens Skafterup Hansen
------ Niels Hansen
------ Marie Hansdatter
------ Hans Hansen
------ Maren Hansen
------ Peder Larsen
------ Peder Larsen
Konfirmeret i Gøttrup kirke, Thisted Amt
------ Edith Karoline Christensen
Konfirmeret i Hadbjerg kirke
------ Ane Sørensen
Konfirmeret i Hadsten kirke
------ Poul Bundgaard Olsen
------ Dorthe Bundgaard Olsen
Konfirmeret i Hagested kirke
------ Ole Jens Edvard Hansen
------ Aksel Thorvald Kristian Hansen
------ Søren Peter Robert Hansen
------ Aksel Ditlev Reher Hansen
------ Henry Harald Ludvig Hansen
Konfirmeret i Hammelev kirke
------ Ane Marie Laursdatter
------ Mette Sørensdatter
------ Søren Sørensen
------ Karen Sørensdatter
------ Johanne Sørensdatter
------ Johanne Laurine Sørensen
------ Martin Emil Sørensen
------ Laurs Sørensen
Konfirmeret i Hammer Kirke
------ Adolph Emanuel Poulsen
Konfirmeret i Haraldsted kirke
------ Anna Emilie Christiansen
------ Ane Kirstine Christiansen
------ Jens Peder Hansen
------ Anne Marie Christiansen
------ Niels Christiansen
------ Hans Christiansen
------ Karen Marie Pedersen
------ Jens Iversen
------ Niels Andersen
------ Maren Sofie Andersen
------ Ane Marie Larsen
Konfirmeret i Harring kirke
------ Jesper Kristian Jensen Kjær
Konfirmeret i Haslev kirke
------ Anna Christine Hansen
------ Anna Margrethe Hansen
------ Jens Peder Andersen
Konfirmeret i Haslund kirke
------ Jens Peder Sørensen
Konfirmeret i Hassing kirke
------ Niels Kristian Knakkergaard Jensen
Konfirmeret i Havdrup kirke
------ Anne Christensdatter
------ Inger Christensdatter
Konfirmeret i Helligåndskirken
------ Emil Thorvald Scheller
Konfirmeret i Helsingør Skt. Olai Kirke
------ Richard Aschlund Rander
------ Richard Aschlund Rander
Konfirmeret i Helstrup kirke
------ Christen Andersen
Konfirmeret i Heltborg kirke
------ Gerda Knakkergaard
------ Villy Knakkergaard Christensen
------ Inger Knakkkergaard Larsen
Konfirmeret i Herfølge Kirke
------ Niels Jensen
------ Karen Sophie Jacobsdatter
Konfirmeret i Herslev kirke
------ Johanne Marie Larsen
Konfirmeret i Herstedøster kirke
------ Jenny Franciska Petersen
Konfirmeret i Himmelev Kirke
------ Lars Bo Christiansen
Konfirmeret i Hinge kirke
------ Morten Christopher Glud
------ Johan Glud
------ Ane Glud
------ Maren Glud
------ Johanne Marie Glud
------ Anders Andersen Glud
------ Dorthea Augusta Glud
------ Catrine Gude Glud
------ Anna Augusta Glud
------ Marie Kirstine Glud
------ Peter Glud
------ Johanne Sophie Glud
Konfirmeret i Hjemmet i Dragør
------ Jens Pietersen Schwartz
Konfirmeret i Hjemmet i Holbæk
------ Nora Alvilde Pedersen
------ Alfred Pedersen
Konfirmeret i Hjortshøj kirke
------ Petra Anine Nikoline Jensen
------ Sidselline Marie Mortensen
------ Rasmus Mortensen
------ Christian Mortensen
------ Søren Christian Mortensen
------ Søren Kristian Jensen
------ Rasmus Karl Mortensen
------ Marius Gyldenløv Mortensen
------ Aksel Børge Jensen
------ Peter Rønde Mortensen
------ Johannes Mortensen
Konfirmeret i Hjørring kirke
------ Caroline Dorthea Brandt
------ Petrea Brandt
------ Thomas Peter Brandt
------ Johanne Marie Charlotte Brandt
------ Vilhelm Brandt
------ Christian Emil Brandt
------ Ottilie Brandt
------ Frederikke Brandt
------ Christine Brandt
------ Karl Brandt Christensen
------ Tage Brandt
------ Caja Käthlen Brandt
------ Ulla Elisabeth Brandt
Konfirmeret i Hjørring kirke - se noter
------ Elna Brandt Christensen
Konfirmeret i Holme Kirke, Aarhus
------ Ruth Meyer Sørensen
Konfirmeret i Holmens kirke
------ Inge Lillian Johanne Hansen
Konfirmeret i Holsted kirke
------ Andrea Barkholt
Konfirmeret i Holsteinborg Kirke
------ Ane Cathrine Sandberg
Konfirmeret i Holsten
------ Ditlef Sievers
Konfirmeret i Horne kirke
------ Christine Marie Pedersen
Konfirmeret i Hornslet kirke
------ Maren Cortsen
------ Johanne Sørensdatter
------ Ane Cortsen
------ Anders Christian Cortsen
------ Johanne Marie Sørensdatter
------ Søren Hansen Bach
------ Hedevig Elisabeth Møller Jensdatter
------ Jens Christian Hansen Bach
------ Maren Rasmusdatter
------ Harvig Christian Bach
------ Peder Hansen Bach
------ Christian Møller Bach
------ Ane Conradsdatter
------ Anine Marie Dorthea Bach
------ Maren Rasmusdatter
------ Ane Kierstine Hansdatter Bach
------ Jens Christian Hansen Bach
------ Søren Hansen Bach
------ Hartvig Christian Hansen Bach
------ Peder Hansen Bach
------ Christian Møller Hansen Bach
------ Ane Cortsen
------ Frands Sørensen Møller
------ Rasmus Sørensen Møller
------ Søren Kristian Sørensen Møller
------ Søren Sørensen Møller
------ Laurits Sørensen Møller
------ Anna Cathrine Møller
------ Maren Møller
------ Marinus Sørensen Møller
------ Christian Magnus Sørensen Møller
------ Julius Sørensen Møller
------ Charlotte Marie Møller
------ Kirstine Rasmusdatter
------ Rasmus Peder Jacobsen
------ Agnes Margrethe Bach
------ Aage Ibsen Bach
------ Ragnhild Jenny Bach
------ Cecilie Georgia Metha Pedersen
------ Kirsten Marie Pedersdatter
------ Peder Rasmussen
------ Anders Wiilladsen
------ Helle Marie Andersdatter
------ Hans Willadsen
------ Astrid Kirstine Marie Pedersen
------ Kirsten Sørensen Bach
------ Jacob Willadsen
------ Niels Villadsen
Konfirmeret i Hosen kirke
------ Niels Christiansen
Konfirmeret i Houlbjerg kirke
------ Ane Pedersen
------ Helene Pedersen
------ Petrea Pedersen
Konfirmeret i Humlebæk Kirke
------ Anna Kirstine Hansen
------ Hans Laurids Johan Hansen
------ Ingrid Margrethe Caroline Hansen
------ Karen Nikoline Jacobine Hansen
------ Hansine Caroline Maren Kirstine Hansen
------ Ellen Haraldine Mathilde Hansen
Konfirmeret i Humlebæk Kirke (familien bor i Dageløkke)
------ Sidse Marie Johanne Hansen
Konfirmeret i Hundborg kirke
------ Christiane Christensen
Konfirmeret i Hundstrup kirke
------ Maren Sørensdatter Kold
Konfirmeret i Husum kirke
------ Børge Tom Olivius Corvenius Jacobsen
Konfirmeret i Hvidbjerg kirke
------ Hans Christian Andersen
------ Anne Christensdatter
Konfirmeret i Hvidbjerg Aa kirke
------ Anthon Andersen
------ Marie Margrethe Andersen
------ Petrine Andersen
------ Jørgen Jørgensen
Konfirmeret i Hvilsager kirke
------ Niels Pedersen
------ Mariane Jensen
------ Madsine Jensen
------ Marie Dorthea Jensen
------ Jens Marius Jensen
------ Caroline Jensen
------ Hans Kristian Kjeldsen
------ Søren Sørensen Møller
------ Karen Rasmusdatter
------ Søren Rasmussen
------ Jacob Rasmussen
------ Hans Christian Kjeldsen
------ Sidsel Marie Kjeldsen
Konfirmeret i Hyllested kirke
------ Peder Rasmussen Hjort
------ Sven Kjeldsen
Konfirmeret i Høje Taastrup kirke
------ Jens Larsen
Konfirmeret i Hørby kirke
------ Ane Sørensdatter
------ Anders Sørensen
------ Birthe Barbara Sørensdatter
------ Jens Jørgensen
------ Niels Jørgensen
Konfirmeret i Hørdum kirke
------ Peder Visby Jensen
Konfirmeret i Hørdum, Hørdum sogn, Thisted amt
------ Søren Christian Jensen
Konfirmeret i Hørmested kirke, Uægte barn
------ Dorthea Caroline Olesen
Konfirmeret i Hørning kirke
------ Laurits Peter Jensen
Konfirmeret i Hørsted kirke
------ Hanne Nielsen Knattrup
------ Christen Nielsen Knattrup
------ Else Pedersen
------ Mette Pedersen
------ Stine Pedersen
------ Margrethe Jespersdatter
------ Ane Margrethe Andersen
------ Dorthe Andersen
------ Jesper Andersen
------ Ane Margrethe Jensen
------ Jesper Jensen
------ Mikkel Christian Jensen
------ Ane Sophie Jensen
Konfirmeret i Hørve kirke
------ Jens Andersen
Konfirmeret i Island Brygge kirke
------ Bruno Aage Schvartz Birkedal Hansen
Konfirmeret i Islands Brygge kirke
------ Tove Aase Birkedal Hansen
------ Paula Stella Hansen
Konfirmeret i Jelstrup kirke
------ Johanne Kirstine Pedersdatter
Konfirmeret i Jyderup kirke
------ Jens Christian Andersen
------ Laura Sofie Andersen
------ Niels Knud Andersen
Konfirmeret i Jydstrup kirke
------ Caroline Jensine Christine Jensen
Konfirmeret i Jydstrup kitrke
------ Anna Juliane Hansen
Konfirmeret i Jystrup kirke
------ Kirstine Hansdatter
------ Frederik Christian Hansen
------ Ane Kirstine Jacobsdatter
------ Anna Hansine Kjeldskov Hansen
------ Niels Hansen
------ Laura Marie Hansen
------ Otto Eriksen
------ Johan Nielsen
------ Kistine Maria Jørgensen
------ Margrethe Dorthe Jørgensen
------ Frederikke Ernestine Jørgensen
------ Theodor Julius Jørgensen
------ Jens Laurentzius Jørgensen
------ Nicoline Christine Jørgensen
------ Elise Henriette Jørgensen
------ Frands Christopher Jørgensen
------ Ane Cathrine Nielsen
------ Hans Jacob Nielsen
Konfirmeret i Jystrup kirke, Hopoolden, Valsølille
------ Ane Johanne Eriksen
------ Ane Johanne Eriksen
Konfirmeret i Jørsby kirke
------ Mads Christian Andreasen Knakkergaard
------ Jens Andreas Knakkergaard Madsen
------ Poul Christian Knakkergaard Madsen
------ Mariane Knakkergaard Madsen
------ Kirstine Knakkergaard Madsen
------ Jens Peter Pedersen
------ Ane Knakkergaard Madsen
------ Marie Knakkergaard Madsen
------ Mikkeline Knakkergaard Madsen
------ Kirstine Marie Knakkergaard Madsen
------ Johanne Knakkergaard Madsen
------ Peder Kristian Saur Knakkergaard Madsen
------ Frederik Grundtvig Knakkergaard Madsen
------ Mads Knakkergaard Madsen
------ Jens Alfred Knakkergaard Jensen
------ Viggo Emil Knakkergaard Jensen
------ Gunnar Laurits Knakkergaard Jensen
------ Sigrid Kirstine Knakkergaard Madsen
------ Othilia Knakkergaard Madsen
------ Kirstine Marie Knakkergaard Jensen
------ Holger Knakkergaard Madsen
------ Anders Frøkjær Knakkergaard Madsen
------ Alfred Marius Knakkergaard Jensen
------ Hartvig Sørensen
------ Laurids Olesen
------ Jens Mikkelsen Lauritsen
------ Johannes Lauritsen
------ Johanne Olesen
------ Sørine Johanne Lauritsen
------ Alfred Jensen
------ Karl Stenstrup Kristensen
------ Karen Stenstrup Kristensen
------ Karen Jensen
------ Margrethe Jensen
------ Anna Stenstrup Kristensen
------ Petra Kristine Stenstrup Kristensen
------ Magnus Stenstrup Kristensen
------ Jens Larsen
------ Laurits Larsen
------ Søren Larsen
------ Kirstine Larsdatter
Konfirmeret i Kallerup kirke
------ Johanne Agnete Boesen
------ Maren Louise Boesen
Konfirmeret i Karby kirke
------ Laurits Martinus Larsen
------ Mads Krestian Larsen
------ Niels Peder Larsen
------ Johan Karl Marius Larsen
------ Inger Marie Svenningsdatter
------ Stephan Stephansen Møller
------ Karen Margrethe Stephansdatter Møller
------ Ane Margrethe Nielsen
Konfirmeret i Karlby Kirke
------ Inger Kirstine Rasmussen
Konfirmeret i Kastbjerg kirke
------ Rasmine Jensen
------ Birthe Marie Jensen
------ Niels Marius Rasmussen
------ Jens Marius Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Jensine Marie Rasmussen
------ Elise Andrea Rasmussen
------ Andrea Jacobine Jensen
------ Johannes Severin Nielsen
------ Niels Rasmus Jensen
------ Peter Christian Jensen
------ Marius Jensen
------ Niels Christian Nielsen
------ Jens Marius Nielsen
------ Jensine Jensen
------ Rasmus Laursen
konfirmeret i kildevældskirken
------ Lis Esther Kjeldskov Hansen
Konfirmeret i Kimmerslev
------ Stefan Ravn Pedersen
------ Stine Ravn Pedersen
Konfirmeret i Kingos kirke
------ Elly Maren Alexandra Hansen
Konfirmeret i Kirke Eskildstrup kirke
------ Laurits Christen Larsen
Konfirmeret i Kirke Flinterup kirke
------ Helga Antonie Johansen
------ Thora Christiane Frederikke Johansen
------ Blanche Edele Johansen
------ Hedevig Wilhelmine Valborg Johansen
Konfirmeret i Kirke Hvalsø kirke
------ Anne Kirstine Georgsdatter
Konfirmeret i Kirke Såby kirke
------ Frands Oluf Jørgensen
Konfirmeret i Kirke Saaby kirke
------ Ane Marie Jørgensen
Konfirmeret i Knebel Kirke
------ Niels Frederik Mikael Sørensen
Konfirmeret i Kobberup kirke
------ Niels Kristian Adolf Nielsen
Konfirmeret i Koed kirke
------ Niels Therkildsen
------ Ane Marie Therkilsen
------ Johanne Kirstine Marie Sørensen
------ Sidsel Marie Nielsen
------ Hans Jacob Peder Nielsen
------ Anders Jørgen Nielsen
------ Rasmus Søndergaard Henningsen
------ Dorthea Marie Henningsen
------ Anne Marie Nielsen
------ Maren Ane Mette Nielsen
------ Ane Johanne Nielsen
------ Nielsine Nielsen
------ Gunnar Niels Kristian Simonsen
------ Anton Peder Nielsen
------ Mette Marie Nielsen
------ Kristine Nielsen
------ Ane Kirstine Laursen
------ Kristen Laursen
------ Hans Peder Pedersen
------ Cecilie Petrine Marie Jensen
Konfirmeret i Koed Kirke, 17 Aar gammel
------ Lene Cathrina Nielsdatter
------ Lene Cathrina Nielsdatter
Konfirmeret i Koldby kirke
------ Niels Emanuel Schou
Konfirmeret i Kolding kirke
------ Johanne Caroline Kristine Augusta Rasmussen
Konfirmeret i Kolind kirke
------ Ane Marie Christensen Udsen
------ Jens Thomsen
------ Hans Kjeldsen
------ Rex Jul Gørup Rafn
------ Margit Zenia Gørup Rafn
------ Ellen Tofte Gørup Rafn
------ Jens Aage Kjeldsen
------ Doris Vita Kjeldsen
------ Doris Vita Kjeldsen
------ Jens Aage Kjeldsen
------ Kristiane Laura Jørgensen
------ Frederik Nielsen Fischer
------ Laurs Nielsen
------ Ane Margrethe Nielsdatter
------ Birthe Marie Laursdatter
------ Gertrud Marie Laursdatter
------ Maren Laursdatter
------ Søren Mogensen Tholstrup
------ Jensine Kristine Grauleff
------ Mette Kirstine Grauleff
------ Maren Jensdatter
------ Anne Marie Jensdatter
Konfirmeret i Kr. Eskildstrup kirke
------ Kristian Peder Hansen
------ Johanne Marie Hansen
Konfirmeret i Kr. Hyllinge Kirke
------ Julius Philip Jørgensen
Konfirmeret i Kr.Hyllinge Kirke
------ Mary Østergaard Jørgensen
------ Jørgen Østergaard Jørgensen
------ Else Østergaard Jørgensen
------ Mette Østergaard Jørgensen
Konfirmeret i Kradbjerg kirke
------ Ane Kierstine Hansdatter
Konfirmeret i Kristrup kirke
------ Søren Sørensen
Konfirmeret i Kundby Kirke
------ Inger Jensdatter
------ Carl Nicolaj Pedersen
------ Karen Marie Nielsdatter
------ Gudmand Jensen
------ Ane Sophie Jensdatter
Konfirmeret i Kundby kirke, Paasken
------ Peter Christian Pedersen
Konfirmeret i Kvanløse kirke
------ Christen Hansen
------ Jens Anders Hansen
------ Birthe Marie Larsdatter
------ Johanne Marie Larsdatter
------ Kirsten Larsdatter
------ Anna Sophie Pedersen
Konfirmeret i København
------ Hans Frederik Pedersen
------ Anna Marie Rasmussen
Konfirmeret i København K; Garnisons Kirke
------ Christian Ludvig Borger
------ Fritz Charles Mazar de la Garde
Konfirmeret i København; Trinitatis Kirke
------ Carl Wilhelm Sørvin
Konfirmeret i Køge
------ Peder Nielsen
Konfirmeret i Køge Kirke
------ Karl Frederik Nielsen
Konfirmeret i Langaa kirke
------ Søren Jensen
------ Rasmus Christoffersen
------ Niels Christian Christoffersen
------ Laust Marius Pedersen
------ Jensine Margrethe Pedersen
------ Eli Andersen
------ Thomas Andersen
------ Peder Jørgen Andersen
------ Knud Ibsen Andersen
------ Christen Andersen
------ Johan Kristen Andersen
------ Kirsten Andersen
------ Gretha Andersen
------ Anders Simon Andersen
------ Inger Steen Andersen
------ Anna Mine Andersen
------ Gunnar Bødker Kristensen
------ Karna Helene Andersen
------ Christen Pedersen Bak
------ Tage Pedersen Bak
------ Kathrine Helene Frederiksen
Konfirmeret i Laurbjerg kirke
------ Søren Sørensen Braad Bach
------ Aksel Bach
------ Magda Bach
------ Anna Bach
------ Elna Bach
Konfirmeret i Lemvig Kirke
------ Nikoline Kristine Nielsen
Konfirmeret i Lihme kirke
------ Caroline Kjeldsen
Konfirmeret i Lime Kirke
------ Metty Kirstine Nielsen Pedersen
------ Ane Marie Jensen
------ Ane Sophie Jensen
------ Søren Christian Jensen
------ Kristian Severin Sørensen Fyrst
------ Jensine Marie Sørensen Fyrst
------ Karl Marius Viggo Andersen
------ Ane Sophie Jensen
Konfirmeret i Luthers Kirke, Rosenvængets Sogn
------ Axel Edgar Kjeldskov Hansen
Konfirmeret i Lyndby Kirke
------ Jens Olsen
Konfirmeret i Lyne kirke
------ Elly Vilhelmine Anna Kirstine Schou
------ Hedvig Martine Sofie Nikoline Schou
Konfirmeret i Lyngby Kirke
------ Erich Hansen
Konfirmeret i Lyngs kirke
------ Marie Sloth
Konfirmeret i Lysabild, Als Sønder, Sønderborg
------ Hans Jørgen Petersen
Konfirmeret i Lødderup kirke
------ Bolette Poulsdatter
------ Niels Peter Christian Jespersen
------ Martha Mehlsen Kibsgaard
------ Ane Kirstine Mehlsen Kibsgaard
------ Johanne Overgaard Mehlsen Kibsgaard
Konfirmeret i Løgager, Them Sogn, Vrads herred, Skanderborg amt
------ Ane Cathrine Frandsdatter
Konfirmeret i Lønne kirke
------ Ane Methea Larsen
Konfirmeret i Maria Kirke, Vesterbro, Kbh.
------ Erna Sara Iris Therkildsen
Konfirmeret i Marie Magdalene kirke
------ Ane Marie Johnsdatter
------ Ane Marie Johnsdatter
------ Petrea Dorthea Nielsen
------ Mariane Cathrine Pedersen
------ Jørgen Pedersen
------ Ane Marie Pedersen
------ Kirstine Poulsen Hougesen
------ Poul Stephansen Hougesen
------ Ane Kirstine Marie Poulsen Hougesen
------ Laurs Thomsen
------ Stefan Thomsen
------ Maren Kirstine Thomsen
------ Kirsten Thomsen
------ Ane Marie Pedersdatter Qvist
------ Helga Qvist Mogensen
------ Aksel Qvist Mogensen
------ Frode Qvist Mogensen
------ Elisabeth Henningsen
------ Søren Henningsen
------ Doris Qvist Mogensen
------ Kresten Simonsen
------ Hans Jacob Peder Pedersen
------ Johannes Mikael Marius Pedersen
------ Carl Frederik Pedersen
------ Frands Carl Vilhelm Christian Pedersen
------ Ole Rasmussen
------ Martha Marie Boie
------ Kirsten Marie Rasmussen Boie
------ Julie Erna Boie
------ Ane Sørsine Boie
------ Ane Sørsine Boie
------ Anders Rasmussen
------ Jens Christian Nielsen
------ Ane Marie Nielsen
------ Søren Marius Nielsen
------ Niels Villy Boie
------ Wita Solveig Boie
------ Minna Irene Boie
------ Frede Kristian Boie
------ Vagn Aage Boie
------ Yrsa Kirstine Boie
------ Dorthe Nielsdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke 15 Aar gammel
------ Kathrine Marie Jensdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke 16 Aar gammel
------ Jens Rasmussen Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke 17 Aar Gammel
------ Erich Jensen
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke 18 Aar Gammel
------ Jens Jensen
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke 18 Aar gammel Qvasimodogeniti
------ Poul Jensen
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 15de Aar Domini Qvasimodogeniti
------ Anne Jensdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 17de Aar
------ Margrethe Jensdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 18. Aar
------ Johanne Nielsdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 18de Aar
------ Maren Jensdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 18de Aar, Qvasimodogeniti
------ Anne Jensdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke i sit 20de Aar
------ Mette Jensdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke mod 18 Aar
------ Kiersten Poulsdatter
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke næsten 17 Aar gammel
------ Rasmus Jensen Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke udi sit 16. Aar
------ Mads Jensen
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, 14 Aar gammel
------ Ane Marie Pedersdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, 15 Aar gammel
------ Malene Madsdatter Aalborg
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, 15 Aar gammel, gode kundskaber
------ Maren Pedersdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, 16 Aar gammel
------ Peder Johansen Boie
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, 19 Aar gammel
------ Søren Poulsen
Konfirmeret i Marie Magdalene Kirke, i sit 2o. Aar
------ Søren Michelsen
------ Søren Michelsen
Konfirmeret i Marie Magdalene kirke, næsten 18 Aar
------ Maren Jensdatter Qvist
Konfirmeret i Marie Marie Magdalene
------ Lisbeth Kirstine Therkildsdatter
Konfirmeret i Mejlby kirke
------ Maren Kirstine Nielsdatter
Konfirmeret i Mollerup Kirke
------ Karen Christensdatter
------ Johanne Marie Willumsen
------ Kristen Svane Willumsen
------ Agnes Willumsen
Konfirmeret i Mosbjerg kirke
------ Dagmar Hansen Barkholt
Konfirmeret i Munkebo, Fyn
------ Inger Vindeløv
Konfirmeret i Mygdal Kirke
------ Christen Nielsen
Konfirmeret i Mygind kirke
------ Jens Peder Pedersen
------ Mathilde Johanne Margrethe Christensen
Konfirmeret i Mørke kirke
------ Corth Andersen
------ Cordt Jacobsen
------ Else Marie Nielsdatter
------ Maren Basse Sørensdatter
------ Else Marie Basse Sørensdatter
------ Carl Nielsen
------ Vilhelm Nielsen
------ Karen Marie Nielsen
------ Hartvig Sørensen Bach
------ Hans Julius Sørensen Bach
------ Jens Møller Johansen Bach
------ Peter Marius Sørensen Bach
------ Hedvig Elisabeth Worre
------ Hedvig Elisabeth Vorre
------ Harvig Sørensen Bach
------ Peter Marius Sørensen Bach
------ Hans Julius Sørensen Bach
------ Jens Møller Johansen Bach
------ Ane Margrethe Cortsen Basse Sørensdatter
------ Peder Cortsen Basse Sørensen
------ Anne Basse Sørensdatter
------ Ane Cathrine Basse Sørensdatter
------ Peder Basse Sørensen
------ Peder Nielsen
------ Maren Nielsen
------ Søren Basse Nielsen
------ Niels Jensen
------ Bodil Kirstine Jensen
------ Søren Basse Jensen
------ Rasmus Jensen
------ Sørensine Jensen
------ Niels Christiansen
------ Jens Andersen Møller
------ Anders Christian Andersen
------ Jens Peter Andersen
------ Mikkel Andersen
------ Mikkel Andersen
------ Christiane Jensdatter Andersen
------ Anders Peter Jensen
------ Jens Jensen
------ Carl Christian Andersen
------ Jens Møller Andersen
------ Anders Christian Andersen
------ Karen Alvilda Margrethe Marie Johanne Andersen
------ Anders Peder Andersen
------ Ane Marie Møller Jensen
------ Ane Frederikke Møller Jensen
------ Bodil Marie Kirstine Andersen
------ Jens Andersen Møller Rasmussen
------ Rasmus Christian Rasmussen
------ Anders Christian Rasmussen
------ Jenny Eline Olivia Rasmussen
------ Anton Christian Rasmussen
------ Søren Marinus Rasmussen
------ Dorthe Cathrine Kirstine Møller Sørensen
------ Maren Kirstine Møller Hansen
------ Jens Møller Sørensen
------ Peter Hilmar Møller Hansen
------ Peter Møller Sørensen
------ Ane Dorthea Rasmussen
------ Dagny Rasmussen
------ Karen Rasmussen
------ Rasmus Laurits Rasmussen
------ Lilly Kirstine Rasmussen
------ Christa Rasmussen
------ Svend Aage Rasmussen
------ Erling Rasmussen
------ Niels Jacobsen
------ Christian Kjeld Jakobsen
------ Jakobine Kirstine Margrethe Jakobsen
------ Marie Jakobsen
------ Ane Margrethe Jakobsen
------ Anna Elisabeth Jakobsen
------ Gudrun Kirstine Margrethe Pedersen
------ Carla Christence Nielsen
------ Anna Nielsen
------ Ester Nielsen
------ Ella Nielsen
------ Valther Johannes Andersen
------ Marie Jensine Sørensen Prang
------ Andreas Mejnert Christian Andreassen
------ Ellenes Peder Ørsted Jensen
------ Jens Nielsen Høgh
------ Rasmus Nielsen Høgh
Konfirmeret i Mørkøv Kirke
------ Christen Madsen
Konfirmeret i Nathanaels Kirke
------ Hans Peter Nielsen Schwartz
------ Anders Hans Johnsen Svart
Konfirmeret i Nazaret kirke
------ Børge Max Kjeldskov Hansen
Konfirmeret i Nimtofte irke
------ Laursine Jensen
Konfirmeret i Nimtofte kirke
------ Ane Kathrine Christensen
------ Rasmine Christensen
------ Peder Kahr Christensen
------ Hans Johansen Boie
------ Søren Johansen Boie
------ Jens Søren Pedersen
------ Hans Johansen Boie
------ Kirstine Johansen Boie
------ Dorthe Marie Johansen Boie
------ Christen Johansen Boie
------ Sørensine Johansen Boie
------ Kirsten Marie Sørensen Boie
------ Frederikke Sørensen Boie
------ Jens Nørager Hermand Jensen
------ Søren Johansen Boie
------ Jens Sørensen Boie
------ Inger Cathrine Jensen
------ Ellen Jensen
------ Christen Jensen
------ Anders Jensen Hermand
------ Kirsten Jensdatter
------ Inger Cathrine Andersen Hermann
------ Jens Anton Andersen
------ Jens Jensen
------ Inger Marie Mogensen Friis
------ Ane Kirstine Mogensen Friis
------ Jens Sørensen Boie
------ Kirsten Marie Jensen Boie
------ Rasmus Christensen
------ Marie Christensen
------ Marie Kirstine Andersen
------ Niels Christensen Kahr
------ Mette Marie Andersen
------ Nielsine Christensen
------ Mette Marie Christensen
------ Christen Christensen Kahr
------ Hilda Margrethe Seiersen
------ Laurs Christian Laursen
------ Johannes Pind Laursen
------ Birthea Andrea Laursen
------ Johannes Johansen Boie
------ Marius Just Johansen Boie
------ Laursine Marie Julie Johansen Boie
------ Marie Johansen Boie
------ Elise Theodora Johansen Boie
------ Kristine Johansen Boie
------ Søren Mogensen Friis
------ Anders Johansen Boie
------ Johan Madsen
------ Peter Christian Madsen
------ Niels Mogens Friis
------ Dorthea Kirstine Mogensen Friis
------ Ane Kathrine Sørensen
------ Kristian Mogensen Friis
------ Jytte Kathrine Højmann Bonde
------ Helge Severin Bonde
------ Jacob Frede Bonde
------ Eli Roald Bonde
------ Knud Bonde
------ Helga Elise Højmann Bonde
------ Mads Rasmussen
------ Mariane Rasmusdatter
------ Niels Rasmussen
------ Kirsten Marie Sørensdatter
------ Søren Jensen Ebbesen
Konfirmeret i Nimtofte Kirke, 15 Aar gammel. Gode Kundskaber og meget god Opførsel
------ Dorthe Marie Johansdatter Boie
Konfirmeret i Nordrup kirke
------ Jørgen Pedersen
------ Kristen Olsen
------ Sidse Marie Olsen
Konfirmeret i Nordrupøster kirke
------ Ane Marie Jørgensdatter
------ Marie Jørgensdatter
------ Peder Pedersen
------ Ole Nielsen
------ Albine Nielsen
Konfirmeret i NordrupØster kirke
------ Johanne Marie Jørgensdatter Hansen
Konfirmeret i Nors Kirke, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Kirsten Pedersdatter Vestergaard
Konfirmeret i Nr.Jernløse kirke
------ Kirsten Christensdatter
Konfirmeret i Nykøbing kirke
------ Jensine Caroline Poulines mor Poulsdatter
------ Ane Poulsdatter
------ Maren Poulsdatter
------ Petrine Poulsdatter Pedersen
------ Niels Christian Jacobsen Jespersen
Konfirmeret i Nykøbing Mors kirke
------ Pouline Cathrine Andersen
------ Michael Poulsen
------ Nicolai Poulsen
------ Nielsine Caroline Andersen
------ Anders Andersen
------ Kirstine Jensen
------ Christiane Margrethe Jensen
------ Maren Jensen
------ Andrea Marie Knakkergaard
------ Andreas Cornelius Knakkergaard Andersen
------ Emma Antomine Knakkergaard
------ Anton Peder Andreas Jensen
------ Frederik Lorentzen Knakkergaard
------ Amalie Juliane Knakkergaard
------ Petrine Poulsdatter
------ Michael Poulsen
------ Ane Poulsdatter
------ Nicolai Poulsen
------ Maren Poulsdatter
------ Anders Andersen
------ Anders Christian Mortensen
------ Dorthea Margrete Kirstine Mortensen
------ Frits Christian Niels Pehrsson
------ Jensenius Mortensen
------ Frits Christian Mortensen
------ Morten Thøger Anders Christian Pehrsson
------ Jens Thøger Mortensen
------ Nicolai Jensen Larsen
------ Mette Marie Petrine Larsdatter
------ Otto Christian Jensen Larsen
------ Edvard Nicolai Jespersen
------ Hjalmar Christian Knakkergaard
------ Carl Anker Knakkergaard
------ Andrea Marie Emilie Knakkergaard
------ Ellen Knakkergaard
------ Gudrun Knakkergaard
------ Sørine Pedersen
------ Anders Pedersen
------ Søren Jensinius Pedersen
------ Kirstine Pedersen
------ Petra Pedersen
------ Johanne Jensine Pedersen
------ Peder Andreas Anton Jensen
------ Nicoline Jensen
------ Knud Ole Kristian Lund
------ Thorvald Cæcilius Madsen
------ Ketty Eleonora Madsen
------ Lars Mehlsen Kibsgaard
------ Mikkel Peter Christensen
------ Marie Christensen
------ Jens Christian Hørning
------ Jacobine Christine Mathilde Hørning
------ Emilie Andrine Sabine Thomsen
------ Frederik Magnus Marinus Hørning
------ Hilda Vilhelmine Bolette Hørning
------ Valborg Marie Theresia Hørning
------ Jens Christian Emil Hørning
------ Erna Emilie Hørning
------ Vilhelm Hjalmar Axel Hørning
------ Gunnar Knakkergaard
------ Marie Christine Nielsdatter Hansen
------ Niels Christian Jespersen
------ Hans Knakkergaard
Konfirmeret i Nødager kirke
------ Christen Rasmussen
------ Karl Cilius Kjeldsen
------ Hansine Karoline Kjeldsen
------ Oskar Valdemar Kjeldsen
------ Margrethe Sofie Kjeldsen
------ Anton Jensen Friis
------ Karl Cilius Kjeldsen
------ Hansine Karoline Kjeldsen
------ Margrethe Sofie Kjeldsen
------ Oskar Valdemar Kjeldsen
------ Rasmus Marinus Jensen Rønde
------ Jens Hansen
------ Søren Hansen
------ Mette Marie Laursdatter
------ Marie Enevoldsen
------ Rasmus Tolstrup Laursen
------ Mariane Jensen
------ Mette Marie Jensen
------ Niels Sofus Laursen Friis
------ Nielsine Petrea Nielsen Bille
------ Laurs Hansen Laursen
------ Laurits Alfred Sofus Rasmussen
------ Rasmus Olesen Laursen
------ Kristian Godtfred Laursen
------ Dorthea Kirstine Laursen
------ Jens Alfred Laursen
------ Karl Henrik Friis
------ Karl Kristian Laursen
------ Maja Kirk Laursen
------ Hans Marius Laursen
------ Ebba Kirstine Marie Laursen
------ Hansine Petrea Jensen
------ Ane Nielsdatter Tolstrup
------ Frands Bai Sørensen
------ Søren Hansen
------ Agnes Kirstine Laursen
------ Jens Martin Jensen Friis
------ Valdemar Othello Jensen
------ Dorthea Marie Jensen
------ Severine Jensen Friis
------ Ida Emilie Jensen
------ Nikoline Helene Jensen
------ Frederikke Jensen Friis
------ Jensine Madsen
------ Hans Georg Jensen Friis
------ Christiane Sørensdatter
------ Christen Sørensen
------ Laurs Sørensen
------ Mariane Sørensdatter
------ Birthe Marie Nielsdatter Ibsen
------ Søren Hansen
------ Birthe Marie Hansen
------ Søren Bernhard Severin Jensen Konrad
------ Niels Peter Nielsen
------ Ane Sofie Sørensen
------ Dorthe Kirstine Sophie Sørensdatter
------ Rasmus Sørensen
------ Poul Sørensen
------ Niels Georg Marinus Kejser
Konfirmeret i Nørager kirke
------ Peder Rasmussen
------ Ane Marie Rasmussen
------ Houge Jensen Bach
------ Anton Martinus Jensen Bach
------ Carl Steffensen Hougesen
------ Niels Mogensen
------ Marius Mogensen
------ Hans Valdemar Mogensen
------ Søren Peter Mogensen
------ Karl Hagbard Mogensen
------ Helga Helene Kirstine Mogensen
------ Birthea Hansdatter Boie
------ Birthea Hansdatter Boie
------ Niels Nielsen Thuun
------ Niels Nielsen Thun
------ Albert Marius Nielsen
------ Birthe Nielsdatter
------ Kirstine Nielsdatter
------ Nicoline Nielsdatter
------ Mariane Nielsdatter
------ Jens Nielsen Thun
------ Christen Nielsen Thun
------ Morten Nielsen Thun
------ Nicoline Nielsdatter
------ Marie Svendsen
------ Ane Marie Malene Nielsen
------ Ane Marie Malene Nielsen
Konfirmeret i Nørhaa Kirke
------ Immer Nielsen
------ Else Immersdatter
------ Ane Immersdatter
------ Marie Immersdatter
------ Christine Immersdatter
Konfirmeret i Nørre Snede kirke
------ Anton Martin Pedersen
------ Aage Alfred Pedersen
------ Agnes Johanne Pedersen
------ Rasmus Johannes Pedersen
------ Marie Jensine Laurine Pedersen
Konfirmeret i Odby kirke
------ Niels Peter Lousdal
------ Anders Amby Lousdal
------ Inger Lousdal
------ Margrethe Lousdal
------ Erik Lousdal
Konfirmeret i Ondløse kirke
------ Søren Christian Petersen
Konfirmeret i Osted Kirke
------ Ane Olsdatter
------ Peder Olsen
Konfirmeret i Ousted kirke, (Osted)
------ Inger Olsdatter Hansen
Konfirmeret i Oustrup Kirke
------ Peder Kjærgaard Madsen
Konfirmeret i Outrup kirke
------ Eigil Jensen
------ Svend Jensen
------ Hans Jensen
------ Eva Kirstine Jensen
------ Ester Jensen
------ Anna Helene Jensen
------ Edith Jensen
------ Gunnar Søndergaard
------ Frida Søndergard
------ Erling Søndergaard
------ Jens Søndergaard
------ Hanne Søndergaard
Konfirmeret i Pedersborg kirke
------ Christen Hansen
Konfirmeret i Pindstrup Kirke
------ Christian Christensen
Konfirmeret i Påsken i Todbjerg kirke
------ Søren Sørensen Søgaard
Konfirmeret i Ramløse Kirke
------ Christopher Hansen
Konfirmeret i Randers
------ Robert Ernst Holger Weichert
Konfirmeret i Redsted kirke
------ Frede Klausen Ladefoged
------ Gert Klausen Ladefoged
------ Dagmar Ladefoged Toft
------ Anna Ladefoged Rasmussen
------ Martin Kristensen
------ Cæcilie Christine Jespersen
Konfirmeret i Reerslev Kirke, Sorø Amt
------ Flemming Johan Hansen
Konfirmeret i Refnæs kirke
------ Laura Sophie Jensen
Konfirmeret i Rimsø kirke
------ Hanne Marie Jensen
------ Anders Peter Jensen
------ Ottine Nielsen
Konfirmeret i Ringsted kirke
------ Carl Rudolf Hansen
------ Jørgen Christian Hansen
------ Handsine Caroline Amalie Hansen
------ Christine Josephine Hansen
------ Hans Peter Hansen
------ Anna Julie Elisabeth Hansen
------ Maren Johansdatter
------ Jens Peder Johansen
------ Karen Sophie Petersen
------ Marie Augusta Julie Blaase
------ Jørgen Frederik Christian Blaase
------ Johan Carl Valdemar Blaase
------ Johannes Conrad Blaase
------ Anna Elisabeth Blaase
------ Carl Peder Ludvig Blaase
------ Elna Margrethe Hansen
------ Elisabeth Jensine Magdalene Frederiksen
------ Anna Elisabeth Blaase
------ Jørgen Frederik Blaase
------ Niels Johan Conrad Blaase
------ Ane Sophie Nikoline Jørgensen
------ Camilla Olivia Hansen
Konfirmeret i Ringsted kirke, 1. søn eft. påske
------ Christian Valdemar Birkedahl Hansen
Konfirmeret i Roskilde
------ Lars Hansen
Konfirmeret i Roskilde Domsogn
------ Louise Henriette Hansen
Konfirmeret i Rosmus kirke
------ Hans Peter Rasmussen
Konfirmeret i Rubjerg kirke
------ Niels Pedersen
------ Inger Marie Pedersdatter
------ Karen Marie Pedersdatter
------ Laurits Jensen
------ Petrine Vilhelmine Marie Jensen
------ Sophie Magdalene Jensen
------ Anna Marie Jensen
------ Albert Severin Jensen
------ Johannes Emanuel Ingvar Jensen
Konfirmeret i Rudkøbing kirke
------ Frederik Otto Nielsen
Konfirmeret i Ruds Vedby kirke
------ Johanne Marie Jensen
Konfirmeret i Rye Kirke
------ Elna Johanne Jørgensen
------ Laurids Sofus Jørgensen
------ Ejnar Aksel Jørgensen
------ Ane Marie Sofie Amalie Nielsen
------ Birthe Larsdatter
Konfirmeret i Ræhr kirke
------ Mette Marie Dorthea Christensen
Konfirmeret i Rønne kirke, Bornholm
------ Jens Jensen Sommer
Konfirmeret i Rørvig Kirke
------ Hanne Juliane Cecilie Rasmussen
------ Carl Christian Rasmussen
------ Ida Mattine Caroline Rasmussen
------ Mine Cornelie Rasmussen
Konfirmeret i Saferg kirke
------ Kirstine Margrethe Christensen Raj
Konfirmeret i Sall kirke
------ Ane Jensen
Konfirmeret i Scarresøe Kirke i sit 17de Aar Qvasimodogeniti
------ Niels Jensen
Konfirmeret i Scarresøe Kirke i sit 19de Aar
------ Birte Jensdatter
Konfirmeret i Sct Nikolaj Køge
------ Ane Margrethe Sørensdatter
Konfirmeret i Sct. Johannes kirken, Sct.Johannes sogn, Århus
------ Ellen Margrethe Jensen
------ Karen Elinor Brix Jensen
Konfirmeret i Sct. Johannes kirken, Sct.Johannes sogn, Aarhus
------ Else Marion Brix Jensen
Konfirmeret i Sct. Johannes kirken, Århus
------ Tove Brix
Konfirmeret i Sct. Johannes kirken, Aarhus
------ Karl Brix
Konfirmeret i Sct.Catharina kirke
------ Carl Thomsen
Konfirmeret i Sct.Hans kirke
------ Mathias Jacobsen
Konfirmeret i Sct.Johannes kirke, Sct.Johannes sogn,
------ Aase Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes Kirke, Sct.Johannes sogn, Århus
------ Jens Søgaard Brix
------ Rosa Viola Christensen Bording
------ Henny Elisabeth Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes Kirke, Sct.Johannes sogn, Aarhus
------ Laura Kirstine Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes kirke, Sct.Johannes sogn, Århus amt
------ Axel Henry Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes kirke, Sct.Johannes sogn, Århus Købstad
------ Howard Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes Kirke, Århus
------ Knud Brix
Konfirmeret i Sct.Johannes Kirke, Århus Købstad
------ Freddy Brix
Konfirmeret i Sdr. Vinge Kirke
------ Niels Jens Pedersen
Konfirmeret i Sdr.Asmindrup kirke
------ Clara Susanne Charlotte Sørensen
------ Jørgen Kristian Pedersen
------ Maren Larsdatter
------ Nielsine Vilhelmine Marie Pedersen
------ Lene Hjortbæk Pedersen
Konfirmeret i Sdr.Vinge kirke
------ Maren Pedersen
Konfirmeret i Sejerslev
------ Christen Knakkergaard Stephansen
Konfirmeret i Sejerslev kirke
------ Peder Andreasen Knakkergaard
------ Jens Andreasen Knakkergaard
------ Anne Johanne Andreasdatter Knakkergaard
------ Severin Andreasen Knakkergaard
------ Ane Kirstine Andreasdatter Knakkergaard
------ Marie Christine Andreasdatter Knakkergaard
------ Anders Christian Andreasen Knakkergaard
------ Caroline Andreasdatter Knakkergaard
------ Niels Christian Andreasen Knakkergaard
------ Ida Andreasen Knakkergaard
------ Ane Marie Jensen
------ Karen Kathrine Jensen
------ Ida Kathrine Jensen
------ Nielsine Jensen
------ Marie Kirstine Jensen
------ Ane Jensen
------ Andreas Cornelius Knakkergaard
------ Maren Cathrine Andreasen Knakkergaard
------ Ida Madsen
------ Else Madsdatter
------ Niels Christian Madsen
------ Christiane Knakkergaard Madsen
------ Niels Sørensen Øster
------ Johanne Marie Pedersdatter
------ Pethrine Anthonisen
------ Ane Dorthe Anthonisen
------ Jens Kristian Kristensen
------ Andreas Kornelius Kristensen
------ Andreas Knakkergaard Bak
------ Nikolai Emil Pedersen
------ Kirstine Bak
------ Anna Kirstine Kristensen
------ Thomas Bak
------ Niels Jensen
------ Else Cathrine Pedersdatter
------ Sidsel Thøgersen
------ Lars Thomasen
------ Martha Marie Thomasdatter
------ Kirstine Thomasdatter
------ Ane Kirstine Thomasdatter
------ Peder Kristian Nielsen
------ Kristen Kristensen Nørgaard
------ Niels Jensen
------ Ane Kirstine Andreasdatter Knakkergaard
------ Kristen Smed Kristensen
Konfirmeret i Sennels kirke
------ Ane Margrethe Jørgensen
Konfirmeret i Sigerslevvester Kirke
------ Søren Pedersen
------ Søren Pedersen
Konfirmeret i Sigersted kirke
------ Ane Nielsdatter
------ Kirsten Nielsdatter
------ Johanne Sophie Knudsdatter
------ Niels Olsen
------ Laurine Nikoline Larsen
------ Karen Nielsdatter
------ Asta Kristine Nielsen
------ Karen Marie Jensen
------ Niels Hansen
------ Ane Marie Hansen
------ Karen Hansen
------ Frederik Hansen
------ Jens Nielsen
Konfirmeret i Sigersted kirke til påske 1824
------ Ellen Nielsdatter
Konfirmeret i Silkeborg kirke
------ Carl Johan Magnus Thomassen
------ Kristine Johanne Thomassen
------ Thyra Mathilde Thomassen
------ Magnus Hørning Thomassen
------ August Hørning Thomassen
Konfirmeret i Sjerslev kirke
------ Lars Christian Madsen
Konfirmeret i Sjørring kirke
------ Jens Andersen Dahlgaard
------ Maren Andersen Dahlgaard
------ Salmand Andersen Dahlgaard
------ Johanne Andersen Dahlgaard
------ Niels Peitersen
konfirmeret i Sjørring Kirke, Thisted Amt
------ Peder Jensen Kiærgaard
Konfirmeret i Skallerup kirke
------ Maren Kirstine Brandt Nielsen
------ Maren Jensdatter
------ Anne Jensdatter
------ Jens Christian Jensen
------ Niels Peter Jensen Bæk
------ Johanne Marie Jensdatter
------ Mette Kirstine Jensdatter
------ Dorthe Marie Jensdatter
Konfirmeret i Skamstrrup kirke
------ Jens Marius Rasmussen
Konfirmeret i Skamstrup
------ Johanne Andersdatter
Konfirmeret i Skamstrup kirke
------ Lars Nielsen
------ Hans Nielsen
------ Jens Peder Jensen
------ Ole Herman Jensen
------ Frederik Johannes Jensen
------ Hans Viggo Jensen
------ Valborg Margrethe Jensen
------ Birthe Kirstine Jensen
------ Ane Sophie Jensdatter
------ Johanne Marie Bager
------ Jens Peter Bager
------ Elisabeth Kristine Bager
------ Maren Sophie Knudsen
------ Karen Marie Andersen
------ Pouline Sophie Poulsen
Konfirmeret i Skamstrup Kirke 22. april 1906
------ Niels Emanuel Valdemar Schou
Konfirmeret i Skanderborg kirke
------ Sophie Helene Schou
------ Jens Schou
------ Andreas Nicolai Johan Hendrich Laurencius Schou
------ Agnes Schou
Konfirmeret i Skarresø kirke
------ Kaja Gørup Rafn
------ Tove Gørup Rafn
------ Jytte Gørup Rafn
------ Margrethe Jørgensen
------ Karl Anton Jørgensen
------ Jørgen Laurits Jørgensen
------ Holger Ingvard Jørgensen
------ Karen Ingrid Jørgensen
------ Agnes Jørgine Kirstine Jørgensen
------ Inger Jørgensen
------ Petrea Grauleff
------ Martha Rasmine Grauleff
------ Bertha Marie Grauleff
------ Jenny Marie Nielsen
Konfirmeret i Skinnerup kirke
------ Kristen Knakkergaard
Konfirmeret i Skjødstrup kirke
------ Ane Kirstine Nielsdatter
Konfirmeret i Skovby kirke, Odense Amt
------ Johanne Mariane Wilhelmine Schoubye
Konfirmeret i Skt. Mikkels Kirke
------ Øllegaard Dinesen
Konfirmeret i Skt. Morten Kirke Næstved
------ Rudolf August Martin Hagen
Konfirmeret i Skt. Mortens kirke
------ Marie Knakkergaard
Konfirmeret i Skt. Mortens Kirke, Randers
------ Ludvig Carl Christian Therkildsen
------ Karoline Frederikke Dorthea Margrete Therkildsen
Konfirmeret i Skt. Peder Næstved
------ Heinrich Friederich Ditlev Hagen
Konfirmeret i Skt.Hans kirke
------ Jens Christian Jacobsen
Konfirmeret i Skt.Johannes kirke
------ Else Mary Augusta Amalie Hansen
------ Olga Maren Marie Lundqvist
Konfirmeret i Skt.Mortens kirke
------ Anne Kirstine Severin Knakkergaard
------ Carl Peter Cortsen
------ Sophie Cortsen
------ Niels Peter Cortsen
------ Rasmine Petrea Cortsen
Konfirmeret i Skt.Mortens kirke, Randers
------ Niels Thorkild Therkildsen
------ Christopher Albrecht Nielsen Knakkergaard
------ Anna Marie Margrete Therkildsen
------ Alfred Houges Nielsen
Konfirmeret i Skt.Nikolaj kirke
------ Birthe Elise Pedersen
------ Ane Marie Petersen
------ Hjalmer Ferdinand Petersen
Konfirmeret i Skt.Nikolaj kirke, Holbæk
------ Ejner Holm Petersen
------ Karl Helmer Petersen
------ Harald Wilhelm Petersen
------ Kristian Frederik Petersen
------ Tage Valdemar Skovgaard Petersen
------ Otto Georg Ringhus Petersen
Konfirmeret i Skt.Nikolaj kirke, Nakskov
------ Hjalmar Bastrup Rasmussen
------ Thorvald Jens Christian Rasmussen
------ Jens Christian Emanuel Badstrup Rasmussen
------ Gerda Elisabeth Bastrup Rasmussen
Konfirmeret i Skt.Pauls kirke, Aarhus
------ Kjeld August Andersen
------ Nanny Elvira Andersen
------ Hans Kristian Andersen
Konfirmeret i Skt.Peders Kirke, Slagelse
------ Jan Torben Larsen
Konfirmeret i Skt.Stefans kirke
------ Ivan Willy Johannes Hansen
------ Helmuth Osvald Andre Hansen
Konfirmeret i Skyum Kirke
------ Niels Madsen Knakkergaard
------ Johanne Madsdatter Knakkergaard
------ Cecilie Marie Christensdatter Haugshøj
------ Otto Karl Knakkergaard
------ Peder Nørgaard Knakkergaard
------ Jens Knakkergaard
------ Kristian Knakkergaard
------ Maren Knakkergaard
------ Johanne Knakkergaard
------ Jens Knakkergaard
------ Johanne Knakkergaard
------ Kristian Peder Nielsen Munch
------ Dorthea Knakkergaard
------ Christen Hammer
------ Marianne Knakkergaard
------ Gjertrud Marie Bisgaard
------ Gjertrud Marie Bisgaard
------ Kristian Peter Munk Nielsen
------ Johanne Dybdahl
------ Kristine Dybdahl
------ Niels Peter Dybdahl
------ Ane Marie Dybdahl
------ Jens Dybdahl
------ Dorthea Dybdahl
Konfirmeret i Skyum kirke, Skyum sogn, Thisted amt
------ Niels Nielsen Knakkergaard
Konfirmeret i Skødstrup
------ Jens Jensen Snedker
Konfirmeret i Skødstrup kirke
------ Hans Sørensen
------ Jens Sørensen Rønde
------ Karen Jensdatter Rønde
------ Søren Jensen Rønde
------ Søren Nielsen Jensen Rønde
------ Jens Jensen Rønde
------ Niels Peter Jensen Rønde
------ Mogens Jensen
------ Søren Sørensen Møller
------ Ane Kirstine Sørensen
------ Karen Marie Sørensen
------ Rasmus Sørensen
------ Jens Peter Møller Sørensen
------ Jakob Nielsen
------ Ane Sørensdatter
------ Søren Jensen
------ Ane Jensen
------ Christiane Jensdatter
------ Anne Jensen
------ Ane Mette Jensdatter Rønde
Konfirmeret i Skørring kirke
------ Marius Peder Pedersen
Konfirmeret i Slangerup kirke
------ Ole Hansen
Konfirmeret i Snedsted kirke
------ Anne Christensdatter Hove
------ Niels Christensen
Konfirmeret i Snedsted Kirke, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Dorthea Pedersen
------ Peder Pedersen Borregaard
------ Christian Borregaard Pedersen
Konfirmeret i Snedsted Kirke, Thisted Amt
------ Anders Christian Christensen
Konfirmeret i Sneslev kirke
------ Hans Peder Jensen
------ Johanne Sofie Hansine Jensen
------ Johanne Jensen
Konfirmeret i Solbjerg kirke
------ Jens Pedersen Resen
------ Anders Pedersen Buch Resen
Konfirmeret i Sore Magleby kirke
------ Einar Crilles Ole Jansen
Konfirmeret i Sotre Magleby kirke
------ Ehm Jan Jansen Schmidts
------ Abelone Adriansen
------ Ane Theis Jensens
------ Hendrik Jansen Friis
------ Jakob Villum Svendsen
------ Gerda Ellen Petersen
Konfirmeret i Stagstrup kirke
------ Mads Nielsen Knakkergaard
------ Mariane Nielsdatter Knakkergaard
------ Niels Nielsen Knakkergaard
------ Kirstine Nielsdatter Knakkergaard
------ Anne Kirstine Nielsdatter Knakkergaard
------ Johanne Nielsdatter Knakkergaard
------ Maren Nielsdatter Urhbrand
------ Karen Marie Poulsdatter Dybdahl
------ Martinus Sørensen
------ Christen Sørensen
------ Pouline Sørensen
------ Else Dybdahl Sørensen
------ Jens Severin Nielsen
Konfirmeret i Stagstrup, Stagstrup sogn, Thisted amt
------ Peder Immersen
------ Jens Peder Immersen
------ Dorthea Kirstine Immersdatter
Konfirmeret i Stenlille kirke
------ Ane Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen
------ Søren Pedersen
------ Niels Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Mette Marie Pedersdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Christen Pedersen
Konfirmeret i Stenmagle kirke
------ Maren Ferdinandsdatter
------ Maren Sophie Jensen
------ Christiane Jensen
------ Lars Jensen
------ Karen Kirstine Jensen
------ Sidse Marie Jensen
------ Lars Olsen
------ Hans Larsen
Konfirmeret i Stigs Bjergby kirke
------ Ellen Larsen
------ Hans Jørgensen
------ Anders Jørgensen
------ Karen Jørgensen
------ Niels Jørgensen
------ Ellen Elisabeth Nielsen
------ Mine Virgine Christensen
Konfirmeret i Stoe Magleby kirke
------ Kirsten Peder Pedersen Broders
Konfirmeret i Store Maglby kirke
------ Pieter Matthiessen Schmidt
Konfirmeret i Store Magleby
------ Leisbeth Jansen
Konfirmeret i Store Magleby kirk
------ Isbrandt Petersen
Konfirmeret i Store Magleby kirke
------ Hans Pietersen Schwartz
------ Marchen Pieter Pietersen Schwartz
------ Anders Pietersen Schwartz
------ Leudo Jacob Rasmussen Jans
------ Rainou Pieter Pietersen Schwartz
------ Anna Hans Schwartz
------ Adelaide Mathilde Schwartz
------ Emilie Hansine Schwartz
------ Laura Rasmine Schwartz
------ Alfred Hans Schwartz
------ Rasmine Jacobine Schwartz
------ Ane Laurine Glad
------ Christian Peter Glad
------ Christine Nielsine Glad
------ Hanne Amalie Glad
------ Albert Nikolai Glad
------ Albert Larsen Alberdtsen
------ Ane Peder Christensen Johannsens
------ Ane Albert Larsen
------ Peter Albertsen Larsen
------ Karen Albert Larsens
------ Trein Albert Larsen
------ Anne Lars Alberdtsens
------ Ellen Lars Alberdtsens
------ Dirk Larsen Albert
------ Lars Larsen Albert
------ Peter Nielsen Kromann
------ Marchen Christen Greisens
------ John Andersen Schwartz
------ Andreas Andersen Schwartz
------ Thomas Andersen Schwartz
------ Trine Peter Schwartz Schmidt
------ Andreas Petersen Schmidt
------ Anna Louise Charlotte Rosalia Fischer
------ Marchen Simon Nielsen Jylles
------ Trijn Pieter Jansen Tiemanns
------ Trijn Crellis Jacobsen Hucks
------ Trijn Dirk Pietersen Tiemanns
------ Marchen Isbrandt Jansen Kurvemagers
------ Anne Jan Palmsen Palms
------ Jan Nielsen Cornelissen Rasmus
------ Else Niels Crillesen Rasmuss
------ Marchen Niels Cornelissen Rasmuss
------ Pieter Nielsen Steffen
------ Neel Hans Pietersen Rasmuss
------ Anne Anders Olsen Broders
------ Leisbeth Lars Jacobsen Hermanns
------ Marchen Lars Jacobsen Hermanns
------ Afh Dirk Jansens
------ Ranou Hans Jansen Jans
------ Jan Hansen Jans
------ Ole Hansen Jans
------ Jan Jansen Jans
------ Crilles Jansen Jans
------ Marchen Gerdt Theissens
------ Jan Dirksen Riber
------ Leisbeth Dirk Alberdtsen Ribers
------ Marchen Dirk Alberdtsen Ribers
------ Anne Dirk Alberdtsen Ribers
------ Gerdt Andersen Skriver
------ Pieter Andersen Skriver
------ Marchen Jan Tønnesen Drakers
------ Anne Jan Tønnesen Drakers
------ Marchen Peder Tønnesen Passers
------ Tønnes Pedersen Passer
------ Niel Peder Tønnesen Passers
------ Marchen Isbrandt Jansen Kurvemagers
------ Jan Jakobsen Tønnesen Huck
------ Tønnes Jacobsen Huck
------ Ehm Jacob Tønnesen Hucks
------ Niel Jacob Tønnesen Hucks
------ Jan Cornelissen Skøit
------ Gerdte Crilles Jansen Skøits
------ Anne Theis Jansens
------ Marchen Theis Jansens
------ Gerdt Theissen Jans
------ Trein Anders Tullins
------ Trein Pieter Pietersen Ulspils
------ Niel Pieter Pietersen Ulspils
------ Dirk Pietersen Ulspil
------ Pieter Corneliussen
------ Marchen Cornelius Pietersens
------ Dirk Cornelissen
------ Ole Gerdtsen Schmidt
------ Pieter Gerdtsen Schmidt
------ Gerdt Gerdtsen Schmidt
------ Hans Mauritsen Møller
------ Dirk Mauritsen Møller
------ Cornelius Mouritsen Møller
------ Isbrandt Mouritsen Møller
------ Jens Mauritsen Møller
------ Ehm Dirch Pietersens
------ Trein Dirk Pietersens
------ Pieter Dirksen Pieter
------ Niel Dirk Pietersens
------ Marchen Dirk Pietersens
------ Dirk Dirksen Pieter
------ Jan Isbrandtsen Pietersen
------ Anne Iver Andersen Skovhuus
------ Willum Jansen Buur
------ Marchen Cornelius Andersen Præst
------ Anders Corneliussen Præst
------ Leudo Cornelius Andersen Præst
------ Jens Corneliussen Præst
------ Jens Gerdtsen Schmidt
------ Jan Jansen Passer
------ Pieter Jansen Passer
------ Crilles Jansen Passer
------ Edvard Jansen Passer
------ Jakob Jansen Passer
------ Gerdt Jansen Passer
------ Pieter Jansen Passer
------ Marchen Jacob Pietersen Schmidts
------ Jakob Jansen Pyndt
------ Marchen Christian Pedersen Castrups
------ Ehm Jan Hansen Pyndts
------ Grith Jan Hansen Pyndts
------ Hans Jansen Pyndt
------ Grith Pieter Pietersen Povels
------ Marchen Jan Hansen Pyndts
------ Peder Pedersen Broder
------ Marchen Peder Pedersen Broders
------ Sidse Peder Pedersen Broders
------ Palm Pedersen Broder
------ Gerdte Jan Olsen Holtes
------ Cornelius Holte Nelson
------ Svend Crillesen Ogesen
------ Gerdte Wijbrandt Dirksens
------ Marchen Wijbrandt Dirksens
------ Leisbeth Jens Olsen Mørchs
------ Marchen Anders Olsen Blaas
------ Steffen Pietersen Steffen
------ Malene Hans Hansen Malms
------ Niels Pietersen Steffen
------ Anders Pietersen Steffen
------ Cornelius Pietersen Steffen
------ Mathias Pieter Nielsen Steffen
------ Hans Pedersen Stephen
------ Peter Petersen Steffen
------ Leisbeth Peter Nielsen Steffens
------ Hans Albertsen Mogensen
------ Mogens Albertsen Mogensen
------ Leisbeth Albert Mogensens
------ Marchen Ole Hansen Wass
------ Hans Jansen Rasmus
------ Marchen Jan Hansen Rasmuss
------ Pieter Rasmussen Jans
------ Jens Jansen Rasmus
------ Jan Hansen Rasmus
------ Matthias Pietersen Schmidt
------ Hans Matthiessen Schmidt
------ Leisbeth Matthias Schmidt
------ Isbrandt Matthiessen Schmidt
------ Jacob Rasmussen Eggert
------ Crilles Rasmussen Eggert
------ Hendrik Rasmussen Eggert
------ Kirstene Jens Dirksen Jans
------ Dirk Jensen Jans
------ Marchen Jens Dirksen Jans
------ Peder Jensen Jans
------ Rano Jens Dirksen Jans
------ Trine Niels Jensen Petersens
------ Leisbeth Christian Svendsen Præsts
------ Ane Svend Olsen Broders
------ Sidse Svend Olsen Broders
------ Christine Lars Andersen Møllers
------ Benthe Jeppe Mogensen Borgs
------ Jan Olsen Jans
------ Ane Ole Hansen Jans
------ Peter Olsen Jans
------ Trein Ole Hansen Jans
------ Ole Olsen Jans
------ Marchen Ole Hansen Jans
------ Hans Olsen Jans
------ Marchen Hendrich Pietersen Strømbergs
------ Jan Jansen Jans
------ Hendrik Jansen Jans
------ Marchen Jan Jansen Jans
------ Niel Hendrich Pietersen Strømbergs
------ Marchen Crilles Jans
------ Jan Crillesen Jans
------ Malene Crilles Jans
------ Hendrik Crillesen Jans
------ Peter Cornelius Jans
------ Theis Jansen Schmidt
------ Gerdt Jansen Schmidt
------ Jan Jansen Schmidt
------ Pieter Jansen Schmidt
------ Dirk Jansen Schmidt
------ Trein Jansen Schmidts
------ Crilles Jansen Schmidt
------ Zibrandt Jansen Schmidt
------ Adrian Petersen Frederiksen
------ Marchen Palm Christensen Friises
------ Jan Palmsen Friis
------ Christen Palmsen Friis
------ Grith Palm Christensen Friises
------ Adrian Palmsen Friis
------ Mette Palm Christensen Friises
------ Leisbeth Palm Christensen Friises
------ Pieter Palmsen Friis
------ Pieter Pietersen Schmidt
------ Matthias Pietersen Schmidt
------ Isbrandt Pietersen Schmidt
------ Pieter Pietersen Schmidt
------ Marchen Peter Petersen Schmidts
------ Grith Peter Petersen Schmidts
------ Jacob Pietersen Schmidt
------ Peter Jacobsen Schmidt
------ Grith Jacob Petersen Schmidts
------ Marchen Jacob Petersen Schmidts
------ Pieter Andersen Skriver
------ Anne Hans Henrichsen Palms
------ Anne Pieter Andersen Skrivers
------ Anders Pietersen Skriver
------ Marchen Pieter Andersen Skrivers
------ Niel Anders Pietersen Skrivers
------ Hans Jensen Dragøe
------ Agth Hans Jensens
------ Andreas Hansen Jensen
------ Kirstine Hans Jensens
------ Grith Hans Jensens
------ Lars Pedersen Mogensen
------ Peter Hansen Dragøe
------ Leudo Anders Pietersen Skrivers
------ Jens Nielsen Frederichsen
------ Hans Christiansen Møller
------ Jens Andersen Skriver
------ Karen Marcus Sommers
------ Hanne Jens Skrivers
------ Agth Jens Skrivers
------ Anders Jensen Skriver
------ Niel Jens Skrivers
------ Jens Theissen Schmidt
------ Christian Theissen Schmidt
------ Theis Christiansen Schmidt
------ Agth Christian Theissen Schmidt
------ Trein Christian Theissen Schmidts
------ Jacob Theijsen Schmidt
------ Theis Jacobsen Schmidt Draker
------ Jan Jacobsen Schmidt
------ Agth Jacob Theisen Schmidts
------ Marchen Jacob Theisen Schmidts
------ Geert Jacobsen Schmidt
------ Tønnes Jacobsen Schmidt
------ Niel Anders Agerlins
------ Inger Anders Agerlins
------ Trein Anders Agerlins
------ Ole Andersen Agerlin
------ Marchen Anders Agerlins
------ Karen Anders Agerlins
------ Jacob Crillesen Bacher
------ Crilles Jacobsen Bacher
------ Pitter Jacobsen Bacher
------ Ehm Theis Jensen Schmidts
------ Theis Jan Jacobsen Huck
------ Crilles Jan Jacobsen Huck
------ Theis Christiansen Schmidt
------ Jacob Theissen Schmidt
------ Trein Henrik Crillesens
------ Christian Theissen Schmidt
------ Lejsbeth Petersen
------ Jan Theisen Schmidt
------ Jens Theisen Schmidt
------ Jan Adriansen
------ Marchen Adriansen
------ Ellen Adriansen
------ Peter Adriansen
------ Cornelius Cornelissen
------ Crilles Cornelissen
------ Jan Crilles Cornelissen
------ Ane Crilles Corneliussens
------ Trein Jan Theissen Skoemagers
------ Theis Sørensen Pedersen
------ Pieter Sørensen Pedersen
------ Sidse Søren Pedersens
------ Lars Larsen Laugøe
------ Geert Sørensen Pedersen
------ Dirch Ludvig Jensen
------ Niel Gerdt Theissens
------ Trein Geert Theissens
------ Niels Gerdt Theijsen
------ Sidse Geert Theissens
------ Ane Geert Theissens
------ Jacob Jacobsen
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Gerdt Jacobsen
------ Isbrandt Jansen Huck
------ Jan Isbrandtsen Huck
------ Pieter Isbrandtsen Huck
------ Ehm Isbrandt Jansens
------ Anne Gerdt Crillesen Bachers
------ Leisbeth Dirch Pietersens
------ Niel Jan Jansen Raagaards
------ Agth Peter Corneliussens
------ Crilles Petersen Corneliussen
------ Crilles Crillesen Bacher
------ Pieter Crillesen Bacher
------ Inger Marie Zacharias Johannsens
------ Niel Jens Møllers
------ Petrine Jens Møllers
------ Mathilde Jens Møllers
------ Dirk Hansen Hendrichsen
------ Niel Dirch Hansens
------ Hans Dirchsen Petersen
------ Grith Dirch Hansens
------ Malene Crilles Ogesens
------ Dirk Pittersen Dirchsen
------ Crilles Petersen Dirchsen
------ Niel Cornelius Dirksen Brouvers
------ Crilles Willumsen Buur
------ Jan Willumsen Buur
------ Leisbeth Jacob Hansen Hiulbergs
------ Elne Jacob Hansen Hiulbergs
------ Geert Jensen Schmidt
------ Leisbeth Jens Geertsen Schmidts
------ Niel Jens Geertsen Schmidts
------ Anne Hans Steffensens
------ Marchen Crilles Jansen Passers
------ Birthe Marie Jan Jacobsen Hermanns
------ Jan Edvardsen Passer
------ Marchen Ivert Passers
------ Ane Ivert Passers
------ Peter Eduardsen Passer
------ Niel Edvard Passers
------ Anne Lars Hansen Castrups
------ Marchen Jacob Passers
------ Ane Jacob Passers
------ Marchen Niels Pedersen Maglebyes
------ Jan Geertsen Passer
------ Henrik Geertsen Passer
------ Marchen Hans Nielsen Wærlings
------ Hans Petersen Passer
------ Anna Olivia Jans
------ Ane Petrine Passer
------ Jan Dirchsen Jans
------ Jacob Jensen Hansen Holm
------ Hendrik Julius Hansen Holm
------ Hans Peter Hansen Holm
------ Theis Jensen Theis
------ Jens Theisen Theis
------ Grethe Nicoline Theissens
------ Herman Jacob Theissen
------ Isbrandt Jensen Krabbe
------ Andreas Emil Krabbe
------ Jens Pedersen Maglebye
------ Peter Petersen Magleby
------ Niel Jensine Magleby
------ Jan Julius Magleby
------ Anna Margrethe Mogensen
------ Mathilde Kirstine Mogensen
------ Ole Petersen Kromann
------ Hanne Olivia Kromann
------ Peter Olsen Kromann
------ Palm Olsen Broder Kromann
------ Claus Olsen Kromann
------ Jan Olsen Kromann
------ Grethe Olivia Kromann
------ Peter Laurits Petersen
------ Mathias Wilhelm Wiil
------ Christen Palmsen Friis
------ Palm Christen Friis
------ Wilhelm Christen Friis
------ Kirstene Rasmus Cornelissen Jans
------ Adelaide Martine Steffens
------ Ane Mathilde Stephensen
------ Anne Hendrich Cornelissen Palms
------ Marchen Anders Steffensens
------ Henrik Cornelius Steffensen
------ Peter Nielsen Steffensen
------ Ehm Adrian Johnsens
------ Adrian Cornelius Steffensen
------ Emma Adrienne Cornelia Steffensen
------ Marchen Pieter Nielsen Steffens
------ Theis Palmsen Palm
------ Palm Theissen Palm
------ Neel Hans Olsen Wass
------ Niel Hansine Stephensen
------ Mathilde Andrea Stephensen
------ Hans Julius Stephensen
------ Peter Mathias Stephensen
------ Alfred Emil Stephensen
------ Carl Oluf Stephensen
------ Trein Ole Olsen Wass
------ Oluf Thorvald Stephensen
------ Trein Jacob Tønnesen Capitains
------ Anna Mathilde Blichmann
------ Peter Thorvald Stephensen
------ Jacob Theodor Steffen
------ Cornelius Petersen Strømberg
------ Henrik Cornelius Strømberg
------ Marchen Hans Hansen Malms
------ Hans Mogensen
------ Albert Mogensen
------ Peter Mogens Albertsen
------ Jan Mogensen
------ Niels Mogensen
------ Niels Jansen Pietersen
------ Marchen Niels Jans
------ Ane Niels Jans
------ Trein Niels Jans
------ Jan Nielsen Jans
------ Hans Nielsen Jans
------ Alfred Nielsen Jans
------ Bendtine Niels Jans
------ Anne Pieter Pietersen Povels
------ Marchen Peter Hansen Bornholms
------ Ane Jens Nielsens
------ Jens Jensen Taarnbye
------ Niel Jens Nielsens
------ Niels Jensen Taarnby
------ Hans Jensen Taarnby
------ Dirk Jens Petersen
------ Peter Sigvardsen Bleg
------ Inger Bleg
------ Peder Andersen Brygger
------ Anders Peter Andersen Brygger
------ Kirsten Niels Christensen Asps
------ Anna Oline Jansen
------ Hanne Nielsine Jansen
------ Sidse Svend Olsen Broders
------ Aph Hans Larsen Laugøes
------ Johan Georg Wilhelm Weichardt
------ Ane Hans Larsen Laugøes
------ Grith Jacob Petersen Schmidts
------ Trein Christopher Jans
------ Jan Henrik Jansen
------ Carl Henrik Jansen
------ Jacob Jansen Snedker
------ Hanne Andrea Andersen
------ Andreas Peter Andersen
------ Kirsten Christian Stein Larsens
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Marchen Geert Jansen Schmidts
------ Jan Geertsen Schmidt
------ Jacob Geertsen Schmidt
------ Niel Johan Johansen Hangelands
------ Ane Jan Schmidts
------ Marchen Jacob Pietersen Frechsens
------ Niel Anders Olsen Broders
------ Andreas Peter Lorentzen
------ Jan Jansen Schmidt
------ Ane Claus Nielsen Finnes
------ Grith Hans Nielsen Frederichsens
------ Gertrud Zibrandt Schmidts
------ Hendrich Carlsen Bertelsen
------ Jan Hendriksen Bertelsen
------ Ane Hendrik Bertelsens
------ Grith Hendrik Bertelsens
------ Carl Hendriksen Bertelsen
------ Peter Hendriksen Bertelsen
------ Anna Palm Theissen Palms
------ Peter Jansen Friis
------ Hendrik Jansen Friis
------ Marchen Jan Palmsen Friises
------ Niel Jan Palmsen Friises
------ Karen Morten Nielsen Karrebeks
------ Marchen Wijbarndt Dirksens
------ Jens Isbrandtsen Krabbe
------ Isbrandt Jensen Krabbe
------ Anne Jan Pietersen Jans
------ Jan Adrian Friis
------ Thorvald Adrian Friis
------ Jacob Hendrichsen Strømberg
------ Hendrik Jacobsen Strømberg
------ Peter Jacobsen Strømberg
------ Thorvald Andreas Strømberg
------ Mathilde Henriette Strømbergs
------ Conrad Gran Molberg
------ Petroline Clausine Clausen Kromann
------ Ehm Dirch Jansen Tydsks
------ Trein Peter Jensens
------ Anna Niels Larsen Lunds
------ Peter Thorvald Schmidt
------ Ane Peter Schmidts
------ Grethe Peter Schmidts
------ Emma Peter Schmidts
------ Alfred Laurits Schmidt
------ Ehm Niels Pedersen Maglebyes
------ Hanne Mathias Schmidts
------ Peter Mathias Schmidt
------ Niels Mathias Schmidt
------ Alfred Hendrik Schmidt
------ Emma Petrine Schmidts
------ Trein Hans Olsen Wass
------ Niel Isbrandt Schmidts
------ Hans Dirksen Præst
------ Leisbeth Peter Matthiessen Ribers
------ Anne Mathias Severins
------ Marchen Christian Pedersen Schmidts
------ Ane Petrine Schmidt
------ Jacob Peter Schmidt
------ Peter Nielsen Schmidt
------ Christian Peter Schmidt
------ Jan Jansen Jans
------ Leisbeth Ole Andersen Blaes
------ Christian Peter Schmidt
------ Daniel Peter Strybek
------ Hans Peter Strøbek
------ Andreas Petersen Strøbek
------ Mathilda Anna Jansen
------ John Cornelius Palm
------ Ehm Jacob Tønnesen Hucks
------ Pitter Jacobsen Bacher
------ Niel Bacher
------ Jan Crillesen Wybrandt
------ Marchen Jan Wybrandts
------ Geert Dirchsen Buur
------ Hanne Petrine Clausen Kromann
------ Jacob Thorvald Schmidt
------ Trein Jens Hansen Svanes
------ Crilles Pittersen
------ Peter Alfred Petersen
------ Edvard Jacob Petersen
------ Peter Cornelius Petersen
------ Trein Peter Hendrichsen Strømbergs
------ Leudo Jan Rasmussen Jans
------ Anna Jensine Schmidt
------ Peter Jochumsen Christiansen
------ Christian Peter Christiansen
------ Anders Peter Christiansen
------ Hans Erik Hansen
------ Jens Eriksen
------ Anna Mathilde Erichsen
------ Alfred Emil Eriksen
------ Clara Petrine Eriksen
------ Ane Jacob Rasmussen Jans
------ Peter Thorvald Agerlin
------ Axel Martin Agerlin
------ Anders Hansen Wass
------ Inger Andrea Wass
------ Theis Otto Christian Schmidt
------ Geert Schmidt
------ Niel Schmidt
------ Tønnes Schmidt
------ Laura Schmidt
------ Ehm Crilles Zibrandtsens
------ Niel Crilles Jacobsen Bachers
------ Trein Crilles Bacher
------ Marchen Crilles Bacher
------ Agth Christian Theissen Schmidts
------ Grith Geert Jansens
------ Jan Theis Jansen
------ Geert Theis Jansen
------ Trein Jansen
------ Tønnes Adriansen
------ Anna Jansine Adriansen
------ Crilles Adriansen
------ Jakob Adriansen
------ Ellen Kirstine Bacher
------ Valdemar Adriansen
------ Anna Hansine Cornelia Zibrandtsen
------ Adrian Peter Adriansen
------ Jan Crilles Adriansen
------ Peter Adriansen
------ Adrian Mathias Riber
------ Neel Ahf Riber
------ Bertel Peter Riber
------ Martha Adriansen
------ Marchen Hans Pedersens
------ Niel Jan Corneliussens
------ Agth Jan Corneliussens
------ Jan Zibrandtsen Jansen
------ Marchen Jansen
------ Crilles Zibrandt Jansen
------ Niel Dirck Jansen Tydsks
------ Ane Peter Sørensens
------ Dirch Peter Sørensen
------ Trein Peter Sørensen
------ Marchen Maria Amalie Jensen
------ Crilles Drichsen
------ Trein Cornelia Drichsen
------ Gerdt Jansen Schmidt
------ Peter Jansen Huck
------ Dirch Jansen Huck
------ Isbrandt Jansen Huck
------ Niel Jansen
------ Ole Jansen Huck
------ Jan Jansen Huck
------ Sidse Jansen
------ Leisbeth Dirch Pietersens
------ Ehm Peter Isbrandtsens
------ Niel Peter Isbrandtsens
------ Trein Peter Isbrandtsens
------ Pieter Jensen
------ Hans Petersen
------ Isbrandt Petersen
------ Jan Petersen
------ Ane Petersen
------ Niel Petersen
------ Pieter Isbrandtsen Huck
------ Niel Jacob Crillesen Bachers
------ Agth Peter Bachers
------ Isbrandt Petersen Schmidt
------ Søren Peter Sørensen
------ Peter Lars Christensen
------ Helene Elisabeth Christensen
------ Andreas Christensen
------ Wilhelmine Marie Crillesen
------ Marchen Wilhelm Sørvins
------ Marchen Wilhelmine Jansen Buur
------ Grith Palm Mogensen Palm
------ Ane Marie Clausen Kromann
------ Maria Clausine Passer
------ Edvard Jansen Passer
------ Peter Jansen Passer
------ Jan Edvardsen Passer
------ Jens Dirchsen Blichmann
------ Anna Kirstine Blichmann
------ Bertha Marie Blichmann
------ Catharine Johanne Blichmann
------ Jacob Peter Pouls
------ Peter Johan Blichmann
------ Peter Petersen Schwartz
------ Jacob Petersen Riber
------ Christian Jensen Bøgvald
------ Jens Nielsen Strøe
------ Alma Jensine Strø
------ Wilhelmine Augusta Bothmann
------ Gerhard Jansen Passer
------ Leisbeth Frederik Madsen
------ Augusta Mathilde Passer
------ Henriette Vilhelmine Grejsen Passer
------ Palm Peter Greisen
------ Marchen Jan Palmsen Friises
------ Johanne Ole Mortensen Borgs
------ Bertoline Christine Lykke
------ Marchen Henrik Jans
------ Peter Olsen Kromann
------ Julius Alfred Lorentzen
------ Jens Petersen Schmidt
------ Anna Margrethe Mogensen
------ Niel Jens Nielsens
------ Jan Adrian Holte
------ Peter Jensenius Bothmann
------ Jacob Christensen Greisen
------ Bertha Mathilde Pouls
------ Anna Elisabeth Palm
------ Palm Jansen Friis
------ Jørgen Dirch Blichmann
------ Catharine Johanne Jansen
------ Mathilde Adrian Palm
------ Bodil Knud Andersens
------ Niel Crilles Poulsens
------ Trein Crilles Poulsens
------ Jørgen Petersen
------ Peter Christensen Castrup
------ Christian Petersen
------ Jan Olsen Kromann
------ Trine Jørgen Sørensen
------ Peter Sigvardsen Bleg
------ Peter Larsen Lyngby
------ Jan Bertelsen Mørch
------ Vilhelm Julius Weichardt
------ Ellen Lars Christensen
------ Anna Margrethe Schmidt
------ Adrian Corneliussen Palm
------ Mathilde Adrian Palm
------ Emma Peter Hendriksen Strømbergs
------ Julie Augusta Petersen
------ Christian Jørgen Jacob Ludvig Bothmann
------ Jens Theisen Theis
------ Niel Hansine Stephensen
------ Trein Christian Møllers
------ Fanny Ophelia Therp
------ Emma Andrea Cornelia Palm
------ Peter Nielsen Schmidt
------ Amalia Dirch Carlsen Jans
------ Thorvald Adrian Friis
------ Hendrik Pedersen Strømberg
------ Hendrik Peter Greisen
------ Wilhelmine Marie Petersen
------ Pieter Nielsen Maglebye
------ Jens Jacob Tønnesen
------ Marie Hansine Magnus Sjøbeck
------ Cornelius Martin Corneliussen
------ Marie Helene Larsen
------ Dirch Jansen Jans
------ Christian Peter Greisen
------ Niel Henrik Jans
------ Mathilde Henriette Strømberg
------ Martin Cornelius Schmidt
------ Henrik Hans Bager
------ Ane Serine Petersen
------ Gerner Peter Strøbæk
------ Inger Jensine Corneliussen
------ Anne Marie Mortensen
------ Christiane Sophie Nielsen
------ Marchen Jansen
------ Oline Petrine Munch
------ Mathilde Petrine Magleby
------ Anna Marie Bothmann
------ Hanne Cecilie Krogh
------ Peter Petersen Holte
------ Jan Edvardsen Passer
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Willum Svendsen Buur
------ Peter Villum Svendsen
------ Trein Anna Svendsen
------ Ane Vilhelmine Svendsen
------ Peter Cornelius Petersen
------ Niel Emma Svendsen
------ Crilles Villum Svendsen
------ Ehm Elisabeth Svendsen
------ Svend Cornelius Svendsen
------ Elisabeth Margrethe Svendsen
------ Gerda Marchen Svendsen
------ Gerhard Albert Svendsen
------ Crilles Zibrandt Jansen
------ Bertha Dorthea Jacobsen
------ Elisabeth Ehm Jansen
------ Ehm Bodil Andersen
------ Anna Gerte Christensen
------ Trejn Cornelia Christensen
------ Crilles Edvard Gjertsen
------ Albert Cornelius Gjertsen
------ Anna Marchen Gjertsen
------ Jacob Crillesen Bacher Dirchsen
------ Agth Cornelia Dirchsen
------ Jens Peter Andersen
------ Michael Dirchsen
------ Marchen Crilles Bacher
------ Trine Hansine Holte
------ Christian Cornelius Petersen
------ Anna Dorthea Cornelia Petersen
------ Christiane Cornelius Petersen
------ Karen Anna Hansen
------ Gerda Jensine Hansen
------ Trein Albertsen
------ Trein Jansen
------ Agth Peter Bachers
------ Marchen Jansen
------ Trejn Albertine Jansen
------ Peter Bacher Jansen
------ Marchen Jan Petersens
------ Anna Marie Clemmensen
------ Jan Isbrandtsen
------ Peter Isbrandtsen
------ Peder Pedersen
------ Ane Bodil Jansen
------ Niel Jansen
------ Peter Isbrandt Jansen
------ Bertel Zibrandtsen
------ Niel Zibrandtsen
------ Ane Zibrandtsen
------ Crilles Petersen
------ Ane Dirch Petersens
------ Niel Petersen
------ Jan Petersen
------ Peder Pedersen
------ Ane Petersen
------ Jens Hans Petersen
------ Trein Lisbeth Bacher
------ Ehm Petersen
------ Marchen Petersen
------ Hans Isbrandt Petersen
------ Marchen Vilhelmine Jansen Buur
------ Peter Villum Petersen
------ Anna Elisabeth Schmidt
------ Crilles Petersen
------ Emma Margrethe Petersen
------ Ellen Karla Petersen
------ Neel Cornelia Petersen
------ Dirch Jansen Huck
------ Anna Lars Christensen
------ Birthe Margrethe Andersen
------ Niel Annodine Christensen
------ Peter Laurits Christensen
------ Hans Christian Christensen
------ Dirch Emil Christensen
------ Marie Andrea Thora Christensen
------ Ehm Agnete Svendsen
------ Marchen Edvardine Svendsen
------ Niel Kristine Svendsen
------ Edvard Svendsen
------ Svend Peter Svendsen
------ Anna Marie Svendsen
------ Ellen Elisabeth Svendsen
------ Gerda Andrea Svendsen
------ Ejner Andreas Svendsen
------ Elisabeth Svendsen
------ Edvardine Svendsen
------ Isbrandt Frederik Petersen
------ Peter Gerhard Weichel
------ Georg Thorvald Weichel
------ Niel Margrethe Petersen
------ Marchen Emmy Petersen
------ Dirch Cornelius Weichel
------ Hans Weichel
------ Peter Petersen
------ Anna Kirstine Poulsen
------ Axel Edvard Georg Hermann Poulsen
------ Dorthea Vilhelmine Sophie Poulsen
------ Edvard Peter Poulsen
------ Vilhelmine Poulsen
------ Ellen Marie Poulsen
------ Andreas Georg Poulsen
------ Jan Olsen Borg
------ Johanne Regner
------ Herman Regner Riber
------ Vilhelm Ibert Passer
------ Emma Holm
------ Karen Ingeborg Jensen
------ Jacob Theodor Steffen
------ Christian Sophus Petersen
------ Carl Peter Jørgensen
------ Ragnhild Margrethe Jørgensen
------ Karla Louise Jørgensen
------ Hans Christian Peter Jørgensen
------ Anna Olivia Jørgensen
------ Torkild Verner Jørgensen
------ Marchen Edvardine Svendsen
------ Gunnar Svendsen Strøbæk
------ Elly Svendsen Strøbæk
------ Ane Zibrandtsen
------ Zibrandt Jansen
------ Jan Zibrandt Jansen
------ Edvard Cornelius Jansen
------ Svend Ole Jansen
------ Emmy Karen Petersen
------ Peter Jan Petersen
------ Crilles Peter Petersen
------ Trejn Anna Petersen
------ Ella Margrethe Nielsen
------ Anna Gerda Petersen
------ Peter Henrik Crillesen
------ Trejn Albertine Crillesen
------ Albert Peter Crillesen
------ Jan Peter Crillesen
------ Henrik Peter Crillesen
------ Neel Petrea Crillesen
------ Petra Jansine Crillesen
------ Ida Gudrun Crillesen
------ Peter Henrik Crillesen
------ Jakob Edvard Jansen
------ Elisabeth Ehm Jansen
------ Niel Henrikka Wybrandtsen
------ Henning Crilles Jansen
------ Gert Jansen Raagaard
------ Ellen Elisabeth Raagaard
------ Gerda Frederikke Raagaard
------ Peter Villum Svendsen
------ Martin Svend Corneliussen
------ Sidse Jansen
------ Jørgen Peter Jørgensen
------ Anders Peter Jørgensen
------ Grith Gerda Petersen
------ Anna Marie Jørgensen
------ Peter Jørgensen
------ Else Nielsine Petersen
------ Georg Valdemar Jørgensen
------ Peter Petersen
------ Marchen Peter Petersen
------ Albert Carl Christensen
------ Trein Riber
------ Anna Margrethe Petersen
------ Albert Johan Christensen
------ Gerda Cornelia Hansine Christensen
------ Edvard Henrik Hans Christensen
------ Thora Margrethe Petersen
------ Edvard Villiam Christensen
------ Martin Jakob Løber
------ Emmy Johanne Kirstine Larsen
------ Jan Lavrits Nielsen
------ Adrian Peter Adriansen
------ Hans Jansen Schmidt
------ Grith Gerdt Olsen Schmidts
------ Ole Gerdtsen Schmidt
------ Pieter Gerdtsen Schmidt
------ Gerdt Gerdtsen Schmidt
------ Jens Theissen Schmidt
------ Jacob Theijsen Schmidt
------ Christian Theissen Schmidt
------ Crilles Theissen Schmidt
------ Ehm Theis Jensen Schmidts
------ Gerdt Theissen Schmidt
------ Jens Gerdtsen Schmidt
------ Anne Theis Jansens
------ Marchen Theis Jansens
------ Gerdt Theis Jans
------ Anne Crilles Jansens
------ Marchen Crilles Jansens
------ Jan Dirksen Alberdt
------ Jakob Dirksen Mørk
------ Crilles Dirksen Albert
------ Ole Svendsen Broder
------ Marchen Gerdt Theissens
------ Theis Jansen Schmidt
------ Gerdt Jansen Schmidt
------ Marchen Jan Tønnesen Drakers
------ Anne Jan Tønnesen Drakers
------ Theis Jacobsen Schmidt Drakers
------ Jan Jacobsen Schmidt
------ Agth Jacob Theisen Schmidts
------ Marchen Jacob Theisen Schmidts
------ Geert Jacobsen Schmidt
------ Tønnes Jacobsen Schmidt
------ Marchen Jan Tønnesen Drakers
------ Marchen Jacob Jansen Raagaards
------ Theis Christiansen Schmidt
------ Agth Christian Theissen Schmidts
------ Trein Christian Theissen Schmidts
------ Marceh Iver Andersen Skovhuus
------ Agth Crilles Theissen Schmidts
------ Jan Jacob Tønnesen Huck
------ Theis Jan Jacobsen Huck
------ Crilles Jan Jacobsen Huck
------ Theis Otto Christian Schmidt
------ Anne Jacob Pietersen Schmidts
------ Mathias Jacobsen Schmidt
------ Marchen Jacob Pietersen Schmidts
------ Gerdte Jacob Pietersen Schmidts
------ Leisbeth Jacob Hansen Hiulbergs
------ Elne Jacob Hansen Hiulbergs
------ Geert Jensen Schmidt
------ Leisbeth Jens Geertsen Schmidts
------ Niel Jens Geertsen Schmidts
------ Trein Jan Theissen Skoemagers
------ Theis Sørensen Pedersen
------ Pieter Sørensen Pedersen
------ Sidse Søren Pedersens
------ Lars Larsen Laugøe
------ Geert Sørensen Pedersen
------ Dirch Ludvig Jensen
------ Gertrud Niels Sørensens
------ Niel Gerdt Theissens
------ Trein Geert Theissens
------ Niels Gerdt Theijsen
------ Sidse Geert Theissens
------ Ane Geert Theissens
------ Niels Jansen Holte
------ Jan Nielsen Holte
------ Pieter Jansen Jacob
------ Afh Peter Jansens
------ Jan Peter Jansen
------ Trein Peter Jansens
------ Marchen Peter Jansens
------ Zibrandr Crillesen Zibrandt
------ Trein Zibrandt Crillesens
------ Ahf Zibrandt Crillesens
------ Agth Zibrandt Crillesens
------ Grith Zibrandt Crillesens
------ Johanne Hans Olsen Broders
------ Dirch Jacobsen Mørch
------ Christen Jacobsen Mørch
------ Marchen Jacob Mørchs
------ Mette Jacob Mørchs
------ Hans Jacobsen Mørch
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Marchen Geret Jansen Schmidts
------ Jan Geertsen Schmidt
------ Jacob Geertsen Schmidt
------ Hanne Petrine Clausen Kromann
------ Jacob Thorvald Schmidt
------ Trein Jens Hansen Svanes
------ Crilles Pittersen
------ Peter Alfred Petersen
------ Edvard Jacob Petersen
------ Peter Cornelius Petersen
------ Trein Peter Hendrichsen Strømbergs
------ Peter Theodor Schmidt
------ Leudo Jan Rasmussen Jans
------ Anna Jensine Schmidt
------ Mathilde Hansine Schmidt
------ Ehm Jacob Tønnesen Hucks
------ Jacob Theissen Schmidt
------ Trein Henrik Crillesen
------ Christian Theissen Schmidt
------ Lejsbeth Petersen
------ Jan Theisen Schmidt
------ Jens Theisen Schmidt
------ Pitter Jacobsen Bacher
------ Niel Bacher
------ Jab Crillesen Wybrandt
------ Marchen Jan Wybrandts
------ Geert Dichsen Buur
------ Johanne Guldborg
------ Emma Guldborg
------ Grith Geert Jansens
------ Jan Theis Jansen
------ Geert Theis Jansen
------ Trein Jansen
------ Karen Anders Agerlins
------ Geert Schmidt
------ Sophie Schmidt
------ Marchen Schmidt
------ Niel Schmidt
------ Tønnes Schmidt
------ Laura Schmidt
------ Crilles Cornelius Carl Jans
------ Ane Cornelius Carlsen Jans
------ Grethe Cornelius Carlsen Jans
------ Carl Cornelius Jans
------ Trine Emilie Jans
------ Niel Pieter Nielsen Kromanns
------ Emma Caroline Bothmann
------ Lars Pedersen Busk Malm
------ Jacob Larsen Malm
------ Grith Palm Mogensen Palms
------ Niel Dirck Jansen Tydsks
------ Ane Peter Sørensens
------ Dirch Peter Sørensen
------ Trein Peter Sørensens
------ Marchen Maria Amalie Jensen
------ Crilles Dirchsen
------ Trein Cornelia Dirchsen
------ Matthias Bertelsen Riber
------ Carl Peter Riber
------ Anna Petrine Riber
------ Peter Gerhard Riber
------ Niel Jan Raagaards
------ Carl Jansen Jans
------ Tønnes Jensen Magleby
------ Jan Geertsen Raagaard
------ Niel Jan Raagaard
------ Ane Jan Raagaard
------ Marchen Jan Raagaard
------ Trein Jan Raagaard
------ Gert Jansen Raagaard
------ Frederikke Jan Raagaard
------ Crilles Jansen Raagaard
------ Grith Jan Raagaard
------ Willum Petersen Bacher
------ Aght Villum Bacher
------ Peter Villum Bacher
------ Crilles Villum Bacher
------ Marchen Villum Bacher
------ Carl Peter Riber
------ Oline Petrine Munch
------ Marchen Jansen
------ Jacob Jensen
------ Dirch Peter Jensen
------ Marchen Christine Jensen
------ Jens Andreas Andersen
------ Anna Kristensen
------ Margrethe Valborg Johansen
------ Pieter Isbrandtsen Krabbe
------ Hendrik Corneliussen Palm
------ Grethe Mathilde Malm
------ Trine Hansine Holte
------ Anna Dorthea Cornelia Petersen
------ Christiane Cornelia Petersen
------ Karen Anna Hansen
------ Gerda Jensine Hansen
------ Grith Zibrandt Crillesen
------ Leisbeth Jan Willumsen
------ Grith Riber
------ Villiam Peter Riber
------ Carl Georg Holte
------ Poul Mathias Petersen
------ Anna Marie Larsen
------ Martin Christian Riber
------ Ellen Marie Riber
------ Gerhard Niels Riber
------ Ellen Adriansen
------ Adrian Mathias Riber
------ Neel Ahf Riber
------ Bertel Peter Riber
------ Emmy Valborg Petersen
------ Ingeborg Margrethe Petersen
------ Oskar Valdemar Hansen
------ Christian Valdemar Hansen
------ Knud Valdemar Hansen
------ Gert Dirch Jansen
------ Marchen Gerda Jansen
------ Dirch Gerhard Jansen
------ Niel Zibrandtsen
------ Ellen Elisabeth Raagaard
------ Hans Villum Bacher
------ Ane Riber
------ Ejner Gerhard Riber
------ Trein Riber
------ Isbrandt Petersen
------ Gerda Ellen Petersen
------ Hans Jansen Schmidt
------ Marchen Eibert Pedersens
------ Karen Hans Pietersen Werths
------ Bodil Hans Pietersen Werths
------ Niels Jensen Oppesundby
------ Matthias Johannsen Severin
------ Bodil Mathias Severins
------ Caroline Mathias Severins
------ Gottfred Mathiasen Severin
------ Ane Mathias Severins
------ Niels Jensen Oppesundby
------ Peter Jacobsen Schmidt
------ Jacob Eriksen Gjørtler
------ Jacob Jansen Larsen
------ Eduard Mathias Eriksen Gjørtler
------ Jacob Nicolai Eriksen Gjørtler
------ Niels Hansen Taarnby
------ Harald Julius Hansen Taarnby
------ Trine Caroline Isbrandtsen
------ Hanne Peter Hendriksen Strømbergs
------ Hansine Mathilde Hein
------ Ellen Marie Riber
------ Anders Bentzen Thuesen
------ Anne Lars Hansen Castrups
------ Marchen Lars Alberdtsens
------ Trein Lars Alberdtsens
------ Pieter Larsen Albert
------ Marne Theis Theissens
------ Jakob Jansen Passer
------ Marchen Jakob Passers
------ Ane Jacob Passers
------ Peder Emil Sørvin
------ Marchen Wilhelm Sørvins
------ William Harald Sørvin
------ Ane Zibrandt Albertsens
------ Crilles Dirchsen
------ Marchen Gerdt Jørgensen Zvigtenbergs
------ Geert Petersen Larsen
------ Marchen Peter Larsens
------ Lars Petersen Larsen
------ Lars Herman Dirchsen
------ Ane Christine Dirch Larsens
------ Marchen Dirch Larsens
------ Trein Dirch Larsens
------ Marie Elisabeth Dirch Larsens
------ Grethe Dirchsen
------ Christian Jensen Bøgvald
------ Alma Jensine Strø
------ Grith Jacob Andersen Bagers
------ Niel Peter Matthiessen Ribers
------ Ellen Laurine Sørvin
------ Jan Willumsen Buur
------ Marchen Vilhelmine Jansen Buur
------ Ane Geert Theissens
------ Trein Cornelia Dirchsen
------ Christine Marie Høffner
------ Marie Oline Petersen
------ Peter Villum Petersen
------ Crilles Petersen
------ Emma Margrethe Petersen
------ Ellen Karla Petersen
------ Neel Cornelia Petersen
------ Karen Anna Hansen
------ Gerda Jensine Hansen
------ Niel Hansine Jacobsen
------ Ingeborg Dorthea Petersen
------ Gerda Albertine Petersen
------ Laura Nielsine Petersen
------ Gert Jacob Ludvig Petersen
------ Peter Lars Albert Petersen
------ Marie Regner
------ Mary Regner Glad
------ Bertha Regner Glad
------ Peter Regner Glad
------ Anna Elisabeth Schmidt
------ Albert Johan Christensen
------ Peter Olsen Jans
------ Neel Cornelia Petersen
------ Julie Mathilde Ottosen
Konfirmeret i Store Magley kirke
------ Agth Cornelius Cornelissen
------ Grith Mathias Schmidts
Konfirmeret i Store Maglæeby kirke
------ Rasmus Jacobsen
Konfirmeret i Store Malgeby kirke
------ Jan Jacobsen Schmidt
------ Grith Jan Palmsen Friises
------ Palm Jansen Friis
------ Albert Jansen
------ Ane Theis Jensens
------ Axel Martin Agerlin
Konfirmeret i Store Tåstrup kirke
------ Ane Andersdatter
------ Maren Hansdatter
------ Hans Christian Arieldsen
------ Niels Christian Arieldsen
------ Dorthea Arieldsen
Konfirmeret i Strøby
------ Thomas Eiberg Hansen
Konfirmeret i Sulsted kirke
------ Ane Marie Christensen
Konfirmeret i Sundby Kirke
------ Anna Lovise Schwartz
------ Jensine Caroline Schwartz
------ Marry Jacobine Schwartz
------ Niels Nielsen
------ Marken Jansen
------ Elo Gertin Aagaard
------ Leonora Constantine Juliane Petersen
------ Anna Nielsine Petersen
------ Anna Nielsine Strøbæk
------ Herman Emanuel Christian Nielsen
------ Christian Ludvig Petersen
------ Niels Nielsen
------ Marken Jansen
------ Elo Gertin Aagaard
------ Leonora Constantine Juliane Petersen
------ Jan Ole Jansen
------ Herman Emanuel Christian Nielsen
------ Ludvig Petersen
------ Birthe Margrethe Johanne Hansine Svart
------ Anna Margrethe Frederikke Svart
------ Maren Jensen Øer
------ Laurs Andersen Resen
------ Christen Andersen Resen
------ Karen Andersdatter Resen
------ Anne Andersdatter Resen
------ Anne Margrethe Andersdatter Resen
------ Kristine Andersdatter Resen
------ Anders Andersen Resen
------ Maren Cathrine Andersdatter Resen
------ Frederikke Mathilde Petersen Carlskov
------ Frederikke Mathilde Petersen Carlskov
------ Jens Christensen Boubjerg
------ Else Bovbjerg
------ Kristen Bovbjerg
------ Niels Kristian Bovbjerg
------ Anders Kristian Bovbjerg
------ Mette Kirstine Mikkelsdatter
------ Christian Mikkelsen
------ Lars Christian Jacobsen Gade
------ Ane Kirstine Jacobsen Gade
------ Margrethe Jacobsen Gade
Konfirmeret i Svebølle kirke
------ Jens Peter Nielsen
Konfirmeret i Svinninge Kirke
------ Johanne Marie Knudsdatter Jensen
Konfirmeret i Svogerslev Kirke
------ Camilla Flyge Østergaard
Konfirmeret i Svorgerslev Kirke
------ Lukas Østergaard Christiansen
------ Christian Flyge Østergaard
Konfirmeret i Sædder Kirke
------ Maren Jeppesdatter
Konfirmeret i Sædder Kirke, Præstø
------ Jens Johansen
Konfirmeret i Særløse kirke
------ Ane Sophie Christophersen
------ Hans Christophersen
------ Morten Ludvig Larsen
------ Lars Peder Frederik Larsen
------ Lars Peder Christoffersen
------ Maren Kirstine Christoffersen
Konfirmeret i Søbder Dalby kirke
------ Johanne Margrethe Jensen
Konfirmeret i Søby kirke
------ Søren Jensen Søgaard
Konfirmeret i Sölde kirke, Sverige
------ Marie Kirstine Andersen
Konfirmeret i Sønder Dalby kirke
------ Inger Sophie Jensen
Konfirmeret i Sønder Vinge kirke
------ Nielsine Severine Frederiksen
------ Frederik Christian Frederiksen
------ Kamilla Severine Elisabeth Mortensen
------ Anine Kathrine Mortensen
------ Karles Severin Mortensen
------ Oskar Kristian Marius Frederiksen
------ Sigvald Frederik Peter Mortensen
------ Oskar Helner Mortensen
------ Jensine Marie Mortensen
Konfirmeret i Sønderhaa kirke
------ Ane Marie Andersen
------ Jakob Overgaard
Konfirmeret i Sønderup
------ Bodil Ravn Pedersen
Konfirmeret i Sønderup kirke
------ Ole Ravn Pedersen
Konfirmeret i Tarm kirke, Egvad Sogn
------ Johan Ransag Schou
Konfirmeret i Terslev Kirke
------ Lars Madsen Niebe
------ Kristen Ivarsen
------ Hans Johannes Jacobsen
------ Karen Marie Jacobsen
------ Jens Jacobsen
Konfirmeret i Them
------ Karen Frandsdatter
Konfirmeret i Them Kirke
------ Jens Frandsen
------ Ane Johanne Frandsdatter
------ Jørgen Frandsen
Konfirmeret i Thirstrup kirke
------ Anders Marius Kjeldsen
------ Karl Andreas Kjeldsen
------ Julie Kristine Marie Kjeldsen
------ Ane Kirstine Marie Kjeldsen
------ Margrethe Hansine Kjeldsen
------ Frederikke Elisabeth Kjeldsen
Konfirmeret i Thisted Kirke
------ Nicoline Jelling Pedersdatter
------ Maren Cathrine Pedersdatter Jelling
------ Niels Severin Pedersen Knakkergaard
------ Niels Pedersen Knakkergaard
------ Karen Marie Jelling Pedersdatter
------ Nicolai Pedersen Jelling
------ Kristen Riis Knakkergaard
------ Jensine Kirstine Knakkergaard Bunch
------ Andreas Emil Knakkergaard Bunch
------ Anne Severine Andersdatter Baun
------ Henrik Bunch
------ Bolette Kirstine Bunch
------ Christiane Bunch
------ Ane Kirstine Bunch
------ Jens Christian Bunch
------ Lars Andreas Bunch
------ Christine Cathrine Andersen Christiansdatter Neumünster
------ Nicoline Andersen Christiansdatter Neumünster
------ Jensine Andersen Christiansdatter Neumünster
------ Marcus Jensen Wilsted
------ Ane Helene Ditlevsdatter
------ Mette Kirstine Jensen Wilsted
------ Julius Christian Ditlev Jensen Wilsted
------ Marthe Julie Jensen Wilsted
------ Peder Christian Pedersen Jelling
------ Hans Jochum Andersen Christiansen Nuemünster
------ Christen Knakkergaard Riis
------ Johan Henrik Kornelius Riis
------ Christiane Marie Amalie Riis
------ Marie Riis
------ Anna Bunch
------ Jens Peter Bunch
------ Jens Nordentoft Bunch
------ Jens Nordentoft
------ Peder Nørgaard Knakkergaard
------ Else Knakkergaard
Konfirmeret i Thisted kirke i Påsken
------ Karen Marie Riis Knakkergaard
------ Maria Andersen Christiansdatter Neumünster
konfirmeret i Thisted Kirke, Thisted Amt
------ Guddich Willadsen Momtoft
Konfirmeret i Thisted kirke, Tvilling med Ane Helena
------ Christine Ditlevsen
Konfirmeret i Thorsager kirke
------ Søren Andersen
------ Jens Andersen
------ Jacob Andersen
------ Anders Sørensen
------ Jens Jensen Holst
------ Lars Christian Pedersen Bach
------ Søren Sørensen Kjær
------ Peter Pedersen Bach
------ Margrethe Sørensen Kjær
------ Birthe Marie Pedersen Bach
------ Karen Marie Holst
------ Søren Kjær Pedersen
------ Ejnar Sørensen Kjær
------ Christiane Augusta Pedersen Bach
------ Eleonora Petrea Pedersen Bach
------ Cathrine Pedersen Bach
------ Anton Pedersen Bach
------ Anna Kathrine Sørensen Kjær
------ Ane Kirstine Sørensen
------ Marie Kirstine Sørensen Prang
------ Rasmus Jensen Holst
------ Karen Andersen Rønde
------ Rasmus Andersen Rønde
------ Jens Andersen Rønde
------ Ane Margrethe Andersen Rønde
konfirmeret i Thorsted kirke
------ Else Marie Jensdatter Kiærgaard
------ Anders Christian Jensen Kiærgaard
------ Anders Korsgaard Andersen
Konfirmeret i Thorup kirke
------ Niels Jensen Petersen
Konfirmeret i Thureby kirke
------ Sofie Emilie Jensen
Konfirmeret i Thøstrup kirke
------ Ane Kirstine Mogensen Friis
------ Martinus Pedersen
------ Kirstine Pedersen
Konfirmeret i Tikøb kirke
------ Bente Kirstine Ottesen
Konfirmeret i Tilst kirke
------ Johannes Bach
Konfirmeret i Tirsted kirke
------ Rasmine Christensen
------ Elise Marie Christensen
Konfirmeret i Todbjerg Kirke
------ Dorthea Rasmussen Bach
------ Rasmus Rasmussen Bach
------ Søren Jensen Søgaard
------ Ole Peter Sørensen Søgaard
------ Jens Sørensen Søgaard
------ Maren Sørensdatter
------ Anders Sørensen Søgaard
------ Søren Jensen Søgaard
------ Ellen Marie Jensen
------ Ellen Marie Sørensen
------ Berta Marie Sørensen
------ Søren Brun Sørensen
------ Kjerstine Sørensen
------ Jens Jensen Sørensen
------ Rasmine Sørensen Søgaard
------ Signe Petra Bach
------ Rasmus Bach
------ Ane Dorthea Bach
------ Cecilie Marie Bach
Konfirmeret i Todbjerg Kirke, Todbjerg sogn
------ Ellen Pedersdatter
------ Thomas Pedersen
Konfirmeret i Tornby kirke
------ Peder Jensen
------ Mette Marie Jensdatter
------ Inger Jensdatter
------ Ellen Marie Hansdatter
------ Niels Christian Jørgensen
------ Marie Jørgensen
------ Inger Cathrine Jørgensen
------ Christen Hansen Christensen
------ Ida Marie Nielsen
------ Mariane Nielsen
------ Karen Marie Nielsen
------ Niels Jørgen Nielsen
------ Christen Christian Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Jens Jørgen Nielsen
------ Marius Nielsen
------ Ellen Cathrine Nielsen
------ Valdemar Nielsen
------ Maria Vadsager
------ Nicoline Pedersen
------ Mariane Martine Pedersen
------ Lars Peter Pedersen Vadsager
Konfirmeret i Tornby kirke, døbt samme dag
------ Jørgen Andreas Jørgensen
------ Martin Marinus Jørgensen
------ Marius Peter Jørgensen
konfirmeret i Torsted Kirke, Hundborg Herred, Thisted Amt
------ Niels Jensen Kiærgaard
Konfirmeret i Tostrup kirke
------ Hendrik Frederik Sørensen
Konfirmeret i Tranebjerg kirke
------ Andreas Frantz Albert Ivarno Schou
------ Sophus Vilhelm Schou
Konfirmeret i Trige kirke
------ Anders Rasmussen Thustrup
------ Anders Daniel Pedersen
------ Else Marie Josephsdatter
Konfirmeret i Trige kirke, Århus Amt
------ Anne Rasmusdatter
------ Kirsten Rasmusdatter
Konfirmeret i Trinitatis kirke
------ Julie Marie Villumsen
Konfirmeret i Tureby kirke
------ Niels Peter Larsen
------ Karen Edith Larsen
Konfirmeret i Tveje Merløse Kirke
------ Hans Jensen
------ Karl Olaf Petersen
------ Arne Munch Christensen
Konfirmeret i Tødsø kirke
------ Anders Cornelius Andersen
------ Ida Cathrine Andersen
------ Ane Marie Andersen
------ Kristiane Andersen
Konfirmeret i Tølløse
------ John Kjeld Poulsen
Konfirmeret i Tølløse kirke
------ Anne Jørgensdatter
------ Anne Marie Jørgensdatter
Konfirmeret i Tøstrup kirke
------ Kirsten Marie Pouline Rasmussen
------ Søren Christensen Smed
------ Mariane Christensdatter
------ Christen Sørensen
------ Severine Caroline Christine Laursen
------ Caroline Dorthea Laursen
------ Ane Kirstine Seiersen
------ Jørgen Peter Seiersen
------ Ejner Herman Seiersen
------ Torvald Seiersen
------ Knud Brask Gyldensløv Seiersen
------ Petrea Nielsen
------ Peder Christensen Kahr
------ Jens Marius Kruse
------ Ane Kirstine Johansen Boie
------ Anton Marius Madsen
------ Kirstine Margrethe Madsen
------ Katrine Madsen
------ Kristen Johnsen Madsen
------ Jens Madsen
------ Rudolf Simonsen
------ Ole Sørensen
------ Mads Sørensen
------ Maria Cathrine Sørensdatter
------ Ane Marie Sørensdatter
------ Jens Madsen
Konfirmeret i Tårbæk kirke
------ Ole Alfred Julian Wøldike
------ Else Marie Kirstine Wøldike
Konfirmeret i Tårbæk, Sokkelund, København
------ Eli Kristian Johan Wøldike
------ Bodil Elisabeth Wøldike
------ Ingeborg Margrethe Wøldike
------ Olaf Boje Wøldike
------ Ludvig Johan Wøldike
------ Ellen Margrethe Christensen
------ Alfred Bent Christensen
------ Arne Peter Christen Christensen
------ Kurt Johan Christensen
Konfirmeret i Tårnby Kirke
------ Laurits Martin Styrmand Nielsen
------ Hans Peter Nielsen
------ Anne Margrethe Nielsen
------ Caroline Rebekka Jensen
------ Peter Edvard Jensen
------ Anders Andreassen Agerlin
------ Adrian Pittersen
------ Hans Peter Bergmann
------ Gertrud Niels Sørensens
------ Ane Dircksen
------ Marchen Espen Theissens
------ Anna Marie Thornberg
------ Jens Nielsen Fersing Taarnbye
------ Lars Pieter Jensen
------ Niels Bastiansen
------ Af Jan Olsens
------ Wilhelmine Marie Clemmensen
------ Threin Johanne Crillesen
------ Marchen Svendsen
------ Jan Ole Jansen
------ Crilles Andersen
------ Peter Anders Christensen
------ Edvard Gerdsen
------ Hans Michael Morten Lindgreen
------ Hans Cornelius Ohlsen
------ Crilles Larsen Jansen
------ Ellen Bacher
------ Dirch Cornelius Dirchsen
------ Oskar Reinholdt Persson
------ Niels Corneliussen
------ Sofus Thorvald Alsø
------ Jens Poul Petersen
------ Jensine Amalie Jørgensen Schjolte
------ Peter Bacher
------ Else Pedersdatter
------ Margrethe Larsen
------ Dorothea Ludvigsen
------ Christian Frederik Petersen
------ Amalia Frederiksen
Konfirmeret i Taars kirke
------ Mariane Christensen
Konfirmeret i Udby kirke
------ Ellen Jensen
Konfirmeret i Ugerløse kirke
------ Ane Kirstine Larsdatter
Konfirmeret i Uggerby Kirke
------ Anne Ovesdatter
Konfirmeret i Ugilt kirke
------ Hans Olesen
------ Jens Christian Lodsen Mortensen
Konfirmeret i Valby Kirke, Frederiksborg Amt
------ Ane Margrethe Ithsdatter
Konfirmeret i Valby Kirke, Helsinge
------ Ane Kirstine Iths
------ Johanne Ithsdatter
Konfirmeret i Valby Kirke, Holbo Herred
------ Morten Larsen
Konfirmeret i Valby Kirrke, Helsinge
------ Jacobine Ithsdatter
Konfirmeret i Vallekilde kirke
------ Frederikke Christensdatter
Konfirmeret i Valsølille kirke
------ Marie Kirstine Hansen
------ Jens Christian Hansen
------ Maren Hansen
------ Birthe Sophie Hansen
------ Christian Hansen
------ Ane Marie Hansen
------ Johan Hansen
------ Ellen Sophie Hansen
------ Jens Peter Vilhelm Hansen
------ Lars Peter Hansen
------ Niels Hansen
------ Lisbeth Jensdatter
------ Niels Jacobsen
------ Inger Marie Jacobsdatter
------ Johan Christian Jacobsen
------ Hans Johansen
------ Ludwig Jensen
------ Anders Wilhelm Jensen
------ Peder Christian Jensen
------ Ane Marie Jensen
------ Rasmus Johansen
------ Wilhelm Christian Waldemar Hansen
------ Maren Kirstine Eriksen
------ Anders Eriksen
------ Laurids Wilhelm Kjølstad Johansen
------ Vilhelm Sofus Hansen
------ Kristian Konrad Hansen
------ Erik Julius Grundsøe Hansen
------ Frederik Hermann Hansen
------ Poul Alfred Hansen Grundsøe
------ Christian Andersen
------ Karen Marie Eriksen
------ Henning Eriksen
------ Frida Eriksen
------ Ane Marie Stedstrup
------ Ane Marie Nielsdatter
------ Ane Kirstine Nielsdatter
------ Lars Nielsen
------ Ane Sophie Nielsdatter
------ Peder Kristian Jørgensen
------ Anton Marius Andersen
------ Kristine Andersen
------ Valdemar Olsen Larsen
------ Karl Børge Larsen
------ Bent Hjort Andersen
------ Elly Hjort Andersen
------ Adeleide Pouline Julie Møller
------ Ane Sophie Nielsen
------ Christian Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Johanne Dorthea Sørensen
------ Julius Martin Sørensen
------ Niels Peder Nielsen
------ Peter Vilhelm Christensen
Konfirmeret i Valsølille kirke, bor i Fuglsangshuset
------ Hans Jensen
Konfirmeret i Valsølille, Jydstrup Valgmenighed
------ Niels Peder Hansen
Konfirmeret i Vanløse, Adventskirken
------ Sofia Østergaard Frølander
Konfirmeret i Vejerslev kirke
------ Søren Henning Jensen Stoffer
------ Petronelle Kirstine Christensen
------ Kristian Willumsen Vester
------ Elly Vester Pedersen
Konfirmeret i Vejlby kirke
------ Else Marie Cortsen
------ Johanne Kathrine Boesen
------ Maren Johansen
------ Marius Johansen
------ Ane Marie Andersen
------ Niels Sofus Andersen
------ Petra Nielsen
------ Elise Marie Pedersen
------ Sophus Wendelboe Horch
------ Rasmus Thomasen Krog
------ Søren Peter Thomasen Krog
Konfirmeret i Vejleby kirke
------ Lars Peter Christensen
------ Karen Kristine Christensen
------ Karen Jensdatter
------ Dorthe Kirstine Christensdatter
------ Søren Christensen
Konfirmeret i vellev kirke
------ Jens Christensen
------ Mette Christophersen
------ Christopher Knakkergaard
------ Maren Helene Christoffersen
------ Helene Maren Christoffersen
------ Hans Larsen
------ Anders Jørgen Andersen
------ Niels Jensen Andersen
------ Kristian Karl Andersen
------ Steen Kristian Andersen
------ Mathilde Karoline Frederiksen
------ Jens Jensen Christoffersen
------ Anton Peder Jensen Stoffer
------ Jens Kristjan Jensen Stoffer
------ Anders Peder Jensen Stoffer
------ Jens Martin Jensen Stoffer
------ Ane Marie Sørensdatter
------ Hansine Kirstine Jensen
------ Holger Marius Glud
------ Kristine Karoline Knakkergaard
------ Ane Helga Marie Knakkergaard
------ Chresten Andersen
------ Marinus Arenfeldt Andersen
------ Marie Nielsine Andersen
------ Arne Karl Kristian Andersen
------ Anders Karl Andersen
------ Eva Jensine Andersen
------ Karen Marie Knakkergaard
------ Maren Johanne Stoffer
------ Rasmus Jensen
------ Mathilde Caroline Glud
Konfirmeret i Vellev kirke, 1. søndag efter Påske
------ Rasmus Jensen
------ Jens Jensen Christophersen
Konfirmeret i Vellev kirke, 1.Søndag efter Påske
------ Christen Jensen
------ Kirstine Christophersen
------ Maren Margrethe Christophersen
------ Karen Marie Christophersen
------ Laurs Jensen Christophersen
Konfirmeret i Veng Sogn, Skanderborg Amt
------ Johan August Andersen
Konfirmeret i Vennebjerg kirke
------ Johanne Marie Andersdatter
------ Ane Kirstine Jensdatter
Konfirmeret i Vesløs kirke
------ Kirsten Josephsen
Konfirmeret i Vester Assels kirke
------ Johanne Andersen Ladefoged
------ Anders Josef Andersen Ladefoged
------ Mads Chrsitan Andersen Ladefoged
konfirmeret i Vester Vandet Kirke
------ Christina Nielsdatter Broe
------ Niels Christian Poulsen Brandi
konfirmeret i Vester Vandet Kirke, Thisted Amt
------ Povel Nielsen Møller
------ Bodil Cathrine Christensdatter Bach
------ Niels Christensen Draxbech
------ Christen Olsen Christensen Stentoft
------ Birthe Marie Christensdatter Stentoft
Konfirmeret i Vester Velling kirke
------ Simon Andersen
------ Egon Martin Jensen
Konfirmeret i Vesterborg kirke
------ Jens Rasmussen
Konfirmeret i Vetterslev kirke
------ Jens Hansen
Konfirmeret i Vigersted kirke
------ Carl Christian Jørgensen
Konfirmeret i Villerselv kirke
------ Jens Kristensen Knakkergaard
Konfirmeret i Villerslev kirke
------ Niels Jensen
------ Stine Pedersdatter Knakkergaard
------ Poul Nielsen Knakkergaard
------ Karen Nielsdatter Knakkergaard
------ Niels Pedersen Knakkergaard
------ Bodild Kathrine Pedersdatter Knakkergaard
------ Zidsel Pedersdatter Knakkergaard
------ Jens Peter Madsen
------ Kristen Jensen Knakkergaard
------ Hanne Jensen Knakkergaard
------ Jens Knakkergaard
Konfirmeret i Villersø kirke, se noter
------ Margrethe Jensdatter
Konfirmeret i Vindeby kirke
------ Anne Christine Ziersen
------ Ane Kathrine Ziersen
------ Hans Christian Ziersen
------ Maren Johanne Ziersdatter
Konfirmeret i Vindinge kirke, Roskilde Amt
------ Karen Sofie Sørensen
Konfirmeret i Virring kirke
------ Ane Marie Pedersen
------ Marie Kirstine Jensine Borup
Konfirmeret i Vivild kirke
------ Anders Stephansen
------ Kirsten Marie Stephansdatter
------ Johannes Stephansen
------ Jens Nørager Stephansen
------ Eva Stephansen
------ Thomas Stephansen
------ Karl Stephansen
------ Christen Stephansen
------ Steffen Stephansen Nielsen
------ Poul Hougesen
------ Houge Nielsen
------ Søren Peter Nielsen Houges
------ Anton Nielsen
------ Sanne Marie Nielsen
------ Marie Johanne Nielsen Hougesen
------ Houge Poulsen
------ Ane Sophie Nielsdatter
------ Johanne Marie Nielsdatter
------ Mette Nielsdatter
------ Peder Nielsen
------ Houge Nielsen
------ Eva Poulsen
------ Mette Marie Poulsen
------ Andrea Marie Poulsen
------ Stephan Poulsen
------ Poul Hougesen Poulsen
------ Peder Hougesen Poulsen
------ Kirstine Marie Poulsen
------ Andreas Steffensen Hougesen
------ Signe Margrethe Hougesen
------ Anna Poulsen Hougesen
------ Mary Kathrine Poulsen Hougesen
------ Hugo Anders Poulsen
------ Steffen Karlsen
------ Andrea Marie Thomine Steffensen Thomsen
------ Villy Poulsen
------ Mette Marie Andersdatter
------ Anders Christensen
------ Ane Andrea Andersen
------ Rasmus Thorsin Andersen
------ Mette Marie Andersdatter
------ Asta Marie Mogensen
------ Dagny Leonia Mogensen
------ Anna Kirstine Mogensen
------ Johannes Mogensen
------ Margon Thun Madsen
------ Inga Thun Madsen
------ Peder Kristian Thun Madsen
------ Ernst Thun Madsen
------ Niels Thun Madsen
------ Viggo Thun Madsen
------ Petra Marie Pedersen
Konfirmeret i Voldby kirke
------ Marie Steffine Jensen Kruse
------ Johannes Jensen Kruse
------ Niels Andersen
------ Ellen Andersdatter
Konfirmeret i Voldum Kirke
------ Dorthe Sørensdatter
------ Kirsten Madsdatter
Konfirmeret i Vor Frelser kirke
------ Tonni Birkedal Hansen
------ Solveig Kamma Birkedal Hansen
------ Rosa Kristine Birkedal Hansen
------ Christiane Kirstine Kjølstad
Konfirmeret i Vor Frelsers Kirke
------ Laura Rasmine Schwartz
------ Else Ane Jacobine Strømberg
Konfirmeret i Vrigsted kirke
------ Rasmus Ole Frederiksen
Konfirmeret i Værslev kirke
------ Karen Marie Jacobsen
------ Else Marie Jacobsen
------ Mathilde Jacobsen
Konfirmeret i Wibye kirke, Viby sogn
------ Povel Larsen
Konfirmeret i Ydby kirke
------ Kirsten Catarina Carstensdatter
Konfirmeret i Ø.Hassing, Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
------ Aurelius Immersen
Konfirmeret i Øde Førslev kirke
------ Johanne Sophie Jørgensdatter
------ Birthe Jørgensdatter
------ Niels Jørgensen
------ Hans Jørgensen
------ Ane Kirstine Jørgensdatter
Konfirmeret i Ødum kirke
------ Rasmus Kjær Sørensen
------ Kristian Brun Sørensen
------ Kiersten Rasmusdatter
Konfirmeret i Ødum Kirke, Ødum sogn
------ Magdalene Rasmusdatter
Konfirmeret i Øland kirke
------ Karen Marie Jensdatter
Konfirmeret i Ølsemagle kirke
------ Maren Frederiksdatter
------ Ane Kirstine Frederiksdatter
------ Jens Frederiksen
------ Frederik Frederiksen
------ Bodil Jensdatter
Konfirmeret i Ørslev kirke
------ Hans Frederik Jensen
Konfirmeret i Ørsted kirke
------ Niels Andersen
------ Else Marie Jensen Skipper
------ Niels Peder Jensen Schou
------ Else Marie Pedersen Boie
------ Ane Marie Nielsen
Konfirmeret i Ørum Kirke
------ Ane Margrethe Sørensen
------ Jens Sørensen
------ Kirsten Marie Sørensen
------ Ane Margrethe Sørensen
------ Rasmine Margrethe Sørensen
------ Sigrid Marie Nielsen
------ Jens Johnsen Charles Nielsen
------ Hans Peter Hansen
------ Kristian Mogensen Friis
------ Johannes Sørensen
------ Niels Sørensen
------ Frederik Sørensen
------ Karne Frederikke Sørensen
------ Krista Nielsine Sørensen
------ Martha Johanne Sørensen
------ Asta Sørensen
------ Jens Rønde Jacobsen
------ Søren Hansen
------ Sørine Kirstine Sørensen
------ Søren Alfred Sørensen
------ Ane Margrethe Sørensen
------ Aage Richard Rasmussen Bonde
------ Knud Rasmussen Bonde
------ Alma Dora Rasmussen Bonde
------ Johan Albert Rasmussen Bonde
------ Jens Theodor Rasmussen Bonde
------ Harald Johannes Rasmussen Boie
------ Poul Henry Rasmussen
------ Nanna Sofie Rasmussen
------ Iris Kirstine Rasmussen
------ Henry Nielsen
------ Meta Jensine Nielsen
------ Herman Rikardt Nielsen
------ Ejner Johannes Nielsen
------ Anna Elisabeth Nielsen
------ Magda Jenny Nielsen
Konfirmeret i Ørum Kirke, 1. søndag efter Påske
------ Ane Katrine Sørensen
Konfirmeret i Øsløs kirke
------ Peder Andersen
------ Anders Bundgaard Christensen
Konfirmeret i Østbirk kirke
------ Andreas Olaus Christian Schou
------ Karen Marie Benedicthe Schou
------ Christian Peter Jensen
Konfirmeret i Øster Alling kirke
------ Anders Peter Mogensen
------ Christen Mogensen
------ Martinus Sørensen
Konfirmeret i Øster Assels Kirke
------ Ane Jensen Kristensen
------ Inger Kathrine Andersen Ladefoged
------ Wilhelm Andersen Ladefoged
Konfirmeret i Øster Vandet Kirke, Thisted Amt
------ Anna Kierstine Christensdatter Stentoft
Konfirmeret i Østnirk kirke
------ Elisabeth Schou
Konfirmeret i Aagerup kirke
------ Ruth Lisa Holm Petersen
------ Eva Kirsten Holm Petersen
Konfirmeret i Aalsø kirke
------ Søren Kristensen
Konfirmeret i Aalum kirke
------ Christa Kjeldsen
------ Helga Kjeldsen
------ Christa Kjeldsen
------ Helga Kjeldsen
Konfirmeret i Aarhus Domkirke
------ Johanne Caroline Marie Andersen
------ Einar Meyer
------ Ane Margrethe Elisabeth Andersen
Konfirmeret i Aarslev kirke
------ Jensine Jensen
Konfirmeret Islands Brygge
------ Lilly Dagmar Birkedal Hansen
Konfirmeret Islands brygge kirke
------ Max Otto Birkedal Hansen
Konfirmeret Islands Brygge, Gunløgsgade 11
------ Dagny Johanne Kristine Hansen
Konfirmeret iStore Magleby kirke
------ Augusta Mathilde Passer
Konfirmeret jvf. vielsen
------ Frits Christian Petersen
Konfirmeret Koed Kirke, 14 Aar gammel
------ Peder Jensen Didrich
Konfirmeret Kundby Kirke 14. april 1901
------ Sofus Emanuel Schou
Konfirmeret Marie Magdalene kirke
------ Søren Johnsen
------ Maria Cathrine Pedersdatter
Konfirmeret Matr. 163, Badstuevælen 10, Dragør
------ Anne Rasmus Cornellissen Jans
Konfirmeret Mørkøv Kirke 12. April 1896
------ Albert Oluf Kristian Schou
Konfirmeret NordrupØster kirke
------ Maren Hansdatter
Konfirmeret o Vier kirke
------ Marius Martinus Krog
Konfirmeret på Bornholm
------ Jens Jensen Sommer
Konfirmeret påsken i Skt.Mortens kirke
------ Peder Nielsen Knakkergaard
konfirmeret Ringsted kirke
------ Hans Friderich Johansen
Konfirmeret Skamstrup Kirke 5.Oktober 1902
------ Ingeborg Elisabeth Nielsen
Konfirmeret Skt.Mariæ kirke, bopæl Strandgade 63,st. Skt.Olai Sogn, Helsingør
------ Olivia Ane Christine Christiansen
Konfirmeret Skt.Mariæ kirke, Helsingør
------ Hilda Sofie Frederikke Nielsen
Konfirmeret Store Magleby kirke
------ Marchen Jacob Rasmussen Jans
------ Rano Anders Andersen Skoemagers
------ Jacob Rasmussen Jans
------ Ane Hendriks Pietersen Strømbergs
------ Ane Pieter Schwartz
------ Pieter Pietersen Schwartz
------ Jan Petersen Schwartz
------ Crilles Jacobsen Jans
------ Ane Jacob Rasmussen Jans
------ Peter Jacobsen Jansen
------ Leisbeth Jacob Rasmussen Jans
------ Anders Andersen Bødker
------ Ane Anders Andersen Skoemagers
------ Neel Cornelius Jansen Rasmuss
------ Peter Sivertsen Bleeg
------ Leisbeth John Ammundsen
------ Marchen Hans Klingenberg
------ John Henrik Klingenberg
------ Ane Eduardsen Ivert Passers
------ Peter Jacob Hansen
------ Marchen Hendrik Strømbergs
------ Pieter Hendriksen Strømberg
------ Anders Hendriksen Strømberg
------ Ehm Hendriks Strømbergs
------ Karen Hendrik Pietersen Strømberg
------ Jan Hendriksen Strømberg
------ Jacob Hendriksen Strømberg
------ Hendrik Hendriksen Strømberg
------ Povel Johnsen Kromann
------ Grith Jan Espengreens Olsen
------ Else Rasmus Cornelissen Jans
------ Pieter Rasmussen Jans
------ Jan Rasmussen Jans
------ Leisbeth Rasmus Cornelissen Jans
------ Kirstene Rasmus Cornelissen Jans
------ Marchen Jens Hansen Svane
------ Marchen Jan Hansen Rasmus
------ Trein Crilles Jacobsen Hucks
------ Maria Mathilde Rosalie Lundøe
------ Ane Jan Berthelsen Mørchs
------ Ole Andersen Agerlin
------ Niels Jansen Holte
------ Rasmus Jacobsen Jans
------ Maria Christen Greisens
------ Inger Jacob Rasmussen Jans
------ Jørgen Corneliussen Palm
------ Thomas Jacobsen Jans
------ Hanne Olivia Svane
------ Marchen Tønnes Jansen Theis
------ Niels Pietersen Steffen
------ Jan Jansen Jans
------ Crilles Jansen Jans
------ Trein Hendrik Crillesen Palm
------ Leisbeth Anders Pietersen Schmidts
------ Mette Palm Christensen Friises
------ Ehm Isbrandt Pietersen Schmidts
------ Louis Nicolai Christian Fischer
------ Joseph Christian Fischer
------ Niels Simonsen Jylle
------ Anne Jacob Jacobsen Snedkers
------ Peder Simonsen Jylle
------ Jens Simonsen Jylle
------ Kirstine Simon Nielsen Jylles
------ Johanne Simon Nielsen Jylles
------ Marchen Peder Ollins
Konfirmeret Trinitatis kirke
------ Maren Charlotte Davidsen
Konfirmeret Valsølille kirke
------ Johanne Hansen
------ Caroline Marie Andersen
------ Mariane Eriksen
------ Frederikke Eriksen
Konfirmeret Vester Brønderslev, Børglum Herred, Hjørring Amt
------ Jens Poulsen
Konfirmeret Vester Hvidbjerg
------ Jens Peter Nielsen
Konfirmeret Vigersted kirke
------ Niels Andersen
Konfirmeret Vor Frelser kirke
------ Hans Jacob Klingenberg
Konfirmeret, Store Tåstrup, Merløse, Holbæk
------ Peder Hansen
Konfirmermet i Store Magleby kirke
------ Christian Svendsen Præst
konfirmert Christianshavn; Vor Frelsers Kirke
------ Anna Wilhelmine Fischer
Konfirmert Gudhjem kirke
------ Morten Mogensen
Konfirmert i Elsted kirke
------ Søren Peter Bjerregaard Sørensen
Konfirmert i Store Magleby kirke
------ Niels Peter Schmidt
------ Dirch Jørgen Blichmann
Konfirmert i Thorsted kirke
------ Anne Jensdatter Kiærgaard
Konfirmert, 1736 i Nors Kirke, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Anders Lauridsen Vestergaard
Konfirmreret i Sejerslev kirke
------ Dagny Louise Pedersen
Konfirmréret i Store Magleby kirke
------ Diderik Olsen Wass
------ Trein Dirch Jansens
Konfirmret i Dragør kirke
------ Thora Amalie Schmidt
------ Anna Jacobine Palm
------ Laurits Glad
Konfirmret i Nimtofte kirke
------ Marie Johansen Boie
Konfirmret i Sejerslev kirke
------ Anne Pedersdatter
Konfirmret i Snedsted Kirke, Hassing Herred, Thisted Amt
------ Christen Pedersen Borregaard
Konfirmret i Store Magleby kirke
------ Ane Jacob Tønnesen Capitain
------ Christian Jacobsen Borg
------ Christian Cornelius Petersen
------ Dirk Jansen Jakob
Konfirmret i Thisted Kirke
------ Anne Marie Pedersdatter
Konformeret i Kr. Eskildstrup kirke
------ Rasmus Hansen
Konfrimeret i Store Magleby kirke
------ Dirk Jansen Jans
------ Trijn Dirk Pietersen Tiemanns
Konge af Britanien Angel
------ Wihtlaeg Konge af Britanien
------ Wihtlaeg King of Britain Angel
konge af både Danmark og Sverige.
------ Erik Sejrsæl
Konge af hele Frankrig
------ Chlotar den 1 af All France
Konge af Kent, 488-516,
------ Aesc Konge af Kent
Konge af Sverige
------ Olof Skötkonung
Konge i Danmark 1095-1103
------ Erik den 1 Svendsson Eiegod
Kongedamshuset, født Allindemagle Sogn
------ Hans Hansen
Kongedamshuset, Valsølille
------ Hans Hansen
Kongedamshuset, Valsølille Sogn, Ringsted
------ Hans Kristoffer Hansen
Kongedamshuset, Valsølille, Ringsted
------ Karen Kirstine Hansen
------ Marie Kirstine Hansen
Kongedamshuset, Valsølille, Ringsted, Sorø Amt
------ Hans Erik Hansen
Kongelig Fødselsstiftelse København
------ Johanne Sophie Nielsdatter
Kongens Lyngby
------ Else Marie Kirstine Wøldike
------ Sanne Lindstrøm
------ Camilla Dominic
------ Wilfrid Vianen
Kongens Lyngby, Sokkelund, København
------ Hans Jørgen Petersen
------ Hanne Petersen
------ Svend Axel Pedersen
------ Hans-Jørgen Petersen
Kongensgade 1, Hjørring By, Hjørring Amt
------ Marthinus Flensted
Kongensstræde, Fredericia Trinitatis S, Elbo H, Vejle A
------ Alfred Simon Elkrog
Kongevejen 20, Dragør
------ Kirsten Niels Kromann
Kongevejen 25/Magstræde 1, Dragør
------ Neele Pieter Cornelissens
------ Gerrit Olsen Smed
------ Mourids Jensen Møller
------ Sass Pieter Olsen Smeds
------ Neele Pieter Cornelissens
Kongevejen 25/Magstræde 1, Dragør, flere ægteskaber
------ Gerrit Olsen Smed
Kongevejen 27/Magstræde 2, Dragør
------ Hendrik Jansen Jans
------ Trein Christopher Jans
Kongevejen 6/Stralsundstræde 2, Dragør
------ Pieter Nielsen Maglebye
Kongevejen 6/Stralsundstræde 2, Dragør, flere ægteskaber
------ Grith Mathias Schmidts
Kongevejen, Dragør
------ Carl Isbrandt Petersen
------ Carl Isbrandt Petersen
Kongevejshospitalet i Sønderborg
------ Günter Holler
Kongos kirke
------ Karen Elisabeth Dråby Andersen
Kongsberg,Norge
------ Thor Johan Christian Heramb
------ Sara Ernestine Mariane Von Ditten
------ Lars Guldbrandsen Heram
------ Ursula Christiane Grønlund
------ Eline Birgitte Heramb
Kongsted kirke
------ Inger Sophie Jensen
------ Sofie Emilie Jensen
Kongsted, Bredstrup S, Elbo H, Vejle A
------ Hans Jørgensen
------ Mette Jeppesdater
------ Mads Jørgensen
------ Jørgen Madsen
------ Mads Madsen
------ Mette Madsdatter
------ Maren Madsdatter
------ Knud Madsen
------ Birte Jørgensdatter
------ Giertrud Pedersdatter
Kongsted, Bredstrup S, Elbo H, Vejle A i en alder af 81 år
------ Anne Madsdatter
Kongsted, Bredstrup S, Elbo H, Vejle A i en alder af ca. 46 år
------ Knud Madsen
Kongstrup, Holbæk Amt
------ Niels Pedersen
Konmfirmeret i Dragør kirke
------ Gerda Petrine Nielsen
Kopuleret i huset (tilh. Trh. Domkirke) ('Hans A. Røst' vitne)
------ Anders Andersen Rist
Korgsbølle Sogn, Odense Amt
------ Jens Peter Wetche
Kornerup kirke
------ Inge Tove Dora Jensen
Korning kirkegård
------ Carl Dalman Olsen
------ Abelone Pedersen
Korning, Vejle Amt
------ Peder Carlsen
------ Carl Dalman Olsen
------ Abelone Pedersen
------ Peder Jensen
------ Christian Christopher Carlsen
------ Tonne Carlsen
------ Maren Marie Carlsen
------ Anna Margrethe Carlsen
Korsgaard, Tornby Sogn, Hjørring Amt
------ Anton Marius Jørgensen
Korsgaard, Tvorup, Thisted Amt
------ Peder Hansen
Korslund, Hellevad, Dronninglund, Hjørring
------ Lars Pedersen Holst
Korsløkke Kirkegård, Odense
------ Anne Grethe Mikkelsen
Korsløkke Kirkegård, Odense, Odense Amt
------ Vagn Aage Mikkelsen
Korsør
------ Herman Olav Rasmussen
------ Agnes Thora Mathilde Jans
------ Christian Hansen
------ Jens Hansen
------ Hansine Marie Madsen
------ Agnes Kirsten Schiellerup
------ Hanne La Cour Kristensen
------ Poul Nielsen
------ Peder Hansen
------ Jens Hansen
------ Karen Marie Christensen
------ Vilhelm Iversen
------ Kirsten Iversen
------ Hans Richart Ottosen
------ Carl Henrich Valentin Schau Nielsen
------ Ingeborg Hansine Larsen
------ Carla Cecilie Valentin Schau Nielsen
------ Jytte Margrethe Schau Nielsen
Korsør kirke
------ Agnes Kirsten Schiellerup
Korsør Sogn
------ Merete Jans
Korsør Sogn, Sorø Amt
------ Johannes Hansen
------ Jens Peter Christian Harald Jensen
------ Jens Jensen
------ Karen Jørgensen
------ Marie Hansine Madsen
Korsør; Halsskov
------ Laurits Nikolai Christiansen
kort efter vielsen
------ Ole Hansen Drejer
Korup Skov, Nimtofte Sogn, Randers Amt
------ Inger Marie Nielsen
Korupskov, Koed, Sønderhald, Randers Amt
------ Anton Marius Jensen
Koudal, Vellev Sogn
------ Niels Andersen
Kousted
------ Inger marie Møller
Kousted Sogn
------ Inger Marie Møller
Koustru, Tøstrup Sogn, Randers Amt
------ Laurs Laursen
Koustrup, Nimtofte Sogn, Randers Amt
------ Anders Pedersen Bjerregaard
Koustrup, Tøstrup Sogn, Randers Amt
------ Maren Laursen Rasmussen
------ Laurs Rasmussen
------ Rasmus Jensen
Kr. Hyllinge Kirke
------ Julius Philip Jørgensen
------ Kristian Frederiksen
------ Karen Margrethe Frederiksen
------ Viggo Olander Frederiksen
------ Erna Lilian Frederiksen
------ Else Østergaard Jørgensen
------ Lillian Østergaard Jørgensen
Kr. Hyllinge Kirke.
------ Julius Philip Jørgensen
------ Christine Elfrida Østergaard
Kr. Hyllinge Kirkegård
------ Lillian Østergaard Jørgensen
Kr. Hyllinge Mark
------ Inga Birthe Jørgensen
Kr.Hyllinge
------ Anette Rasmussen
Kr.Hyllinge Kirke
------ Niels Verner Frederiksen
------ Else Marie Frederiksen
------ Mary Østergaard Jørgensen
------ Jørgen Østergaard Jørgensen
------ Poul Kristian Jørgensen
------ Henning Frede Jørgensen
------ Kaj Aage Larsen
------ Elsebeth Klarskov Nielsen
------ Mette Østergaard Jørgensen
------ Inga Birthe Jørgensen
------ Frans Axel Kirkemann Andersen
------ Lars Bo Christiansen
------ Christian Flyge Østergaard
------ Camilla Flyge Østergaard
Kr.Hyllinge Kirkegård
------ Christine Elfrida Østergaard
Kr.Hyllingeparken 64
------ Christine Elfrida Østergaard
Krabberup,Brunby,Malmohus,Sweden
------ Peder Stigsen til Krabberup Krognos
Krabbesholm, Skyum Sogn
------ Frederikke Marie Jensen
Krabbesholmsvej 1, Brønshøj
------ Frithiof Rossen
Kradberg Mark, Hornslet Sogn, Randers Amt
------ Hans Henrik Ryssel Nielsen Støve
------ Dødfødt Dreng
Kradbjerg
------ Mads Christensen
Kradbjerg bye,Hornslet sogn,Øster Lisbjerg,Randers
------ Jens Søgaard Brix
Kradbjerg Mark, Hornslet Sogn
------ Frederik Nielsen Støve
------ Jenny Nielsen Støve
------ Kirstine Nielsen Støve
------ Margrethe Nielsen Støve
------ Marie Nielsen Støve
------ Otto Nielsen Støve
------ Peter Nielsen Støve
------ Rasmus Nielsen Støve
------ Svend Nielsen Støve
------ Astrid Jensen
Kradbjerg, Hornslet Sogn
------ Søren Bødker Andersen
------ Ane Marie Pedersdatter
Kradbjerg, Hornslet Sogn, Randers Amt
------ Johanne Sørensdatter
------ Hans Sørensen
------ Ane Cortsen
------ Karen Mortensdatter
------ Ane Margrethe Cortsdatter
------ Karen Jørgensdatter
------ Søren Hansen
------ Mariane Hansen
------ Michel Andersen
------ Mette Jensdatter
------ Jens Michelsen
------ Ane Kirstine Michelsdatter
------ Kirsten Michelsdatter
Kradbjerg, Hornslet, Randers
------ Niels Smed Sørensen
------ Mette Pedersdatter
------ Christiane Andersdatter
------ Bodil Andersdatter
Kradbjerg, Randers Amt
------ Jens Jensen
Kradbjerg, Øster Lisbjerg, Hornslet Sogn, Randers
------ Maren Cortsen
------ Ane Cortsen
------ Anders Christian Cortsen
Kragebrohuset, Ørslev Sogn
------ Peder Jørgen Christensen
Kragehauge
------ Peder Jensen
------ Joseph Johansen
------ Kirsten Truelsdatter
Kragehauge, Haraldsted
------ Bodil Josephsdatter
Kragehauge, Haraldsted, Sorø Amt
------ Joseph Johansen
------ Søren Christophersen
------ Christopher Sørensen
------ Maren Sørensdatter
------ Bodil Josephsdatter
------ Kirsten Truelsdatter
------ Sidsel Marie Pedersdatter
------ Niels Hansen
------ Niels Nielsen
Kragehauge, Haralsted, Sorø Amt
------ Peder Nielsen
Kragelund kirke
------ Ane Skygge Christensen
------ Søren Nielsen Wacherhausen
------ Jens Møller Sørensen
Kragelund kirke, Viborg Amt
------ Ane Marie Møller Jensen
------ Søren Sørensen
Kragelund Sogn, Randers Amt
------ Else Sofie Nielsdatter
Kragelund Sogn, Viborg Amt
------ Ane Skygge Christensen
------ Skygge Christen Thomasen Kikgaard
------ Ane Kirstine Mortensdatter
Kragenæs,Birket,Lolland
------ Johanne Kirstine Klinke
Kragerup, Ørslev Sogn, Holbæk Amt
------ Gunnar Albert Jensen
------ Henning Harry Jensen
Kragkær, Dråby Sogn, Randers Amt
------ Jens Jørgensen Møller
Kragshede, Vellev Sogn, Viborg Amt
------ Søren Andersen
------ Dorthe Rasmusdatter
Kraidbjerg, Hornslet Sogn, Randers Amt
------ Johanne Marie Sørensdatter
Krajbjerg Mark, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers
------ Jenny Signe Jensen
Krakow, Poland
------ Richia Sventoslava Princess of Poland
------ Boleslaw III The Wrymouth Duke of Poland
Krarup By, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Peder Andersen
------ Marie Kirstine Pedersen
------ Anders Peder Pedersen
------ Ane Dorthe Kirstine Pedersen
------ Laurs Pedersen
Krarup, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Peder Sørensen
------ Mette Kirstine Sørensdatter
------ Kirsten Marie Sørensdatter
Kreiberg Sogn, Rødding Herred, Viborg Amt
------ Zifsel Svenningsdatter
------ Svenning Svenningsen
------ Poul Christensen
Krematoriet
------ Jacob Mathiasen Schmidt
------ Emma Caroline Bothmann
Krik, Vestervig Sogn
------ Mikkel kristian Kristensen
krillinge Mark, Kavslunde S, Vends H, Odense A
------ Anders Christophersen
Kringelgaarden, Nødager Sogn, Randers Amt
------ Per Ejnar Laursen
Kristiansgade 59, Vor Frue Sogn, Aalborg
------ Svend Ivan Brandt
Kristianskirken, Enghaveplads, København V.
------ Freddy Brix
------ Birgit Pedersen
Kristianssund N, Norge
------ Gurli Angvik Albrecht
------ Grete Angvik
Kristianstad, Sverige
------ Per Olsson
------ Märtha Larsdotter
Kristikirke Kirkegård
------ Magdalene Sørensen
Kristkirke kirkegård
------ Johan Carl Galberg
Kristkirke Sogn, København
------ Magdalene Sørensen
------ Johan Carl Galberg
Kristkirke, København
------ Solveig Alice Hansen
Kristkirken
------ Willy Jansen Hejnsvig
------ Else Margrethe Albrecht
Kristkirken, Enghave, Sokkelund, København
------ Birgit Pedersen
Kristkirken, København
------ Aage Albrecht
------ Rosa Rosalie Hjermind
------ Otto Ernst Friedrich Vilhelm Hofmann
------ Ingolf Vilhelm Hjermind Hansen
------ Svend Aage Hjermind
------ Ilse Ida Aline Hjermind Hofmann
------ Rosalina Johanne Hjermind Hansen
------ Arne Agerlin
------ Anne Agerlin
------ Ernst Aksel Agerlin
Kristkirkens Sogn, København Amt
------ Poul Henry Hansen
Kristrup kirke
------ Niels Knudsen
------ Kristian Rasmussen Haugaard
------ Johanne Christensdatter
------ Eva Sophie Andreasen
------ Jens Andreasen
------ Kirstine Pedersen
------ Jens Anton Pedersen
------ Ane Jensine Andreasen
------ Jens Kristian Laursen
------ Laurits Peter Laursen
------ Laurs Pedersen
------ Kirsten Marie Christensen
------ Niels Christian Hougaard Pedersen
------ Johanne Marie Nielsen
------ Søren Sørensen
------ Birthe Nielsdatter
------ Jacob Nielsen
------ Maren Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Marie Helene Nielsen
------ Ane Sørsine Boie
------ Lars Pedersen
------ Kirsten Marie Christensdatter
------ Peder Smed
------ Gjertrud Jensdatter
Kristrup kirke, Hjemmedøbt den 6.februar 1853
------ Kristian Laursen
Kristrup kirkegård
------ Kristian Rasmussen Haugaard
------ Jens Andreas Amdi Stephansen
------ Ane Jensine Andreasen
------ Mette Marie Pedersen
Kristrup Mark
------ Jens Andreas Amdi Stephansen
------ Ane Jensine Andreasen
Kristrup Sogn, Hjørring Amt
------ Ane Marie Andersdatter
Kristrup Sogn, Randers Amt
------ Jens Andreasen
------ Peder Laursen
------ Kirstine Pedersen
------ Jens Anton Pedersen
------ Ane Jensine Andreasen
------ Søren Sørensen
------ Mette Marie Sørensen
------ Maren Nielsen
------ Niels Nielsen
------ Marie Helene Nielsen
------ Mette Marie Nielsdatter
------ Kirstine Marie Sørensen Kastrup
------ Niels Sørensen
------ Mette Marie Rasmussen Hougaard
------ Anders Henriksen
------ Ane Birgitte Andersen
------ Kristian Laursen
------ Lars Pedersen
------ Kirsten Marie Christensdatter
------ Christen Pedersen
------ Sophie Pedersen
------ Jens Christian Laursen
------ Marie Sophie Laursen
------ Jens Andersen
------ Peder Pedersen
------ Gjertrud Jensdatter
Kristrup, Randers
------ Mette Sørensdatter
------ Søren Andersen
------ Kristian Rasmussen Haugaard
------ Johanne Christensdatter
Kristrup, Skt.Hans Sogn, Hjørring Amt
------ Christine Emilie Larsen
Kristrupvej, Randers
------ Søren Peter Hougaard Petersen
------ Mette Marie Pedersen
Krog
------ Egon Martin Jensen
Krogsbek sogn Randers amt
------ Else Marie Pedersdatter
Krogsbæk Aogn, Randers Amt
------ Peder Pedersen
Krogsbæk kirke
------ Søren Basse Sørensen
------ Peder Pedersen
------ Anne Jensdatter
------ Mette Andersdatter
------ Søren Skovfoged Pedersen
------ Søren Sørensen Basse
------ Else Marie Pedersdatter
------ Kirsten Pedersdatter
------ Anders Pedersen
------ Peder Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Else Marie Pedersdatter
------ Søren Rasmussen
------ Inger Kirstine Rasmussen
Krogsbæk kirke, første ægteskab, Søren
------ Else Marie Pedersdatter
Krogsbæk kirke, Søren Sørensen Basse
------ Else Marie Pedersdatter
Krogsbæk Kirkegård
------ Maren Pedersdatter
------ Anders Sørensen Hovgaard
------ Jens Andersen
------ Mette Kirstine Andersdatter
Krogsbæk Sogn
------ Maren Pedersdatter
------ Anders Sørensen Hovgaard
------ Jens Andersen
------ Mette Kirstine Andersdatter
------ Mette Madsdatter
Krogsbæk Sogn, Randers Amt
------ Peder Pedersen
------ Anne Jensdatter
------ Peder Overgaard
------ Mette Andersdatter
------ Peder Pedersen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Peder Pedersen
------ Ane Jensdatter
------ Anders Pedersen
------ Maren Pedersdatter
------ Else Marie Pedersdatter
------ Michel Pedersen
------ Anders Sørensen Hovgaard
------ Jens Pedersen Kudsk
------ Jens Andersen
------ Mette Kirstine Andersdatter
------ Mette Madsdatter
------ Mette Andersdatter
------ Mads Andersen
------ Martin Mortensen
------ Anders Peter Mortensen
------ Mogens Thomasen
Krogsbølle Sogn, Odense Amt
------ Christine Wetche
------ Karen Marie Wetche
Krogsgård, Nørhaa
------ Ole Gyrup Jørgensen
------ Jørgen Nicolai Jørgensen
------ Mariane Jørgensen
------ Maren Jørgensen
Kronobergs Lan, Sverige
------ Elna Bengtsdatter
Krudthuset, Jystrup Sogn, Sorø Amt
------ Cathrine Margrethe Elisabeth Jørgensen
Krukholmgård, Nakskov Landsogn, Maribo Amt
------ Helene Hanne Nathalia Hansen Klinke
------ Maren Nielsen
------ Ebba Maud Krabbe
Krummendick, Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany
------ Segebod Johansen til Mehlbeck Krummedige
Krummerup kirke
------ Valdemar Thorvald Nikolaj Jørgensen
------ Hans Jørgen Adolph Jørgensen
------ Jens Gunnar Frederiksen
------ Sofie Vilhelmine Jensen
------ Rasmine Petrea Jensen
------ Else Vera Margrethe Christensen
Krummerup kirke, Sorø Amt
------ Jens Laurentzius Jørgensen
------ Ane Marie Hansen
Krummerup Sogn, Sorø Amt
------ Ane Marie Hansen
------ Valdemar Thorvald Nikolaj Jørgensen
------ Hans Jørgen Adolph Jørgensen
------ Julie Regine Jensine Larsen
------ Laurits Karl Kristian Larsen
------ Niels Justesen
Krustrup, Skt.Hans Sogn, Hjørring
------ Jens Christian Munch Jensen
Kruusborg, Gjesing Sogn, Sønderhald Herred, Randers Amt
------ Peder Andersen Hermand
Krønge By og Sogn, Maribo Amt
------ Carl Holtze
------ Hans Jensen Holtze
------ Bodil Sofie Hansine Pedersen
Krønge Kirke
------ Carl Holtze
Krønge Sogn, Maribo Amt
------ Jens Andreas Holtze
------ Rosa Holtze
------ Evald Holtze
------ Johanne Petrea Holtze
------ Victor Møller Holtze
------ Marie Holtze
------ Christian Holtze
------ Dorthea Holtze
------ Ane Kirstine Holtze
------ Karen Holtze
------ Niels Vilhelm Holtze
------ Maren Jensdatter Holtze
Kulhuse, Dråby
------ Karen Nielsdatter
Kundby
------ Lisbeth Andreasen
------ Peder Sørensen
------ Christen Nielsen
------ Karen Ovesen
------ Niels Christensen
------ Dorthe Mortensen
------ Ingeborg Christensen
------ Jens Peter Steffensen
------ Jørgen Stephansen
------ Sidsel Pettersen Jørgensdatter
------ Rasmus Jørgensen
Kundby Kirke
------ Søren Pedersen
------ Lisbeth Andreasen
------ Andreas Hansen
------ Peder Sørensen
------ Karen Pedersdatter
------ Hans Pedersen
------ Ole Pedersen
------ Karen Ovesen
------ Birthe Pedersen
------ Knud Jensen
------ Inger Jensdatter
------ Birthe Elise Pedersen
------ Peter Christian Pedersen
------ Jens Christensen
------ Jens Peter Steffensen
------ Karen Sofie Jørgensen
------ Niels Hansen Jørgensen
------ Jørgen Stephansen
------ Karen Kirstine Nielsen
------ Stephen Jørgensen
------ Kirsten Olsen
------ Kirsten Stephensen
------ Karen Andersdatter
------ Maren Sophie Andersen
------ Jørgen Larsen
------ Anders Pedersen
------ Ingeborg Andersdatter
------ Hans Jacobsen
------ Birthe Hansen
------ Niels Hansen
------ Ane Cathrine Hansen
------ Peder Hansen
------ Jørgen Larsen
------ Ingeborg Andersdatter
------ Anders Jacobsen
------ Christiane Jacobsdatter
------ Christen Petersen
------ Karen Marie Andersen
------ Jacob Andersen
------ Ane Sophie Andersen
------ Lars Andersen
------ Mette Marie Andersen
------ Ane Kathrine Andersen
------ Hans Andersen
------ Anders Peter Andersen
------ Johannes Henrik Andersen
------ Johannes Henrik Andersen
------ Jens Gudmandsen
------ Kirsten Olsdatter
------ Anders Pedersen
------ Kaj Andersen
------ Niels Peter Pedersen
------ Johanne Sophie Andersen
------ Vilhelmine Pedersen
------ Peder Gudmandsen
------ Jens Nielsen
------ Gudmand Nielsen
------ Mette Thorkildsdatter
------ Ane Kirstine Gudmand
------ Ane Sophie Gudmand
------ Karen Marie Gudmand
------ Jens Larsen
------ Jens Gudmandsen
------ Ane Sophie Kristiansen
------ Johan Julius Schandorff Jensen
------ Ingeborg Marianne Rasmussen
------ Karen Marie Jensen
------ Søren Christian Petersen
------ Hans Christian Emil Olsen
------ Anna Sophie Pedersen
Kundby Kirke, 1. ægteskab Peder Jørgensen
------ Else Marie Nielsen Stephansen
Kundby kirke, andet ægteskab
------ Lars Jensen
------ Mette Marie Nielsen
Kundby Kirke, første ægteskab
------ Mette Marie Nielsen
Kundby Kirke, hjemmedøbt den 23.marts 1892
------ Johannes Andersen
Kundby kirke, Holbæk
------ Dorthe Mortensen
Kundby kirke, Holbæk Amt
------ Johanne Marie Knudsdatter Jensen
Kundby kirkegård
------ Dorthe Mortensen
------ Mette Marie Nielsen
------ Hans Jacobsen
------ Jacob Hansen
------ Birthe Pedersdatter
Kundby Sogn
------ Anders Pedersen
------ Mette Marie Nielsen
------ Hans Jacobsen
------ Jacob Hansen
------ Birthe Hansen
------ Niels Hansen
------ Ane Cathrine Hansen
------ Peder Hansen
------ Birthe Andersdatter
------ Kirsten Andersdatter
------ Hans Andersen
------ Christiane Jacobsdatter
------ Christen Petersen
------ Ane Cathrine Christensen
------ Marie Frederikke Christensen
------ Inger Marie Christensen
Kundby Sogn, Holbæk Amt
------ Inger Jensdatter
------ Maren Sophie Andersen
------ Anders Pedersen
------ Ingeborg Andersdatter
------ Hans Jacobsen
------ Jacob Hansen
------ Birthe Hansen
------ Niels Hansen
------ Ane Cathrine Hansen
------ Peder Hansen
------ Ane Hansen
------ Birthe Andersdatter
------ Kirsten Andersdatter
------ Hans Andersen
------ Ingeborg Andersdatter
------ Jimmy Chrstiansen
------ Jesper Christiansen
------ Steffen Christiansen
------ Jeanette Christiansen
------ Marie Pedersdatter
------ Anders Jacobsen
------ Christiane Jacobsdatter
------ Christen Petersen
------ Peter Christensen
------ Kirsten Christensen
------ Karen Sophie Christensen
------ Ane Marie Christensen
------ Jacob Christensen
------ Ellen Kirstine Christensen
------ Ane Cathrine Christensen
------ Ane Cathrine Christensen
------ Maren Christensen
------ Johanne Christensen
------ Marie Frederikke Christensen
------ Inger Marie Christensen
------ Karen Marie Andersen
------ Jacob Andersen
------ Ane Sophie Andersen
------ Lars Andersen
------ Mette Marie Andersen
------ Ane Kathrine Andersen
------ Hans Andersen
------ Anders Peter Andersen
------ Johannes Henrik Andersen
------ Johannes Henrik Andersen
------ Anders Pedersen
------ Peder Nielsen
------ Ane Andersdatter
------ Knud Madsen
------ Mads Olsen
------ Maren Knudsdatter
------ Karen Marie Larsen
------ Johannes Andersen
------ Birthe Pedersdatter
------ Kaj Andersen
------ Niels Peter Pedersen
------ Gudmand Christensen
------ Inger Sørensdatter
------ Peder Gudmandsen
------ Niels Gudmandsen
------ Ane Beathe Jensdatter
------ Jens Nielsen
------ Gudmand Nielsen
------ Gudmand Jensen
------ Ane Sophie Jensdatter
------ Ane Gudmandsdatter
------ Ane Kirstine Gudmand
------ Ane Sophie Gudmand
------ Karen Marie Gudmand
------ Lars Peder Larsen
------ Jens Gudmandsen
------ Ane Sophie Kristiansen
------ Jens Peter Rasmussen
------ Ingeborg Marianne Rasmussen
------ Karen Marie Jensen
Kundby, Holbæk
------ Niels Larsen Skop
------ Anne Christensdatter
------ Eschild Nielsen
------ Else Jeppesdatter
------ Christen Nielsen
------ Niels Christensen
------ Maren Christensen
------ Niels Christensen
------ Birthe Pedersen
------ Dorthe Mortensen
------ Ingeborg Christensen
------ Jeppe Christensen
Kundby, Holbæk Amt
------ Ole Pedersen
------ Per Stephensen
------ Johanne Stephensen
------ Jens Stephensen
------ Sidsel Stephensen
------ Ole Stephensen
------ Ole Stephensen
------ Kirsten Stephensen
------ Lars Stephensen
------ Peder Jørgensen
------ Sidsel Pettersen Jørgensdatter
------ Johanne Jørgensdatter
------ Peder Jørgensen
------ Rasmus Jørgensen
------ Lars Jørgensen
------ Jesper Christiansen
Kundby, Thorslunde, Tuse
------ Karen Pedersdatter
Kundby, Trønninge, Holbæk
------ Christen Nielsen
Kundby,Holbæk
------ Andreas Hansen
------ Inger Magdalene Rasmussen
Kundby.Holbæk
------ Andreas Kind Pedersen
Kundbyy kirke
------ Johan Peter Rasmussen
Kunsby kirke
------ Niels Pedersen
Kurlandsgade 17, Sundby Sogn, København Amt
------ Villy Cornelius Strøbæk
Kvam, Nord-Fron
------ Harald Gudrødsson Grenske
Kvanløse kirke
------ Lars Sørensen
------ Ane Kathrine Rasmussen
------ Lars Hansen
------ Jens Anders Hansen
------ Birte Marie Hansdatter
------ Maren Sophie Hansdatter
------ Karen Kirstine Hansen
------ Kirsten Hansen
------ Birthe Marie Larsdatter
------ Maren Hansdatter
------ Niels Larsen
Kvanløse kirke, Holbæk
------ Nora Alvilde Pedersen
Kvanløse Sogn, Hlbæk Amt
------ Lars Jensen
Kvanløse Sogn, Holbæk Amt
------ Jens Anders Hansen
------ Birte Marie Hansdatter
------ Maren Sophie Hansdatter
------ Karen Kirstine Hansen
------ Kirsten Hansen
------ Birthe Marie Larsdatter
------ Juliane Hansen
------ Anne Hansdatter
------ Jens Larsen
------ Hans Larsen
------ Anne Larsdatter
Kvernæs i Throndhjems Stift
------ Niels Lauridsen Actander
Kvidinge, Söder Åsbo, Skåne
------ Otto Steenberg
------ Elna Jönsdotter
Kvikne, Tynset
------ Even Steensen Meldahl
Kvinderup, Slangerup
------ Anne Olsdatter
Kvislemark Sogn
------ Anna Kathrine Lovise Lerche
------ Anne Katrine Lovise Lerche
Kvisthus, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Christian Rickard Rasmussen Bonde
Kvisthuset, Ramten Hede, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Johan Albert Rasmussen Bonde
------ Jens Theodor Rasmussen Bonde
Kvisthuset, Ørum Sogn, Randers Amt
------ Aage Richard Rasmussen Bonde
------ Jensine Henriette Jensen
Kvorning Sogn, Viborg Amt
------ Jens Jespersen Brixen
------ Rasmus Christensen Brixen
------ Cecilie Jespersen
------ Jens Jespersen Brixen
Kværkeby kirke
------ Marie Karoline Jensen
------ Frederik Jensen
------ Ole Larsen
------ Kirsten Nielsen
------ Niels Hansen
------ Birthe Jørgensdatter
------ Christen Sophus Nielsen
Kværkeby kirke, Hj.Døbt 17.aug.1823
------ Kirsten Nielsen
Kværkeby kirke, Plejedatter
------ Caroline Jensen
Kværkeby Mark, Ringsted
------ Marie Karoline Jensen
Kværkeby Sogn, nu gårdmand i Egerup, Bringstrup Sogn, Sorø Amt
------ Christen Sophus Nielsen
Kværkeby Sogn, Sorø Amt
------ Jens Ejner Nielsen
------ Peder Andersen
------ Hans Kisbye Hansen
------ Ane Sophie Schiødt
------ Hans Jensen
------ Karen Kristine Larsen
Kværkeby, Ringsted
------ Niels Hansen
------ Birthe Jørgensdatter
Kværkeby, Ringsted, Sorø Amt
------ Caroline Jensen
------ Kirsten Nielsen
------ Emma Cecilie Christensen
Kyndeløse
------ Frands Oluf Jørgensen
Kyndeløse Sydmark
------ Mary Østergaard Jørgensen
------ Else Østergaard Jørgensen
------ Lillian Østergaard Jørgensen
Kyndeløse, Kyndeløse Mark
------ Jørgen Østergaard Jørgensen
Kypros
------ Erik den 1 Svendsson Eiegod
Kyringe
------ Ane Pedersdatter
------ Ferdinand Anton Enevoldsen
------ Anne Olesdatter
------ Anna Andersdatter
------ Sophie Amalie Hansdatter
------ Sidsel Andersdatter
------ Hans Olsen
Kyringe, Stenmagle Sogn
------ Rasmus Pedersen
Kyringe, Stenmagle Sogn, Alsted, Sorø
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen
Kyringe, Stenmagle Sogn, Sorø Amt
------ Jacob Pedersen
------ Maren Nielsdatter
------ Maren Ferdinandsdatter
------ Ane Marie Pedersdatter
------ Ane Pedersdatter
------ Rasmus Pedersen
------ Søren Pedersen
------ Ferdinand Anton Enevoldsen
------ Anne Olesdatter
------ Anne Marie Ferdinandsdatter
------ Ole Ferdinandsen
------ Hans Ferdinandsen
------ Anna Andersdatter
Kyringe, Stenmagle Sogn, Sorø Amt, Ringsted
------ Peder Jacobsen
Kyringe, Store Tåstrup
------ Anders Olsen
------ Eleonora Olsdatter
Kyringe,Tåstrup sogn, Merløse herred, Sorø Amt
------ Niels Peder Hansen
Kær, Sulsted, Sulsted by, Aalborg
------ Johanne Kirstine Christensdatter
Kær, Vadum, Øster Halne by , Ålborg
------ Lars Christensen
Kær, Vadum, Øster Halne by, Ålborg
------ Maren Jensdatter
------ Marianne Larsdatter
------ Jens Larsen
Kær, Øster Hassing, Ensiddere, Rugholm, Aalborg Amt
------ Ane Marie Nielsdatter
------ Ane Johanne Nielsdatter
------ Jens Christian Nielsen
------ Christen Nielsen
------ Maren Nielsdatter
------ Anders Rugholm Nielsen
Kærby, Rørby, Holbæk Amt
------ Christen Madsen
Kærbye, Rørby, Holbæk Amt
------ Maren Jørgensdatter
------ Jens Christensen
------ Mads Christensen
------ Peder Christensen
Kærende Mark i Koed Sogn
------ Christen Johansen Boie
Kærende Mark, Koed Sogn, Randers Amt
------ Harriet Nielsine Simonsen
------ Karla Johanne Simonsen
------ Karen Irene Simonsen
------ Ketty Ingrid Linda Simonsen
------ Ingrid Hougaard
------ Petrea Nielsen
------ Pedernille Rudolfsdatter
------ Karoline Dorthea Kirstine Johansen
------ Jørgen Nikolai Johansen
------ Ane Margrethe Kristensen
------ Johannes Alfred Jensen
------ Ane Jensen
Kærende, Koed Sogn
------ Ane Marie Christensen Udsen
------ Maren Nielsine Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Anton Peter Nielsen
Kærende, Koed Sogn, Randers Amt
------ Caroline Gertrud Sjørine Sørensen
------ Ane Kirstine Seiersen
------ Gunnar Niels Kristian Simonsen
------ Anton Peder Nielsen
------ Niels Jensen
------ Maren Andersdatter
------ Jens Nielsen
------ Ingeborg Nielsdatter
------ Hans Peter Pedersen
------ Rejnholdt Jørgensen
------ Ane Marie Christensen Udsen
------ Maren Nielsine Nielsen
------ Niels Peter Nielsen
------ Anton Peter Nielsen
------ Mette Marie Nielsen
------ Kristine Nielsen
------ Christen Christensen Udsen
------ Anne Kathrine Abrahamsdatter
Kæret, Ø.Hassing sogn, Ålborg amt
------ Jens Christian Sørensen
------ Christen Anton Sørensen
------ Anne Cathrine Sørensdatter
Kærnede, Koed Sogn, Randers Amt
------ Johanne Kirstine Marie Sørensen
Kærup Holme, Tømmerby sogn, Thisted Amt
------ Bjarne Bent Gravesen Kristensen
Købehavn
------ Karen Sørensdatter Mammen
------ Else Anna Margrethe Danly
Købelev
------ Hans Jacob Rasmussen
------ Karen Rasmusdatter
------ Rasmus Jørgensen Huus
------ Margrethe Rasmusdatter
------ Ane Kathrine Rasmusdatter
------ Niels Pedersen Snedker
------ Anders Jensen Fynboe
Købelev Kirke
------ Hans Jacob Rasmussen
------ Kirsten Larsdatter
------ Ane Kathrine Rasmusdatter
------ Carl Pedersen
------ Hans Jensen Pedersen
------ Karen Kirstine Pedersen
------ Niels Raahauge Pedersen
------ Hanne Katrine Rasmussen
------ Nielsine Katrine Rasmussen
------ Frederik Raahauge Rasmussen
------ Rasmus Peter kristian Rasmussen
------ Niels Pedersen Snedker
------ Ane Kirstine Nielsdatter
------ Jørgen Valerius Hansen
------ Christian Hansen
------ Sophie Amalie Hansen
------ Niels Jensen Andersen
------ Anders Jensen Fynboe
Købelev Kirke,Løjtofte Sogn
------ Karen Rasmusdatter
Købelev Kirkegård
------ Rasmus Jørgensen Huus
Købelev Sogn, Maribo Amt
------ Hans Christian Ziersen
Købelev, Lolland
------ Jørgen Rasmussen
------ Lars Rasmussen
Købelev, Lollands Nørre, Maribo
------ Eli Kristian Johan Wøldike
------ Grethe Hansen Sunke
Købelev,Lolland
------ Jørgen Rasmussen
------ Christian Krøldrup
------ Emilie Ludovina Christine Svendsen
------ Niels Pedersen Snedker
------ Peder Andersen Snedker
------ Gjertrud Rasmusdatter
------ Ane Kirstine Nielsdatter
------ Niels Nielsen
------ Jørgen Valerius Hansen
------ Christian Hansen
------ Sophie Amalie Hansen
------ Sidsel Cathrine Jensen
------ Peder Wilhelm Jensen
------ Kathrine Martine Hansdatter
------ Anne Marie Jensen
Købelev,Lolland,Roelykke
------ Jens Peter Arnold Jensen
------ Ane Kirstine Jensen
Købelev,Lolland,Schoubølle
------ Inger Kathrine Krøldrup
------ Laura Christine Krøldrup
------ Karen Alida Krøldrup
Købelev,Lolland,Schoubøllegård
------ Johanne Krøldrup
------ Marie Krøldrup
------ Inger Kristine Krøldrup
------ Christian Gulbrand Krøldrup
------ Thor Gulbrand Krøldrup
------ Karen Alida Krøldrup
Købelev,Lollands Nr.Maribo
------ Nielsine Katrine Rasmussen
------ Frederik Raahauge Rasmussen
------ Rasmus Peter kristian Rasmussen
Købelev,Lollands Nr.Maribo,Roelykke
------ Carl Pedersen
------ Hans Jensen Pedersen
------ Karen Kirstine Pedersen
------ Niels Raahauge Pedersen
Købelev,Lollands Nr.Maribo,Thorslunde
------ Hanne Katrine Rasmussen
Købelev,Roelykke,Lolland
------ Niels Jensen Andersen
Købelv,Lolland
------ Peder Clausen
Købenahvn
------ Asta Knudsen
------ Niels Bastiansen
------ Kirsten Bolette Marie Andreasen
------ Poul Oluf Pedersen
Københabn
------ Paula Mammen
Københanv
------ Antonette Kristine Nielsen
Københanv, Dragør???
------ Nicolay Wilhelm Lundøe
København
------ Johnny Arne Bærenholdt
------ Lilly Olsen
------ Irene Børger
------ Anna Edvarda Julie Edvardsen
------ Johanne Jacobine Klingenberg
------ Hans Jacob Henrik Klingenberg
------ Klingenberg
------ Niels Stein
------ Meta Petrine Strømberg
------ Henrik Laurits Glad
------ Gunnar Glad
------ Helge Strømberg Glad
------ Ellen Rigmor Glad
------ Augusta Sabina Boyesdatter
------ Aage Rasmussen
------ Jens Pietersen Skriver
------ Niels Eriksen
------ Elise Marie Boisen
------ Peter Outzen Boisen
------ Nanna Marie Frederikke Adela Boisen
------ Dore Knudsen
------ Harald Christian Plockross
------ Marie Christine Krarup
------ Christiane Jacobine Thomsen
------ Johanne Marie Dreyer
------ Thora Eudoria Schwartz
------ Thorvald Schmidt
------ Eiler Pedersen
------ Elisabeth Magdalene Thuesdatter Dorcheus
------ Louise Amalie Soldan
------ Sigurd Vilhelm Schou Poulsen
------ Bjørn Birkedal
------ Ole Bent Jørgensen
------ Fru Inge Sørensen
------ Niels Nicolaysen
------ John Andersen Schwartz
------ Magda Birkedal Hansen
------ Anne Jensine Jensen
------ Jytte Schou Poulsen
------ Christian Peter Hansen
------ Thora Elisabeth Mikkelsen
------ Hans Larsson
------ Bertel David
------ Andreas Jacob Arnold Zuschlag
------ Søren Henrichsen Giørling
------ Carl Christian Frederiksen
------ Hans Frederiksen
------ Inger Eriksdatter
------ Dorthe Eriksen
------ Marie Pouline Larsen Kjølstad
------ Johannes Laurits Hansen
------ Johan Anton Andreas Thomsen
------ Hr Binger
------ Martha Elisabeth Binger
------ Heinrich Emanuel Binger
------ Bernard Ansgar Binger
------ Max Carl Aage Alexander Rasmussen
------ Marie Elisabeth Hansen
------ Ingeborg Caroline Andersen
------ Anders Peder Andersen
------ Gerda Elisabeth Kirstine Larsen
------ Meta Christine Grundtvig
------ Niels F S G Boysen
------ Johannes Rasmussen
------ Anne Jensdatter
------ Gerhard Christopher von Krogh
------ Catharine Wilhelmine Dorothea von Krogh
------ Hedvig Hedgen Catharina von Krogh
------ Johan med Lillien Skinkel
------ Mogens Henriksen Gyldenstjerne
------ Peter Rostrup Bøjesen
------ Jens Christian Hancke
------ Carl Christian Andresen
------ Lorentz Christian Schiønning
------ Mille Mentzonia Rynning
------ Niels Andersen Skræder
------ Peder Nielsen Hertzfeldt
------ Cornelius Mouritsen Møller
------ Hans Jørgensen
------ Jan Hansen
------ Pieter Matthiessen Schmidt
------ Niels Thomsen
------ Ambrosius Leander
------ Andreas Emil Krabbe
------ Peter Anders Wiil
------ Emil Carl Frederik Vilhelm Glæsner
------ Carl Frederik Vilhelm Glæsner
------ Johanna Dorthea Vatharine Christensen
------ Peter Christian Marcher
------ Karen Marie Høel
------ Hans Martinsen
------ Anna Davidsdatter
------ Sophia Danielsen
------ Thomas Nielsen
------ Ane Hansdatter
------ Aase Meyer
------ Emilie Olivia Blaes
------ Frithiof Felix Steffensen
------ Mathilde Christine Mogensen
------ Arnold Nielsen
------ Jørgen Petersen
------ Christian Peter Christensen
------ Hans Christensen
------ Ane Pedersen
------ Poul Martin Christian Schmidt
------ Simon Bernhard Bentsen
------ Peter Bentsen
------ Johanne Cathrine Christensen
------ Jørgen Sørensen
------ Valdemar Rassow
------ Agnes Hansen
------ Dødfødt Lyngbye
------ Ejnar Hans Carl Pedersen
------ Oline Andrea Olsen
------ Rasmus Therp
------ Sidse Svindt
------ Cornelius Martin Corneliussen
------ Elly Louise Aurelia Schmidt
------ Aage Nielsen
------ Alexis Valdemar Hansen
------ Azel Julius Hansen
------ Emma Frederikke Vilhelmine Møller
------ Karl Kristjan Jensen
------ Hans Peter Jensen Svendsen
------ Hans Peter Hansen
------ Kristine Margerthe Karstensen
------ Ove Christian Rasmussen
------ Kirstine Rasmussen
------ Ole Christian Levin Christiansen
------ Mikael Johan Frederik Schiellerup
------ Frederik Schiellerup
------ Bertha Rander
------ Sigurd Dencker
------ Johanne Sofie Ahrensberg
------ Frederik P. Ahrensberg
------ Emma J. Maurer
------ Henrik Rudolf Fjeldgaard
------ Christine Hansen
------ Jakob Dirksen Mørk
------ Sophia Sabrina Danielsen
------ Ludvig Jensen
------ NN Wulff
------ Carl August Christensen
------ Harald Kristian Julius Johan Nielsen
------ Anders Christian Nielsen
------ Karen Sophie Gabrielsen
------ Fritiof Frederik Christian Hammeken
------ Niels Aage Wiliam Humle
------ Anna Marie Rasmussen
------ Johan August Paulus Poulsen
------ Amalie Hertzsprung Breuning
------ Leopold Breuning
------ A Hertzsprung
------ Harald Severin Møller
------ Victoria Frederikke Møller
------ Johannes E. Møller
------ Victor Sophus Møller
------ Anna M. Møller
------ Maria J. Møller
------ Theodora Christian Carlsen
------ Christina Persson
------ Ernst Andersen
------ Inger Hansen
------ Lars Nielsen
------ Birthe Marie Frederikke Brandt
------ Anna Martine Dybdal
------ Jens Jacob Jensen Halmand
------ Niels Tuborg Jensen
------ Karla Wanda Jensen
------ Ketty Marie Jensen
------ Rita Tuborg Jensen
------ Palle Adler Christensen
------ Mogens Adler Christensen
------ Dora Juliane Christoffersen
------ Tove Anita Jensen
------ Else Rigmor Jensen
------ Richard Villiam Knudsen
------ Elo Villiam Knudsen
------ Verner Kjæhr Madsen
------ Aase Kjæhr Madsen
------ Bibi Kjæhr Madsen
------ Anton Peder Andreas Jensen
------ Joseph Alexander Nielsen
------ Anne Marie Stoffer
------ Joan Stoffer
------ Dich Theodor Osvald Skov Stoffer
------ Kim Stoffer
------ Niels Andersen Skræder
------ Christian Brodthagen
------ Karen Gudrun Nielsen
------ Helene Eleonora Nielsen
------ Henry Valdemar Nielsen
------ Margrethe Frederikke Nielsen
------ Holger Emil Nielsen
------ Ketty Viola Marie Nielsen
------ Else Kathrine Nielsen
------ Heinrich Friederich Ditlev Hagen
------ Conrad Frederik Sophus Hagen
------ Carmen Marguerite Sørensen
------ Karen Margrethe Terchelsdatter Mammen
------ Jørgen Henrik Næwe
------ Niels Mammen
------ Bolette Cathrine Schifter
------ Gotfried Halkier
------ Lorentz Theodor Mammen
------ Hansine Rasmine Knudsen
------ Emil Lassen Mammen
------ Mathilde Jørgine Hansen
------ Otto Anton Mammen
------ Paula Mammen
------ Birthe Hemmingsen Hansen
------ Finn Mammen
------ Udøbt Mammen
------ Benny Mammen
------ Tom Mammen
------ Ann Lis Mammen
------ Curt Mammen
------ Carl Godtfred Mammen
------ Karen Else Mammen
------ Poul Mammen
------ Karen Ingeborg Wittus
------ Jens Andersen Mammen
------ Anna Amalie Wiberg
------ Niels Frederichsen Halkier
------ Sidse Friederichsdatter
------ Kirstine Marie Charlotte de Hemmer
------ August Adolph Knudsen
------ Ane Marie Hansine Rasmussen
------ Carl Georg Alfred Wittus
------ Marie Christine Rasmussen
------ Mogens Sehested
------ Lisbeth Gyldenstjerne
------ Kirsten Mogensdatter
------ Mads Christensen
------ Gerhard Johan Gottlieb Kjergaard
------ Severine Marie Bruun
------ Nielsine Severine Rafn
------ Johannes Valdemar Petersen
------ Annette Rosengreen Carlson
------ Elise Henriette Jørgensen
------ Adeleide Pouline Julie Møller
------ Alfred Henry Martin Pedersen
------ Carl Gustav Hansen
------ Bartholette Karen Johanne Rasmussen
------ Ella Theodora Møller
------ Bartholette Ulrikka Møller
------ Gotfred Johannes Møller
------ Ervin Theodor Møller
------ Alma Poula Viola Kjeldskov Hansen
------ Edith Regine Hansen
------ Eigil Vilhelm Hansen
------ Henry Viggo Hansen
------ Margrethe Thomine Hansen
------ Maren Kirstine Olivia Hansen Skafdrup
------ Jens Peter Edvard Hansen Skafdrup
------ Oline Frederikke Louise Hansen Skafdrup
------ Esther Petrea Ingeborg Hansen Skafdrup
------ Alma Laura Hansine Hansen Skafdrup
------ Ester Ingeborg Hansen Skafdrup
------ Maren Christine Elisabeth Blaase
------ Sofie Carla Martha Blaase
------ Karl Holger Sandstrøm
------ Margrethe Hansine Nicoline Borris
------ Erik Bjørn Borris
------ Olivia Borris
------ Kaj Børge Blaase
------ Ingolf Lorentz Fjeldsø Therkildsen
------ Edmund Andre Fjeldsø Therkildsen
------ Dagmar Franciska Olsen
------ Hakon Engelbrecht Ludvig Therkildsen
------ Oda E. Olsen
------ Eleonora Olsen
------ Olga Thora Olivia Olsen
------ Jensine Kristine Andersine Schwartz
------ Poul Ejlif Andersen Schwartz
------ Mary Caroline Axeline Siegfriede Hansen
------ Michael Valdemar Riis Jensen
------ Frederik Ferdinand Villiam Jensen
------ Anna Kristine Jensen
------ Alma Søderberg
------ Helge Martin Ekberg
------ Adelaide Anna Kamilla Ovine Møller
------ Robert Frands Ekberg
------ Gunnar Martin Ovin Ekberg
------ Ella Jørgine Blaase
------ Charles Conrad Blaase
------ Theodor Bruun Meinhardt Seeck
------ Anthon Henry Kuno Seeck
------ Villy Seeck
------ Peder Andreas Anton Jensen
------ Arne Madsen Keller
------ Vilhelmine Albertine Ludvigsen
------ Vilhelm Johan Nielsen
------ Vilhelm Johan Søderberg
------ Christian Brandt
------ Anton Julius Brandt
------ Anders Brandt
------ Karen Dorthea Jensen
------ Poul Erik Marinus Jensen
------ Ellen Mary Jensen
------ Bruno Jørgen Jensen
------ Anders Søndergaard
------ Ragna Viskinde
------ Bente Søndergaard
------ Ole Anton De Blanck
------ Richard De Blanck
------ Ellen Andersen
------ Aage Hansen
------ Gerda Louise Overgaard
------ Evan Hansen
------ Henry Edvard Hansen
------ Anna Amalie Ingeborg Pedersen
------ Gerda Inger Jensen
------ Helge Bæk
------ Hanne Frisk
------ Christen Arnskov
------ Karen Arnskov
------ Jørgen Beyerholm
------ Ragna Arnskov
------ Henning Jøndrup
------ Kirsten Iversen
------ Laura Kirstine Kristensen
------ Edvard Johannes Emanuel Frederiksen
------ Jørgen Gudman Frederiksen
------ Helge Bæk
------ Hanne Frisk
------ Niels Christensen Rabes
------ Inger Clausen
------ Dorothea Kirstine Andreasen
------ Petra Hansine Andreasen
------ Andrea Julie Andreasen
------ Jens Peter Christian Andreasen
------ Hans Theodor Andreasen
------ Karen Regine Andreasen
------ Engelke Hansen
------ Viggo Johannes Morrtensen
------ Emilie Theodora Olsen
------ Dorthea Josephine Olsen
------ Arthur Robert Bobrup Olsen
------ Kaj Johan Lauritsen
------ Gerda Laura Lauritsen
------ Valborg Eleonora Hjermind
------ Kaj Peter Hubert Albrecht
------ Julius Ferdinandt Petersen
------ Irene Lilly Skoglund
------ Asta Bjørnsholm Rossen
------ Anton Bjørnsholm Rossen
------ Poul Erik Madsen
------ Hans Christian Steenstrup
------ Amelie Alvilda Chrillesen
------ Ingeborg Ella Chrisllesen
------ Edith Vilhelmine Chrillesen
------ Julie Astrid Chrillesen
------ Olga Fanny Chrillesen
------ Ida Augusta Chrillesen
------ Edvin Villiam Ottesen
------ Mogens Svendsen
------ Ane Marie Johansen
------ Oscar Jørgensen
------ Iver Wilhelm Yttrup
------ Eluf Johannes Galberg
------ Conrad Johannes Galberg
------ Carla Cathrine Galberg
------ Johan Carl Galberg
------ Christian Peter Galberg
------ Karin Marchen Passer
------ Raseus Peter Julius Giese
------ Betholine Schou
------ Jens Peter Marius Christensen
------ Bodilsigne Christensen
------ Marie Bodil Nielsine Lundqvist
------ Hedvig Caroline Christiansen
------ Johannes Valdemar Christiansen
------ Ane Margrethe Christiansen
------ Birgit Nielsen
------ Kurt Ingemann Nielsen
------ Winnie Nielsen
------ Allan Ingemann Nielsen
------ Carl Henrik Lydius Meincke
------ Gertrud Ferdinandsdatter
------ Peder Nielsen Brandt
------ Caroline Vilhelmine Pedersdatter Brandt
------ Charlotte Cathrine Pedersdatter Brandt
------ Sophie Magdalene Pedersdatter Brandt
------ Johan Christian Vigilius Pedersen Brandt
------ Marie Georgine Pedersdatter Brandt
------ Peder Emilius Pedersen Brandt
------ Laura Cecilie Regine Brandt
------ Harald Christian Emanuel Brandt
------ Ejnar Valdemar Nielsen
------ Olga Husted
------ Erik Michael Sietam Christensen
------ Fritz Emanuel Nielsen
------ Hjalmar Alexius Schau Nielsen
------ Anne Irene Cathinka Schau Nielsen
------ Alma Victoria Nielsen
------ Kai Bertram Osvald Nielsen
------ Svend Alfred Nielsen
------ Tolfva Bertholine
------ Olga Alexandra Lewinsky
------ Ella Viola Nielsen
------ Thora Nielsine Winther
------ Grethe Ingeborg Schau Nielsen
------ Raakan Wilfred Schau Nielsen
------ Svend Aage Ejnar Winther Schau Nielsen
------ Lisbeth Tove Nielsen
------ Egon Shau Nielsen
------ Christian Frederik Carl Valentin Gottschalck
------ Gudrun Lydia Pedersen
------ Svend Ole Wærenstrøm Tønnesen
------ Helmer Christian Nielsen
------ Carl Erik Schau Nielsen
------ Anne Henning Olsson
------ Johanne Marie Nielsen
------ Oscar Jørgensen
------ Else Jørgensen
------ Grethe Irene Jensen
------ Aage Robert Georg Møller
------ Ellen Marie Valborg Pedersen
------ Kurt Schvartz Skavn
------ Oskar Emil Nordberg
København (Romersk-Katolsk), Sokkelund, København
------ Axel Verner Bøgedal Christoffersen
------ Bodil Rasmussen
København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Klerkegade 383
------ Niels Christian Hertzfeldt
------ Anne Maria Pauline Hertzfeldt
København (Vestre; Katolsk Afd.)
------ Axel Verner Bøgedal Christoffersen
København Amt
------ Jens Andreas Steubæus
------ Ane Sophie Bangstrøm
------ Laura Dagmar Rasmussen
------ Helga Vandrup
------ Helge Thor Wilhelm Lund
------ Axel Martinius Henriksen
------ Hulda Emilie Nielsen Bogø
------ Johanne Kathrine Storm
København Hellig Kors Kirke
------ Anine Karla Theodora Bleg
København K Skt. Andreas Sogn
------ John Adrian Petersen
København K, Skt. Andreas Kirke
------ Peter Christiansen
------ Hansine Madsen
København K; Bakomgade
------ Karl Schöbel
------ Maren Rasmussen
København K; Bakomgade 12.3
------ Aage Ernst Schöbel
København K; Bryggerlængen 10
------ Henriette Vlhelmine Charlotte Nielsen
København K; Dr. Esmanns Klinik, Løngangsstræde 21
------ Jan Adrian Petersen
------ Jan Bacher Svendsen
------ Peter Bacher Svendsen
------ Cornelius Edvard Gjertsen
------ Jan Bacher Svendsen
------ Peter Bacher Svendsen
København K; Dr. Esmanns Klinik, Løngangsstræde 21, Christiansborg Slotsogn
------ Bodil Steffensen
København K; Dr. Esmanns Klinik, Løngangsstræde 21, Helligånds Sogn
------ Henning Svendsen
København K; Dr. V. Essmanns Klinik, Løngangsstræde 21
------ Leise Blaes Schmidt
København K; Dr. V. Essmanns Klinik, Løngangsstræde 23, Helligånds Sogn
------ Benthe Blaes Schmidt
------ Lillian Leudo Steffensen
------ Inge Hansen Taarnby
København K; Farvergade 19
------ Gerdt Jansen Schmidt
------ Gerdt Jansen Schmidt
------ Gerdt Jansen Schmidt
København K; Frederiks Sogn
------ Ellen Neel Magdalene Steffensen
------ Karl Peter Steffensen
København K; Fødeklinikken, Bredgade 70, Garnisons Sogn
------ Helle Højby Godtfredsen
København K; Fødeklinikken, Nørre Voldgade 88, Trinitatis Sogn
------ Jan Engell
------ Anna Elisabeth Schmidt
------ Anna Elisabeth Petersen
København K; Garnisons Kirke
------ Fritz Charles Mazar de la Garde
------ Gerdt Theissen Schmidt
------ Sophia Sabrina Danielsen
København K; Gernersgade 8.1
------ Viggo Stig Andersen
København K; Gothersgade 139, Skt. Andreas Sogn
------ Anders Pietersen Steffen
København K; Hauser Plads 32
------ Anne Grethe Hein Stephensen
København K; Helligånds Sogn dr. Essmanns Klinik
------ Hans Jørgen Kjær Jepsen
København K; Helligånds Sogn i Dr. Essmanns Klinik
------ Aage Agerlin Jans
København K; Holmens Kirke
------ Wilhelm Thorvald Madsen
------ Viggo Stig Andersen
København K; Holmensgade 141
------ Fanny Ophelia Therp
København K; Klinik, Hauser Plads 32, Trinitatis Sogn
------ Villy Peter Bacher
København K; Kommunehospitalet
------ Trein Albert Larsen
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Herman Jacob Thorvald Theisen
------ Jan Rasmussen
------ Agth Jacob Jacobsens
------ Oskar Jens Dirch Svendstrup
København K; Kommunehospitalet, død ved ankomsten
------ Mathilde Hansine Severin
København K; Kommunehospitalet.
------ Mary Henriette Præst
København K; Løngangsstræde 21, Helligånds Sogn
------ Henning Svendsen
København K; Meriansgade 10, Nyboder
------ Anna Hansine Edvardine Schandorph
København K; Nyhavn 44, Holmens Sogn
------ Kirsten Niels Christensen Asps
København K; Nørre Farimagsgade 56.4.
------ Fritz Charles Mazar de la Garde
------ Henrik Mazar de la Garde
------ Cecilia Gandil
København K; Prindsensgade 369, Trinitatis Sogn
------ August Andreas Østrup
København K; Rævegade 19, Nyboder
------ Wilhelm Thorvald Madsen
København K; Skt. Andreas Kirke
------ John Adrian Petersen
København K; Skt. Andreas Sogn
------ John Adrian Petersen
København K; Skt. Pauls Kirke
------ Karl Peter Steffensen
------ Niels Peter Sørvin
------ Anna Hansine Edvardine Schandorph
------ Ingeborg Sørvin
København K; Skt. Petri Kirche
------ Sophia Sabrina Danielsen
København K; Springgade 28
------ Christian Herman Petersen
København K; Store Regnegade 17
------ Emil Thorvald Scheller
------ Johan Scheller
------ Anne Aahvadsen
København K; Trinitatis Sogn
------ Anna Elisabeth Schmidt
------ Tove Steffensen
København N, Ryesgade 34A, Skt. Johannes Sogn
------ Knud Johannes Pedersen
København N, Skt. Johannes Kirke
------ Bodil Friis Hansen
København N, Skt. Josephs Hospital
------ Grith Schucany
København N, Skt. Stefans Kirke
------ Marchen Jansen
------ Jens Peder Pedersen
København N, Wesselsgade 14.1.
------ Emmy Mathilde Larsen
------ Emmy Mathilde Larsen
København N; "De gamles By", Nørre Allé 41
------ Niels Mogensen
------ Marchen Peter Jansens
------ Mette Jacob Mørchs
København N; Almindeligt Hospital og Plejestiftelse
------ Claus Olsen Kromann
København N; Annas Sogn
------ Ole Max Schøbel
København N; Baggesensgade 28, 2. Bagsal
------ Jørgen Hansen
------ Anna Marie Christine Hansen
København N; Blegdamshospitalet
------ Povl Jans
København N; Blegdamshospitalet.
------ Hans Peter Petersen
København N; Blaagaards Kirke
------ Georg Peter Larsen
------ Hanne Vilhelmine Amanda Feodora Nielsen
København N; Borups Allé 10.st, Anna Sogn
------ Peter Mogensen
København N; Fødeklinikken, Korsgade 12.4, Blaagaards Sogn.
------ Jan Christian Petersen
København N; Griffenfeldsgade 7.1.tv.
------ Anna Elisabeth Petersen
København N; Hellig Kors Kirke
------ Ingeborg Thora Rassow Jans
------ Verner Brun Jørgensen
København N; Jægergade 2B.1.
------ Inger Jensine Corneliussen
København N; Kapelvej 13.4
------ Oskar Jens Dirch Svendstrup
København N; Simeons Sogn
------ Nelly Metha Olkjær
København N; Skt. Johannes Kirke
------ Knud Johannes Pedersen
København N; Skt. Johannes Stiftelsens Sygehus
------ Ane Jacob Rasmussen Jans
København N; Skt. Josephs Hospital
------ Geert Jensen Schmidt
------ Hans Julius Stephensen
------ Jan Theis Jansen
------ Anne Grethe Hein Stephensen
------ Julius Lavrits Petersen
------ Geert Jensen Schmidt
------ Jan Theis Jansen
------ Jørgen Palm Steffen
------ Niel Peter Matthiessen Ribers
------ Marie Regner
------ Fritz Edmund Petersen
------ Erik Jensen
------ Jan Thorvald Leo Jørgensen
København N; Skt. Josephs Hospital, Hellig Kors Sogn
------ Mary Ann Murphy
------ Mary Andrea Strømberg
------ Niels Jansen Pietersen
------ Leisbeth Ole Andersen Blaes
------ Jens Eriksen
------ Lia Palm Steffen
------ Birgith Schinck
København N; Skt. Stefans Kirke
------ Ole Max Schøbel
København N; Skt. Stefans Sogn
------ Karen Agnete Schøbel
København N; Skyttegade 8.4.
------ Anine Karla Theodora Bleg
København N; Solitudevej 14A.3, Hellig Kors Sogn
------ Leo Peter Henrik Svenstrup
København NV; Horsebakken 17, Utterslev Sogn
------ Hanne Cecilie Krogh
København NV; Kapernaums Kirke
------ Else Hansen
København Rådhus
------ Marie Hansine Strøbæk
------ Jens Kristian Nielsen
København S. Islands Brygge
------ Max Carl Aage Alexander Rasmussen
København S; Amagerbrogade 120.1
------ Peter Raagaard Hejnsvig
København S; Amagerbrogade 130
------ Mogens Albertsen Mogensen
------ Marchen Hans Hansen Malms
København S; Augustagade 24.2, Filips Sogn
------ Henriette Vlhelmine Charlotte Nielsen
København S; Drogdensgade 3.1
------ Elly Svenstrup
------ Arne Martin Svenstrup
------ Poul Svenstrup
København S; Filips Kirke
------ Gunnar Christian Jans
------ Erik Bøgvald
------ Marie Elisabeth Nielsen
København S; Filips Sogn
------ Dagmar Caroline Amalie Johansen
København S; Fødeklinikken, Amagerbrogade 17.2, Vor Frelser Sogn
------ Jann Peter Schmidt
------ Jørgen Peter Schmidt
------ Finn Schwartz
------ Ruth Schwartz
------ Freddie Schwartz
København S; Fødeklinikken, Amagerbrogade 17.2, Vor Frelsers Sogn
------ Lis Schwartz
------ Elsa Schwartz
------ Henning Theis Petersen
------ Gert Glad Nielsen
------ Neel Ellen Petersen
------ Jan Martin Neuman Petersen
København S; Fødeklinikken, Amagerbrogade 62, Sundby Sogn
------ Lisbeth Marchen Petersen
København S; Fødeklinikken, Hollænderdybet 1, Nathanaels Sogn
------ Helle Kirkhoff Østrup
------ Anette Kirchoff Østrup
------ Gunvor Jensen
København S; Fødeklinikken, Store Mølle Vej 2.5, Vor Frelser Sogn
------ Birgit Ida Bøgvald
København S; Fødeklinikken, Store Mølle Vej 2.5, Vor Frelsers Sogn
------ Lajla Petersen
------ Keld Elfving Petersen
------ Arne Bleg Christiansen
------ Janne Steffensen
------ Kirsten Bøgvald Andersen
------ Gert Christian Petersen
------ Ulla Brun Jørgensen
------ Ingrid Rassow Brun Jørgensen
------ Kirsten Bøgvald Andersen
------ Bente Jensen
------ Andy Svendsen
------ Michael Deleuran Jans
------ Allan Mikkelsen
------ Michael Jan Svendsen
------ Jens Henrik Svendsen
København S; Fødeklinikken, Store Mølle Vej 4.5, Vor Frelsers Sogn
------ Leudo Musse Kirkhoff Østrup
København S; Holmbladsgade 21.1.
------ Trein Dirch Jansens
København S; Højdevej 12A.2, Filips Sogn
------ Jack Bernhard Hansen
København S; Højdevej 18.
------ Gunnar Christian Jans
København S; Højdevej 18.1, Sundby Sogn
------ Ellen Margrethe Tønnesen
København S; Islands Brygge Sogn, liget fundet
------ Agnes Pavla Christensen
København S; Kastrupvej 51, Filips Sogn
------ Marchen Elisabeth Svendsen
København S; Nathanaels Kirke
------ Peter Oluf Jans
------ Jan Blaes Schmidt
------ Anna Mariane Nahmensen
------ Johan August Paulus Poulsen
------ Gerda Albertine Petersen
------ Erik Holger Marius Hansen
København S; Nathanaels Sogn
------ Peter Oluf Jans
------ Agnes Sigrid Jansen
------ Børge Edmund Rassow Jansen
------ Robert Ejner Rassow Jans
------ Jan Blaes Schmidt
------ Peter Raagaard Hejnsvig
------ Jan Peter Jansen Hejnsvig
København S; Nordre Røse Vej 10
------ Ejnar Strøe Nielsen
København S; Nordre Røse Vej 10.
------ Ejnar Strøe Nielsen
København S; Portugalsgade 6.st., Sundby Sogn
------ Niel Jens Nielsens
------ Niel Jens Nielsens
København S; Shetlandsgade 7
------ Dirch Svenstrup
København S; Skt. Elisabeths Hospital
------ Marchen Jacob Passers
------ Tønnes Schmidt
------ Jan Zibrandtsen Jansen
------ Hans Petersen
------ Peter Petersen
------ Peter Dirch Petersen
------ Jens Nielsen Strøe
------ Henrik Hans Bager
------ Jan Ole Jansen
------ Crilles Larsen Jansen
------ Peter Petersen
------ Victor William Schmidt
------ Tønnes Schmidt
------ Jan Geertsen Raagaard
------ Jan Ole Jansen
------ Agth Elisabeth Andersen
------ Marchen Jakob Passers
------ Rasmus Jacobsen
------ Jens Nielsen Strøe
------ Dirch Jan Dirchsen
------ Ludvig Petersen
------ Peter Petersen
------ Torben Niels Madsen
------ Jan Helmer Madsen
København S; Skt. Elisabeths Hospital, Højdevang Sogn
------ Oluf Bernhard Bøgvald
------ Oluf Berhard Bøgvald
København S; Skt. Elisabeths Hospital, Højdevangs Sogn
------ Oline Petrine Munch
------ Oline Petrine Munch
København S; Skt. Elisabeths Hospital, Højdevangs Sogn.
------ Albert Jansen
København S; Skt. Elisabeths Hospital, Sundby Sogn
------ Inger Anders Agerlins
------ Henrik Cornelius Steffensen
------ Julius Palm Schmidt
------ Peter Christensen Castrup
------ Julius Palm Schmidt
------ Ane Peter Sørensens
------ Geert Petersen Larsen
København S; Skt. Elisabeths Hospital, Sundby Sogn.
------ Ane Peter Sørensens
København S; Skt. Elisabeths Hospital.
------ Niel Jan Corneliussens
København S; Sundby Kirke
------ Magda Knudsen
------ Emmy Valborg Petersen
------ Elly Svenstrup
------ Arne Martin Svenstrup
------ Dirch Svenstrup
------ Viggo Stig Andersen
København S; Sundby So
------ Geert Olsen Backer
København S; Sundby Sogn
------ Hans Edvard Svendsen
------ Betty Helene Theresia Sørensen
------ Dagnar Maria Rasmussen
------ Clara Julie Johansen
------ Betty Helene Theresia Sørensen
------ Geert Olsen Backer
------ Emmy Valborg Petersen
København S; Sundkirken
------ Jan Engell
København S; Søren Norbys Allé 9, Sundby Sogn
------ Peter Nielsen Schmidt
------ Peter Nielsen Schmidt
København S; Tycho Brahes Allé 27.1
------ Rigmor Hertha Svenstrup
København S; Tyrolsgade 19.st
------ Theis Andersen
København S; Venusvej
------ Neel Henriette Conradine Petersen
København S; Venusvej 4, Nathanaels Sogn
------ Nelly Metha Olkjær
København S; Vor Frelsers Kirkegård
------ Kirstine Hans Jensens
København S; Øresundsvej 47B.2.
------ Marie Andrea Hansen Rønne
København Skt. Johannes Kirke
------ Emmy Mathilde Larsen
------ Emmy Mathilde Larsen
København Sydhavnen
------ Niels Thorkild Therkildsen
København Trinitatis
------ Jens Sørensen Mammen
København V, Skt. Matthæus Sogn
------ Gustav Johan Marinus Lundqvist
København V; Fødeklinikken, Rosenørns Allé 6-8, Bethlehems Sogn
------ Torsten Beer
------ Vicki Streit Andersen
------ Theis Tommerup Andersen
København V; Gethsemane Sogn
------ Karla Emmy Jansen
København V; Istedgade 10
------ Crilles Cornelius Carl Jans
København V; Kristkirkens Sogn
------ Willy Jansen Hejnsvig
København V; Skt. Matthæus Kirke
------ Emmy Johanne Emilie Jans
------ Oskar Jens Dirch Svendstrup
København V; Skt. Matthæus Sogn
------ Margrethe Lilly Morenö
København V; Tøndergade 1, Kristkirkens Sogn
------ Inga Gudrun Scheller Clausen
København Valby; Højdedraget 5.1, Timotheus Sogn
------ Udøbt Skaaning
København Valby; Lyshøj Allé 18.2, Timotheus Sogn
------ Tove Skaaning
København Vanløse
------ Bent Ibsen
København Vanløse; Vanløse Kirke
------ Lilian Rita Olsen
København Ø, Franklinsgade 8, Skt. Jakobs Sogn
------ Thyra Olivia Agerlin
København Ø, Holsteinsgade 32
------ Thyra Johanne Petersen
København Ø, Marstalsgade 37
------ Maren Albert Larsen
København Ø.
------ Erik Poulsen Madsen
København Ø; Classensvej 25A.1.
------ Adrian Palm Steffen
København Ø; Gammel Kalkbrænderi Vej 58, Rosenvængets Sogn
------ Johanne Ole Mortensen Borgs
København Ø; Grenågade 4, Skt. Jakobs Sogn
------ Niels Gerner Holst
------ Udøbt Holst
------ Dødfødt Holst
København Ø; Helgesensgade 18.1, Nazareth Sogn
------ Ingeborg Sørvin
København Ø; Kroghsgade 5.2
------ Kirstine Simon Nielsen Jylles
København Ø; Melchiors Plads 5.4, Rosenvængets Sogn
------ Christian Jacobsen Borg
København Ø; Nazaret Kirke
------ Harry Jan William Schmidt
København Ø; Nazaret Sogn
------ Harry Jan William Schmidt
København Ø; Nordre Frihavnsgade 50.4, Rosenvængets Sogn
------ Erik Schwartz Malm
København Ø; Nordre Frihavnsgade 87.1.
------ Gerdte Jacob Pietersen Schmidts
København Ø; Odensegade 6.2, Skt. Jakobs Sogn
------ Niels Holst
København Ø; Skt. Jakobs Kirke
------ Adrian Palm Steffen
------ Else Nielsine Petersen
------ Adrian Palm Steffen
København Ø; Skt. Jakobs Sogn
------ Adrian Palm Steffen
------ Agnes Mathilde Steffen
------ Else Nielsine Petersen
København Ø; Strandvejen 49.
------ Jakob Mikael Rander
København Ø; Willemoesgade 60.2
------ Udøbt Petersen
København Ø; Øresundshospitalet
------ Albert Nikolaj Riber
------ Martin Cornelius Schmidt
------ Hans Peter Malm
------ Jan Geertsen Schmidt
------ Ellen Laurine Sørvin
København Ø; Øresundshospitalet.
------ Jan Geertsen Schmidt
København, Ahlmannsgade 2, Helligkors Sogn
------ Otto Emanuel Hansen
København, Baggesensgade 28, Skt. Johannes Sogn
------ Hans Valdemar Hansen
København, Dr. Esmanns Klinik, Løngangsstræde 21
------ Viggo Scheller
København, Dragør???
------ Maren Charlotte Davidsen
København, Dronning Louises Børnehospital
------ Neel Henriette Conradine Petersen
København, Halfdansgade 17, st.
------ Carl Valdemar Peter Jacobsen
------ Thorvald Jørgen Rudolf Jacobsen
København, Hellig Kors Kirke
------ Peter Sigvardsen Bleg
------ Trine Jørgen Sørensen
København, København amt
------ Jens Laasby Nygaard
------ Dorthe Kirstine Andrea Nielsdatter
------ Karl Konrad Oluf Galberg
København, Købmagergade, Kvarter matr. 110
------ Marthe Rasmusdatter
København, muligves Amager
------ Agnes Dorthea Otto
København, muligvis Frederiksberg
------ Hans Andersen Bakker
København, Rigshospitalet
------ Rosa Kirstine Sejersen
København, Saxogade 79,1.
------ Julie Alberta Larsen
København, se noter...
------ Peder Andreas Anton Jensen
København, Simeons Sogn.
------ Inger Elisa Pedersen
København, Skt. Mariæ Sogn, Helsingør
------ Georg Jens Oluf Peter Christiansen
København, Vor Frue Kirke
------ Viggo Scheller
København, Vor Frue Sogn
------ Marinus Søby Fjeldgaard
København; Borgergade Matr. 147
------ Johannes Bloch
København; Borgergade Matr. 147, 1. Sal Forhuset
------ Oscar Leonhardt Jacob Bloch
------ Anna Dorthea Bloch
København; Borgergade Matr. 183
------ Julie Marie Villumsen
København; Holmens Kanal Matr. 251
------ Hans Peter Edvard Marcher
------ Hans Peter Edvard Marcher
København; Holmens Kirke
------ Carl Peter Julius Paaske
København; Løvegade 2, Nyboder
------ Maria Mathilde Rosalie Lundøe
------ Nicolai Vilhelm Lundøe
------ Alexandrine Vilhelmine Magdalene Lundøe
København; Nygade 1
------ Carl Peter Julius Paaske
København; Rævegade 118, Nyboder
------ Peter Edvard Jensen
København; Salviegade 23, Nyboder
------ Caroline Rebekka Jensen
København; Trinitatis Kirke
------ Julie Marie Villumsen
København; Vimmelskaftet Matr. 138
------ Jørgen Willumsen
------ Ane Westermeyer
Københavns Amt, Smørum
------ Kristine Mathilde Jeppesen
Københavns Amt, Smørum Kirke
------ Svend Cornelius Svendsen
------ Kristine Mathilde Jeppesen
Københavns Amt; "Lundehuset", Gentofte Sogn, Sokkelund Herred
------ Theis Otto Christian Schmidt
------ Theis Otto Christian Schmidt
Københavns Amt; Anemonevej 21, Gentofte Sogn
------ Karen Emilie Marie Gerda Larsen
------ Albert Martin Larsen
------ Alma Marie Ida Nielsen
Københavns Amt; Astrid á Rogvi's Fødeklinik, Søborg Torv 12, Søborggård Sogn
------ Annette Rosschou
Københavns Amt; Bagsværd, Gladsakse Sogn, Sokkelund Herred
------ Niels Larsen
Københavns Amt; Ballerup Sogn
------ Peder Pedersen
------ Peder Pedersen
------ Ane Petersen
Københavns Amt; Brøndbyvester Sogn
------ Karen Ingeborg Jensen
------ Michael Jensen
------ Karen Hansen
Københavns Amt; Dronninggård, Søllerød Sogn
------ Lars Peter Augustinus Petersen
Københavns Amt; Ejby, Glostrup Sogn
------ Anna Margrethe Adriansen
------ Neel Elisabeth Adriansen
Københavns Amt; Fødeklinik "Tagesminde", Gentofte Sogn
------ Verner Peter Petersen
Københavns Amt; Gentofte Kirke
------ Karen Emilie Marie Gerda Larsen
Københavns Amt; Gentofte Sogn, Sokkelund Herred
------ Jan Palmsen Friis
Københavns Amt; Hjortespring, Herlev Sogn, Sokkelund Herred
------ Morten Pedersen
Københavns Amt; Ishøj Mark og Sogn, Smørum Herred
------ Gerdt Theissen Schmidt
------ Otto Magnus Schmidt
Københavns Amt; Kgs. Lyngby By og Sogn
------ Peder Jørgensen
Københavns Amt; Kirke-Hyllinge Sogn, Voldborg Herred
------ Karl Nikolaj Hellemann Nielsen
Københavns Amt; Lyndby Sogn, Voldborg Herred
------ Jens Ludvig Larsen
------ Niels Larsen
------ Ane Marie Nielsen
Københavns Amt; Lyngby By og Sogn, Sokkelund Herred
------ Hans Peter Petersen
Københavns Amt; Utterslev Mark, Brønshøj Sogn, Sokkelund Herred
------ Viggo Johansen
------ Viggo Johansen
Københavns Amt; Virum, Lyngby Sogn
------ Albert Hartvig Petersen
Københavns Amt; Virum, Lyngby Sogn, Sokkelund Herred
------ Erich Hansen
Københavns Amts Sygehus
------ Morten Pedersen
------ Marchen Niels Pedersen Maglebyes
------ Sass Dirch Jansen Schmidts
------ Jakob Albert Mathias Schmidt
------ Edvard Peter Strøbæk
------ Albert Cornelius Gjertsen
------ Ole Svendsen Broder
------ Peter Larsen Malm
------ Ketty Elisabeth Glad
Københavns Amts Sygehus i Gentofte
------ Oluf Julius Jans
Københavns Amts Sygehus, Frederiksberg
------ Dirch Svendsen Strøbæk
------ Marchen Svendsen Strøbæk
------ Jacob Jansen Larsen
------ Harald Julius Hansen Taarnby
------ Albert Larsen Østrup
Københavns Amts Sygehus, Frederiksberg, Godthaab Sogn
------ Peter Andersen Schwartz
------ Jens Jensen
------ Tove Kastrup
Københavns Amts Sygehus, Frederiksberg, Godthaabs Sogn
------ Jan Geertsen Passer
------ Jan Olsen Kromann
------ Peter Laurits Petersen
------ Peter Nielsen Steffensen
------ Martin Nøimann Petersen
------ Nelly Henriette Cathrine Jans
------ Palm Jansen Friis
------ Agathe Cecilie Schmidts
------ Jan Edvardsen Passer
------ Anton Hansen
------ Emmy Theresia Margrethe Hansen
------ Palm Jansen Friis
------ Frida Nikoline Steffensen
------ Anna Jensine Christensen
------ Jan Olsen Kromann
------ Simon Bernhard Bentsen
------ Niel Zibrandtsen
------ Erik Jerne
------ Hans Valdemar Tommerup Andersen
------ Agathe Cecilie Schmidt
------ Hendrik Pedersen Strømberg
------ Jan Edvardsen Passer
------ Jakob Villum Svendsen
------ Crilles Adrian Adriansen
------ Jens Mathias Riber
------ Tove Kastrup
------ Alfred Grejsen Palm
------ Dagnar Maria Rasmussen
------ Inge Svendsen
------ Niels Erik Petersen Lund
------ Carl Peter Riber
------ Carl Peter Riber
Københavns Amts Sygehus, Frederiksberg, Skt Thomas Sogn
------ Ane Mathilde Stephensen
------ Christian Herman Petersen
------ Frits Christian Hansen
------ Anna Mathilde Jansen
------ Gerhard Dirch Svendsen
------ Adolph Emanuel Poulsen
Københavns Amts Tuberkulose Hospital, Lyngby
------ Johanne Louise Arnesen
------ Villy Kirckhoff Østrup
------ Egon Kirckhoff Østrup
Københavns Amts Tuberkulosehospital, Lyngby
------ Peter Alfred Bøgvald
------ Niels Vilhelm Bothmann
------ Peter Alfred Bøgvald
Københavns Amts Tvangshus (Tinghuset, Nørrebro).
------ Isbrandt Matthiessen Schmidt
Københavns Magistrat
------ Lilli Elvira Doris Therkildsen
------ Ejnar Albrecht
------ Johannes Laurits Hansen
------ Adler Christian Blaase
------ Heinrich Aksel Albrecht
------ Astrid Amalie Olsen Andersen
------ Ole Knakkergaard Petersen
------ Elly Sonja Ellinor Østerberg
------ Ulla Elisabeth Jensen
------ Ruth Hansen
------ Jakob Kornelius Oluf Galberg
------ Ellen Henriette Larsen
Københavns Magistrat, borgerlig vielse
------ Petrea Olga Kirstine Albrecht
------ Carl Christian Frederiksen
Københavns Rpdhus
------ Carl Peter Christensen
Københavns Rådhus
------ Tove Aase Birkedal Hansen
------ Jørgen Henry Sørensen
------ Max Henry Villiam Therkildsen
------ Carl Peter Christensen
------ Christine Caroline Kromann
------ Elly Rigmor Bleg
------ Aksel Valdemar Jans
------ Niels Martin Weichardt
------ Ejgil Andersen Schink
------ Martha Johanne Strøbæk
------ Agnete Præst Schmidt
------ Ove Christian Rasmussen
------ Kirstine Rasmussen
------ Thorvald Scheller
------ Hans Christian Larsen
------ Harald Sofus Bredegaard Rasmussen
------ Edith Emilie Mortensen
------ Carlo Strø Kastrup
------ Ruth Karla Bøgvald
------ Alice Anna Bøgvald
------ Dagmar Caroline Amalie Johansen
------ Fritz Martin Knudsen
------ Otto Norén
------ Ingrid Valborg Poulsen
------ Annalise Andersen
------ Reinhold Bjørn Lerhor
------ Karen Gudrun Nielsen
------ Jan Peter Weichel
------ Else Inge Park Jensen
------ Jens Adolf Jensen
------ Thora Alvilda Pedersen
Københavns Raadhus
------ Torben Kent Andersen
Københavns Valgmeninghed
------ Carl Frederik Rafn
------ Signe Kathrine Hansen
Købmagergade 67, København
------ Edith Ludovika Elisabeth Fjeldsø Therkildsen
Købnehavn S; Skt. Elisabeths Hospital
------ Holger Palm Grejsen
Købsted, Thornby Sogn, Hjørring Amt
------ Jens Christian Munch Jensen
Køge
------ Thomas Stein
------ Ole Hansen
------ Karen Hansen
------ Karen Hansdatter
------ Jacob Adriansen
------ Adrian Guldmester Guldsmeds
------ Jacob Adriansen
------ Lise Lotte Sjørslev Mikkelsen
------ Tim Eggen Hansen
------ Natacha Stein Hansen
------ Aleksander Stein Hansen
------ Peter Rohrberg
------ Verni Jensen
------ Ebbe Elgaard
------ Søren Anker Stoffer
------ Allan Stoffer
------ Viggo Frederik Wilhelm Nielsen
------ Karl Frederik Nielsen
------ Birthe Kirstine Olsdatter
------ Peder Nielsen
------ Ane Margrethe Sørensdatter
------ Hans Jensen
Køge Sogn, København
------ Hans Jensen
Køge Sogn, Præstø Amt
------ Hans Peter Johansen
------ Karen Sofie Jensen
Køge Sygehus
------ Thomas Eiberg Hansen
Køge, Skt.Nikolaj kirke
------ Edvard Knakkergaard
------ Ane Lisbeth Pedersen
Kønbenhavn
------ Laura Anna Hansen
Kønelev sogn,Lolland
------ Maren Jensdatter
Königsberg
------ Louise Charlotte Hamann Böeckel
------ Reinhold Hamann
Kønigsberg, (PR), Tyskland
------ Johann Friederich Heinrich Albrecht
Königsberg, Tyskland
------ Johann Friederich Heinrich Albrecht
Kaarup, Fårevejle Sogn, Holbæk Amt
------ Mette Pedersdatter
Kaarup, Faarevejle Sogn, Holbæk Amt
------ Lars Pedersen
------ Kirsten Pedersdatter
------ Karen Pedersdatter
Kåstrup Kirkegård, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Karen Marie Pedersdatter Vestergaard
Kåstrup Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Karen Marie Pedersdatter Vestergaard
Kåstrup Sogn, Thisted Amt
------ Niels Christensen
Kåstrup, Hillerslev Herred, Thisted Amt
------ Thomas Christian Andersen Kornbech
Kåstrup, Kalundborg, Holbæk Amt
------ Ellen Nielsdatter
Kaastrup, Tømmerup Sogn
------ Pouline Sophie Poulsen
Kåøbenhavn
------ Rosa Kirstine Lauritsen

Win-Family v.6.0Webmaster -------- 05 Okt 2018